Lgr 69

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Kristendomsundervisningen utökades till religionsundervisning.

Lgr 69 (Läroplan för grundskolan 1969) kom 1969 och var en läroplan i Sverige för grundskolorna. Bland annat avskaffades betyg i ordning och uppförande, kristendomsundervisningen blev religionskunskap och PRYO-eleverna blev PRAO-elever. Uppdelningen på olika linjer i årskurs 9 upphörde.[1] Läroplanen innebar även att kommunerna kunde besluta om engelskundervisningen, som tidigare börjat i årskurs 4 sedan Lgr 62, kunde skulle börja i årskurs 3 eller årskurs 4. Lärarna utbildades i programmet Engelska på lågstadiet ("EPÅL)" [2]. Med läroplanen Lgr 80 från 1980 flyttades engelskundervisningen tillbaka till årskurs 4 i hela Sverige.

Med läroplanen, som började gälla läsåret 1970–1971, gick Sverige alltmer mot att skrota betygen på de lägre stadierna, och betyg gavs nu bara på vårterminen i 7:an, samt varje termin i 8:an och 9:an. Även på vårterminen i 3:an och 6:an kunde betyg delas ut, men de lokala skolstyrelserna kunde ersätta dem med annan typ av besked.[3]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Fotnoter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Inge Carlström (Februari 2006). ”Elevers tankar om skolval och valfrihet”. Högskolan i Kristianstad. sid. 16. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:230067/FULLTEXT01.pdf. Läst 28 oktober 2019. 
  2. ^ ”Det ska vara roligt och lekfullt.pdf”. http://bada.hb.se/bitstream/2320/5280/1/Det%20ska%20vara%20roligt%20och%20lekfullt.pdf. 
  3. ^ ”Betygshistorik”. Skolverket. http://www.skolverket.se/kursplaner-och-betyg/betyg/betygsskalan/betygshistorik-1.46885. Läst 22 juli 2012. [död länk]