Hoppa till innehållet

Lista över UN-nummer 3301 till 3400

Från Wikipedia

UN-nummer 3301 till 3400 listas här. UN-nummer är fyrsiffriga nummer som identifierar farliga ämnen och produkter (som explosiva och giftiga material) av kommersiell vikt.

UN-nummer 3301 till 3400[1][redigera | redigera wikitext]

UN-nummer Klass Namn
UN 3301 8 Frätande vätska, självupphettande, N.O.S.
UN 3302 6.1 2-Dimetylaminoetylakrylat
UN 3303 2.3 Komprimerad gas, giftig, oxiderande, N.O.S.
UN 3304 2.3 Komprimerad gas, giftig, frätande, N.O.S.
UN 3305 2.3 Komprimerad gas, giftig, brandfarlig, frätande, N.O.S.
UN 3306 2.3 Komprimerad gas, giftig, oxiderande, frätande, N.O.S.
UN 3307 2.3 Kondenserad gas, giftig, oxiderande, N.O.S.
UN 3308 2.3 Kondenserad gas, giftig, frätande, N.O.S.
UN 3309 2.3 Kondenserad gas, giftig, brandfarlig, frätande, N.O.S.
UN 3310 2.3 Kondenserad gas, giftig, oxiderande, frätande, N.O.S.
UN 3311 2.2 Gas, kyld, flytande, oxiderande, N.O.S.
UN 3312 2.1 Gas, kyld, flytande, brandfarlig, N.O.S.
UN 3313 4.2 Organiska pigment, självupphettande
UN 3314 9 Gjutmassa av plastförening, som massa, deg, blad eller i sprutad/pressad form, som avger brandfarliga ångor
UN 3315 6.1 Kemiskt prov, giftigt
UN 3316 9 Kemisats ELLER Reagenssats ELLER Första förbandssats
UN 3317 4.1 2-Amino-4,6-dinitrofenol, fuktad, med minst 20 vikt-% vatten
UN 3318 2.3 Ammoniaklösning i vatten, densitet mindre än 0,880 kg/l vid 15 °C, med över 50 % ammoniak
UN 3319 4.1 Nitroglycerin, blandning, okännsliggjord, fast, N.O.S., med mer än 2 vikt-% men högst 10 vikt-% nitroglycerin
UN 3320 8 Natriumborhydrid och natriumhydroxid, lösning, med högst 12 vikt-% natriumborhydrid och högst 40 vikt-% natriumhydroxid
UN 3321 7 Radioaktivt ämne, låg specifik aktivitet (LSA-II), ej fissilt eller undantaget fissilt
UN 3322 7 Radioaktivt ämne, låg specifik aktivitet (LSA-III), ej fissilt eller undantaget fissilt
UN 3323 7 Radioaktivt ämne, kolli av Typ C, ej fissilt eller undantaget fissilt
UN 3324 7 Radioaktivt ämne, låg specifik aktivitet (LSA-II), fissilt
UN 3325 7 Radioaktivt ämne, låg specifik aktivitet (LSA-III), fissilt
UN 3326 7 Radioaktivt ämne, ytkontaminerade föremål (SCO-I eller SCO-II), fissilt
UN 3327 7 Radioaktivt ämne, kolli av Typ A, fissilt, ej av speciell beskaffenhet
UN 3328 7 Radioaktivt ämne, kolli av Typ B(U), fissilt
UN 3329 7 Radioaktivt ämne, kolli av Typ B(M), fissilt
UN 3330 7 Radioaktivt ämne, kolli av Typ C, fissilt
UN 3331 7 Radioaktivt ämne, transporterat enligt särskild överenskommelse, fissilt
UN 3332 7 Radioaktivt ämne, kolli av Typ A, speciell beskaffenhet, ej fissilt eller undantaget fissilt
UN 3333 7 Radioaktivt ämne, kolli av Typ A, speciell beskaffenhet, fissilt
UN 3334 9 Vätska som omfattas av luftfartsbestämmelser, N.O.S.
UN 3335 9 Fast ämne som omfattas av luftfartsbestämmelser, N.O.S.
