Hoppa till innehållet

Lista över berg och bergskedjor på Mars

Från Wikipedia

Detta är en lista över alla berg och bergskedjor på Mars.

  • Mons syftar på ett stort, isolerat berg.
  • Montes, pluralform av mons, syftar på en bergskedja.
  • Tholus syftar på ett litet berg.
  • Tholi, pluralform av tholus, syftar på en grupp av små berg.
  • Dorsum syftar på en större kulle.
  • Dorsa, pluralform av dorsum, syftar på en grupp av större kullar.
Namn
Albor Tholus
Anseris Mons
Apollinaris Tholus
Arsia Mons
Ascraeus Mons
Ausonia Montes
Australe Montes
Australis Tholus
Centauri Montes
Ceraunius Tholus
Chalce Montes
Charitum Montes
Charitum Tholus
Coronae Montes
E. Mareotis Tholus
Echus Montes
Elysium Mons
Erebus Montes
Euripus Mons
Galaxius Mons
Geryon Montes
Gonnus Mons
Hecates Tholus
Hellas Montes
Hellespontus
Hibes Montes
Horarum Mons
Iaxartes Tholus
Issedon Tholus
Jovis Tholus
Kison Tholus
Labeatis Mons
Libya Montes
Montes
Mt. Saint Helens
N. Mareotis Tholus
Nereidum Montes
Oceanidum Mons
Octantis Mons
Olympus Mons
Ortygia Tholus
Pavonis Mons
Peneus Mons
Peraea Mons
Phlegra Montes
Pindus Mons
Scandia Tholi
Sisyphi Montes
Tanaica Montes
Tartarus Montes
Tharsis Montes
Tharsis Tholus
Tyrrhena Mons
Uranius Tholus
W. Mareotis Tholus
Xanthe Montes
Zephyria Tholus