Lista över svenska företagsformer

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Företagsformer[redigera | redigera wikitext]

Det här är en lista över företagsformer i Sverige.

Företagsform Förkortning Organisationsnummer
Aktiebolag AB Inleds alltid med 556 eller 559.
Aktiekapital för privat aktiebolag: 50 000 kronor. Publika aktiebolag: 500 000 kronor. Innehavare riskerar sitt insatta kapital.
Bankaktiebolag BABS Inleds alltid med 5.
Bostadsförening BF Inleds alltid med 7.
Bostadsrättsförening BRF Inleds alltid med 7.
Ekonomisk förening EK Inleds alltid med 7.
Innehavaren av företaget riskerar sitt insatta kapital. Något personligt ansvar bär denne inte. Insatsen ska vara "i någon form".[förtydliga]
Enskild näringsidkare E Innehavarens personnummer.
Europabolag SE Inleds alltid med 5171.
Europakooperativ SCE Inleds alltid med 7.
Europeisk Ekonomisk Intressegruppering EEIG Inleds alltid med 502 el. 516.
Filial till utländskt företag FL Inleds alltid med 502 el. 516.
Försäkringsaktiebolag FAB Inleds alltid med 5.
Handelsbolag HB Inleds alltid med 9.
Ideell förening som bedriver näringsverksamhet I Inleds alltid med 8.
Kommanditbolag KB Inleds alltid med 9.
En komplementär har ett solidariskt och personligt ansvar för företaget. Kommanditdelägare riskerar enbart insatt kapital.
Kooperativ hyresrättsförening KHF Inleds alltid med 7.
Medlemsbank MB Inleds alltid med 7.
Sambruksförening SF Inleds alltid med 7.
Sparbank SB Inleds alltid med 5.
Stiftelse som bedriver näring S Inleds alltid med 8.
Utländsk banks filial BFL Inleds alltid med 502 el. 516.
Ömsesidigt försäkringsbolag OFB Inleds alltid med 502 el. 516.

Kod för juridisk form[redigera | redigera wikitext]

Lista över koder för juridisk form hos Skatteverket. Denna kod är inte en del av organisationsnumret.

Kod Juridisk form
00 Fysiska personer
21 Enkla bolag
22 Partrederier
23 Värdepappersfonder
31 Handelsbolag, kommanditbolag
32 Gruvbolag
41 Bankaktiebolag
42 Försäkringsaktiebolag
43 Europabolag
49 Övriga aktiebolag
51 Ekonomiska föreningar
52 Föreningsbanker
53 Bostadsrättsföreningar
54 Kooperativ Hyresrättsförening
55 Europakooperativ och Europeisk gruppering för territoriellt samarbete - EGTS
61 Ideella föreningar
62 Samfälligheter
63 Registrerat trossamfund
71 Familjestiftelser
72 Övriga stiftelser och fonder
81 Statliga enheter
82 Kommuner (Primärkommuner)
83 Kommunalförbund
84 Landsting (Sekundärkommuner)
85 Allmänna försäkringskassor
86 Enheter inom Svenska Kyrkan
87 Offentliga korporationer och anstalter
88 Hypoteksföreningar
89 Regionala statliga myndigheter
91 Oskiftade dödsbon
92 Ömesidiga försäkringsbolag
93 Sparbanker
94 Understödsföreningar
95 Arbetslöshetskassor
96 Utländska juridiska personer
98 Övriga svenska juridiska personer bildade enligt särskild lagstiftning
99 Juridiskt form ej utredd

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]