UN 3336 3 Merkaptaner, flytande, brandfarliga, N.O.S. ELLER Merkaptanblandning, flytande, brandfarlig, N.O.S.
UN 3337 2.2 Köldmedium R404A (pentafluoretan, 1,1,1-trifluoretan och 1,1,1,2-tetrafluoretan, icke-azeotrop blandning med ca 44 % pentafluoretan och 52 % 1,1,1-trifluoretan)
UN 3338 2.2 Köldmedium R407A (difluormetan, pentafluoretan och 1,1,1,2-tetrafluoretan, icke-azeotrop blandning med ca 20 % difluormetan och 40 % pentafluoretan)
UN 3339 2.2 Köldmedium R407B (difluormetan, pentafluoretan och 1,1,1,2-tetrafluoretan, icke-azeotrop blandning med ca 10 % difluormetan och 70 % pentafluoretan)
UN 3340 2.2 Köldmedium R407C (difluormetan, pentafluoretan och 1,1,1,2-tetrafluoretan, icke-azeotrop blandning med ca 23 % difluormetan och 25 % pentafluoretan)
UN 3341 4.2 Tioureadioxid
UN 3342 4.2 Xantater
UN 3343 3 Nitroglycerin, blandning, okänssliggjord, flytande, brandfarlig, N.O.S., med högst 30 vikt-% nitroglycerin
UN 3344 4.1 Pentaerytrittetranitrat (pentaerytritoltetranitrat, PETN), blandning, okänsliggjord, fast, N.O.S., med mer än 10 vikt-% men högst 20 vikt-% PETN
UN 3345 6.1 Fenoxiättiksyraderivatpesticid, fast, giftig
UN 3346 3 Fenoxiättiksyraderivatpesticid, flytande, brandfarlig, giftig, flampunkt under 23 °C
UN 3347 6.1 Fenoxiättiksyraderivatpesticid, flytande, giftig, brandfarlig, flampunkt minst 23 °C
UN 3348 6.1 Fenoxiättiksyraderivatpesticid, flytande, giftig
UN 3349 6.1 Pyretroidpesticid, fast, giftig
UN 3350 6.1 Pyretroidpesticid, flytande, brandfarlig, giftig, flampunkt under 23 °C
UN 3351 6.1 Pyretroidpesticid, flytande, giftig, brandfarlig, flampunkt minst 23 °C
UN 3352 6.1 Pyretroidpesticid, flytande, giftig
UN 3353
UN 3354 2.1 Insekticid, gas, brandfarlig, N.O.S.
UN 3355 2.3 Insekticid, gas, giftig, brandfarlig, N.O.S.
UN 3356 5.1 Syregenerator, kemisk
UN 3357 3 Nitroglycerin, blandning, okänsliggjord, flytande, N.O.S., med högst 30 vikt-% nitroglycerin
UN 3358 2.1 Kylmaskiner, innehållande brandfarlig, ej giftig kondenserad gas
UN 3359 9 Gasbehandlad lastbärare
UN 3360 4.1 Fibrer, vegetabiliska, torra
UN 3361 6.1 Klorsilaner, giftiga, frätande, N.O.S.
UN 3362 6.1 Klorsilaner, giftiga, frätande, brandfarliga, N.O.S.
UN 3363 9 Farligt gods i maskiner ELLER Farligt gods i utrustning
UN 3364 4.1 Trinitrofenol (pikrinsyra), fuktad med minst 10 vikt-% vatten
UN 3365 4.1 Trinitroklorbensen (pikrylklorid), fuktad med minst 10 vikt-% vatten
UN 3366 4.1 Trinitrotoluen (TNT), fuktad med minst 10 vikt-% vatten
UN 3367 4.1 Trinitrobensen, fuktad med minst 10 vikt-% vatten
UN 3368 4.1 Trinitrobensoesyra, fuktad med minst 10 vikt-% vatten
UN 3369 4.1 Natriumdinitro-o-kresolat, fuktad med minst 10 vikt-% vatten
UN 3370 4.1 Ureanitrat, fuktad med minst 10 vikt-% vatten
UN 3371 3 2-Metylbutanal
UN 3372 6.2 Biologiskt ämne, Kategori B
