Ladugård

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Svensk ladugård strax utanför Barnarp.

En ladugård är en ekonomibyggnad på en bondgård, där en bonde till exempel kan ha sina djur eller .

Ladugården var ursprungligen den gård, det kringbygda område kring vilket fähus, fårhus, lador med mera placerades. När dessa funktioner under 1800-talet flyttade in i en och samma byggnad fick den överta den gamla gårdens namn.

I Sverige är i välbeställda trakter ladugårdarna röda, traditionellt färgade med Falu rödfärg som konserverar träet. Dörrar och luckor tjärades och blev till att börja med ljusbruna. Under påverkan av väder och vind och efter upprepade intjärningar blev färgen allt mörkare och till slut svart. I fattiga områden, särskilt norrut, då man inte hade råd med rödfärg, lämnades virket obehandlat, och ladugårdar och lador blev med tiden grå. Hur en ladugård skulle se ut var ofta inte planerat helt ifrån början, utan man byggde ut allt eftersom man behövde mer plats.

Många gamla ladugårdar finns kvar än idag, men somliga hyser ej längre djur, utan har byggts om till förråd, bostäder, kontor eller samlingslokaler. Ordet ladugård används inte i hela Sverige, utan i vissa delar av landet används istället ordet "stall" som benämning på byggnad som man hyser djur i oavsett sort (både grisar, hästar och kor m.m.). Ordet syftade ursprungligen på en gård, alltså ett kringbyggd gård med därinvid liggande uthusbyggnader. När sedan modernare längor som omfattade såväl fähus, hölador med mera började uppföras fick de överta namnet på den gamla kringbyggda gården med olika byggnader för olika funktioner.

Se även[redigera | redigera wikitext]

  • En byggnad där bara foder förvaras kallas lada.
  • Används byggnaden enbart för hästar kallas den stall.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]