Hoppa till innehållet

Lista över studentnationer i Lund

Från Wikipedia

Detta är en lista över studentnationer för studerande vid Lunds universitet. Nationerna i Lund listas alltid enligt en hävdvunnen Nationsordning, en ordning som inte bygger på nationernas egen ålder utan på åldern på det stift med vilken nationen geografiskt sammanhör. Denna i dag till synes märkliga koppling var under 1800-talet och tidigare mer naturlig då gymnasier endast fanns i stiftsstäderna och därför nästan samtliga studenter kom till universitetet direkt från en sådan stad. Sedan 1970-talet existerar dock inget krav på hembygdsanknytning för att söka till någon nation.

De skånska nationernas inbördes nationsordning bygger på avståndet till domkyrkan i Lund alltsedan Skånska nationen splittrats i fem skånska nationer 1890. Därför är ordningen Lund - Malmö - Helsingkrona - Sydskånska(till 1955 Ystads nation) - Kristianstad.

I dag existerande nationer i Lund[redigera | redigera wikitext]

Samtliga nationer i Lund förutom Smålands samverkar inom ramen för det så kallade Kuratorskollegiet (KK) - det övergripande samarbetsorganet. Dessa är även uttaxerande huvudmän för Akademiska Föreningen.

Äldre, ej längre existerande nationer i Lund[redigera | redigera wikitext]

  • Skånska nationen (verksam cirka 1674–1889)
  • Götiska nationen (sammanslagning av Östgöta, Västgöta och Kalmar nationer 1768–1798 samt av Västgöta och Kalmar nationer 1798–1817; namnet användes därefter ensamt av Västgöta nation till 1871). Till minnet av denna nation anordnade tidigare Östgöta, Kalmar och Västgöta nationer gemensamt den Götiska Festen jämna år.
  • Gotlands nation (verksam cirka 1776-1787)
  • Norrlands nation (verksam cirka 1803–1846)
  • Södermanlands nation (verksam 1838–1847)

Härtill fanns under andra världskriget en inofficiell ”dansk nation” bestående av studenter som flytt Danmark under den tyska ockupationen och vilka kunde studera i Lund under kriget. Då nationsobligatorium gällde vid universitetet för samtliga studerande skapades den danska nationen 1943 för att lättare klara av denna anpassning. Nationen upphörde efter krigsslutet 1945.

Se även[redigera | redigera wikitext]