UN 3373 6.2 Biologiskt ämne, Kategori B (animalt material)
UN 3374 2.1 Acetylen, utan lösningsmedel
UN 3375 5.1 Ammoniumnitrat, emulsion eller suspension eller gel, flytande, mellanprodukt för tillverkning av sprängämnen ELLER Ammoniumnitrat, emulsion eller suspension eller gel, fast, mellanprodukt för tillverkning av sprängämnen
UN 3376 4.1 4-Nitrofenylhydrazin, med minst 30 vikt-% vatten
UN 3377 5.1 Natriumperboratmonohydrat
UN 3378 5.1 Natriumkarbonatperoxihydrat
UN 3379 3 Okänsliggjort explosivämne, flytande, N.O.S.
UN 3380 4.1 Okänsliggjort explosivämne, fast, N.O.S.
UN 3381 6.1 Giftig vätska vid inandning, N.O.S., med ett LC50-värde om högst 200 ml/m3 och mättad ångkoncentration om minst 500 LC50
UN 3382 6.1 Giftig vätska vid inandning, N.O.S., med ett LC50-värde om högst 1000 ml/m3 och mättad ångkoncentration om minst 10 LC50
UN 3383 6.1 Giftig vätska vid inandning, brandfarlig, N.O.S., med ett LC50-värde om högst 200 ml/m3 och mättad ångkoncentration om minst 500 LC50
UN 3384 6.1 Giftig vätska vid inandning, brandfarlig, N.O.S., med ett LC50-värde om högst 1000 ml/m3 och mättad ångkoncentration om minst 10 LC50
UN 3385 6.1 Giftig vätska vid inandning, vattenreaktiv, N.O.S., med ett LC50-värde om högst 200 ml/m3 och mättad ångkoncentration om minst 500 LC50
UN 3386 6.1 Giftig vätska vid inandning, vattenreaktiv, N.O.S., med ett LC50-värde om högst 1000 ml/m3 och mättad ångkoncentration om minst 10 LC50
UN 3387 6.1 Giftig vätska vid inandning, oxiderande, N.O.S., med ett LC50-värde om högst 200 ml/m3 och mättad ångkoncentration om minst 500 LC50
UN 3388 6.1 Giftig vätska vid inandning, oxiderande, N.O.S., med ett LC50-värde om högst 1000 ml/m3 och mättad ångkoncentration om minst 10 LC50
UN 3389 6.1 Giftig vätska vid inandning, frätande, N.O.S., med ett LC50-värde om högst 200 ml/m3 och mättad ångkoncentration om minst 500 LC50
UN 3390 6.1 Giftig vätska vid inandning, frätande, N.O.S., med ett LC50-värde om högst 1000 ml/m3 och mättad ångkoncentration om minst 10 LC50
UN 3391 4.2 Pyrofort metallorganiskt ämne, fast
UN 3392 4.2 Pyrofort metallorganiskt ämne, flytande
UN 3393 4.2 Pyrofort metallorganiskt ämne, fast, vattenreaktivt
UN 3394 4.2 Pyrofort metallorganiskt ämne, flytande, vattenreaktivt
UN 3395 4.3 Vattenreaktivt metallorganiskt ämne, fast
UN 3396 4.3 Vattenreaktivt metallorganiskt ämne, fast, brandfarligt
UN 3397 4.3 Vattenreaktivt metallorganiskt ämne, fast, självupphettande
UN 3398 4.3 Vattenreaktivt metallorganiskt ämne, flytande
UN 3399 4.3 Vattenreaktivt metallorganiskt ämne, flytande, brandfarligt
UN 3400 4.2 Självupphettande metallorganiskt ämne, fast

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Alla ADR-ämnen” (på (svenska)). ADR Dangerous Goods. https://adrdangerousgoods.com/swe/substances/all/. Läst 23 januari 2018.