Lättvattenreaktor

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Lättvattenreaktor är en kärnreaktor som använder lättvatten, det vill säga vanligt vatten, som kylmedel och moderator. Tryckvatten- och kokvattenreaktorer är av lättvattentyp. Lättvattenreaktor är den absolut vanligaste reaktortypen i världen. Vattnet är mycket rent, destillerat vatten.

Eftersom vanligt vatten används både som kylmedel och moderator, måste kärnbränslet anrikas till en högre halt av isotopen U-235 - från den naturliga halten av 0,7 procent till 2 - 3 procent. Vanligt vatten är en ganska ineffektiv moderator, jämfört med exempelvis tungt vatten eller grafit, och därför måste reaktiviteten i bränslet ökas för att kunna upprätthålla en kedjereaktion.

Lättvatten-reaktorer finns i två vanliga typer: kokar-reaktor och tryckvatten-reaktor. Dessa benämns ofta BWR (Boiling Water Reactor) och PWR (Pressure Water Reactor). I en kokarreaktor låter man den frigjorda värmen från kärnklyvningen koka vattnet till ånga, som sedan leds till ångturbiner som i sin tur driver generatorerna. I en tryckvattenreaktor hålls trycket så högt att vattnet inte tillåts koka. Men leder istället det heta vattnet till en ånggenerator, där vatten i en sekundärkrets kokas till ånga, som driver turbinerna.

Fördelen med en kokar-reaktor är den enklare konstruktionen. En nackdel är att ångturbinen arbetar med samma vatten som kyler reaktorhärden, vilket innebär att radioaktiva klyvningsprodukter finns i vattnet. Ångturbinen måste därför befinna sig innanför det strålskyddade området, och service på turbinen blir mer komplicerat.

I en tryckvatten-reaktor finns ingen direkt förbindelse mellan reaktorkärlet och turbinkretsen, eftersom bara värmen överförs. Turbinen arbetar därför med ånga som inte är kontaminerad av radioaktiva ämnen, och kan därför placeras utanför reaktorinneslutningen. Det är därför enklare att underhålla den.