Lista över Qingdynastins kejsare

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Lista över Qingdynastins kejsare. Qingdynastin grundades 1616 som Jindynastin av Nurhaci, en manchu av klanen Aisin-gioro, men bytte namn till Qingdynastin 1636. Qing ersatte Mingdynastin som Kinas härskare 1644 vilket gör Shunzhi-kejsaren till den förste som kunde kalla sig kejsare över Kina. Dynastin avsattes genom Xinhairevolutionen 1911 och efterföljdes av Republiken Kina, även om den siste kejsaren abdikerade först i början av 1912 och behöll sin titel till 1924. Sedan Mingdynastin tog varje kinesisk kejsare bara ett enda namn för hela sin regentperiod, vilket lett till att regentperiodsnamnen ofta används som vore de kejsarnas egennamn, exempelvis Qianlong för kejsare Gaozong, och Kangxi för kejsar Shengzu.

Kejsare[redigera | redigera wikitext]

Personnamn1 Postumt namn2
(kortform)
Kinesiska, manchuiska
Tempelnamn2 Regentperiodsnamn
Kinesiska, manchuiska
Regeringsår Mest känd
under namnet
Nurhaci
努爾哈赤
pinyin: Nǔ'ěrhāchì
Gāodì
高帝
Dergi hūwangdi
Tàizǔ
太祖
Tiānming
天命
Abkai fulingga
(1616–1626)
16161626 Nurhaci
Hung Taiji Wéndì
文帝
Genggiyen su hūwangdi
Tàizōng
太宗
Tiāncōng
天聰
Abkai sure
16271636;

Chóngdé
崇德
Wesihun erdemungge
16361643

16261643 Hung Taiji
Fúlín
福臨
Zhāngdì
章帝
Eldembure hūwangdi
Shìzǔ
世祖
Shùnzhì
順治
Ijishūn dasan
164316615 Shunzhi-kejsaren
Xuányè
玄燁
Réndì
仁帝
Gosin hūwangdi
Shèngzǔ
聖祖
Kāngxī
康熙
Elhe taifin
16611722 Kangxi-kejsaren
Yìnzhēn
胤禛
Xiàndì
憲帝
Temgetulehe hūwangdi
Shìzōng
世宗
Yōngzhèng
雍正
Hūwaliyasun tob
17221735 Yongzheng-kejsaren
Hónglì
弘曆
Chúndì
純帝
Yongkiyangga hūwangdi
Gāozōng
高宗
Qiánlóng
乾隆
Abkai wehiyehe
17351796
(dog 1799)6
Qianlong-kejsaren
Yóngyǎn
顒琰
Ruìdì
睿帝
Sunggiyen hūwangdi
Rénzōng
仁宗
Jiāqìng
嘉慶
Saicungga fengšen
17961820 Jiaqing-kejsaren
Mínníng
旻寧
Chéngdì
成帝
Šanggan hūwangdi
Xuānzōng
宣宗
Dàoguāng
道光
Doro eldengge
18201850 Daoguang-kejsaren
Yìzhǔ
奕詝
Xiǎndì
顯帝
Iletu hūwangdi
Wénzōng
文宗
Xiánfēng
咸豐
Gubci elgiyengge
18501861 Xianfeng-kejsaren
Zǎichún
載淳
Yìdì
毅帝
Filingga hūwangdi
Mùzōng
穆宗
Tóngzhì
同治
Yooningga dasan
186118757 Tongzhi-kejsaren
Zǎitián
載湉
Jǐngdì
景帝
Ambalinggū hūwangdi
Dézōng
德宗
Guāngxù
光緒
Badarangga doro
187519087 Guangxu-kejsaren
Pǔyí
溥儀
även känd som Henry
Xùndì 8
遜帝
Inget 9 Xuāntǒng
宣統
Gehungge yoso
1908192410
(dog 1967)
Xuantong-kejsaren
eller bara Puyi
1 Den kejserliga familjen tillhörde klanen Aisin-gioro (愛新覺羅 aixin jueluo), med det var inte manchuisk praxis att använda klannamn tillsammans med personnamn.
2 Postuma namn och tempelnamn har många gånger använts till kejsare från olika dynastier och det är därför brukligt att man specificerar med hjälp av dynastinnamnet för att undvika missförstånd. Qianlong-kejsaren är därför omtalad som Qing Gaozong.
3 Nurhaci grundande Jin () eller Senare Jin (後金) år 1616, och det vara hans åttonde son Hong Taiji som bytte dynastinamn till Qing år 1636 (och lanserade gruppnamnet "manchu"). Nurhaci antog regentnamnet Tianming men hans Qingtitlar är alla postuma.
4 Hong Taiji kallas ibland, eg. felaktigt, Abahai (阿巴海).
5 Shunzhi-kejsaren var den förste Qingregent att härska över Kina, efter erövringen av Peking år 1644.
6 Qianlong-kejsaren avgick officiellt år 1796, tagandes titeln Kejsare emeritus (太上皇帝). Detta var ett sätt för honom att visa vördnad för sin farfar, Kangxi-kejsaren, genom att inte regera längre än denne hade gjort, men han behöll likväl den reella makten till sin död 1799 då Jiaqing-kejsaren, som på pappret regerat sedan 1796 kunde börja utöva sitt ämbete på allvar.
7 Änkekejsarinnan Cixi, konkubin till Xianfeng-kejsaren, mor till Tongzhi-kejsaren och adoptivmor till Guangxu-kejsaren, höll i mycket av den egentliga makten från 1861 till sin död år 1908. Hon agerade som regent under de två småkejsarnas uppväxt och lät spärra in Guangxu-kejsaren efter hans reformförsök år 1898. Hans död tillkännagavs dagens före hennes egen.
8 Xundi ('den avsatte kejsaren') är det postuma namn som fastlandskinesiska och taiwanesiska historieböcker brukar använda om Puyi.
9 År 2004 tillkännagav ättlingar till den kejserliga familjen ett postumt och ett tempelnamn för Puyi. Postumt namn: Mindi (愍帝). Tempelnamn: Gongzong (恭宗). Det kvarstår dock att se om dessa kommer att få någon vidare spridning.
10 Qingdynastin störtades 1911 och den siste kejsaren avgick officiellt den 12 februari 1912 men behöll genom ett avtal med den nya regimen rätten till sin titel och till att av den bli behandlad som en utländsk regent. Avtalet revs upp den 5 november 1924 varvid Puyi tappade rätten till sin titel. Samtidigt blev han utkörd från den Förbjudna staden där han dittills fortsatt bo. Xuantong-kejsaren skulle senare bli utnämnd till ledare för den japanska marionettstaten Manchukuo. Hans regeringsperiod kallades först Datong (大同) (19321934) för att sedan när han upphöjts till "kejsare" byta namn till Kangde (康德) (19341945).

Se även[redigera | redigera wikitext]