Mall:11 augusti

Från Wikipedia

Den 11 augusti 2003 tar NATO över ledningen för ISAF:s (International Security Assistance Force) insatser i Afghanistan. Även Sverige bidrar med militära och civila insatser i denna mission: Bilden visar en svensk officer i arbete med ett medicinskt hjälpprojekt för afghanska kvinnor.

11 augusti

Tchads nationaldag

Namnsdag: Susanna (Sverige)  Sanna, Susanna, Susanne (finlandssvenska)

Denna dag i historien:

Fler händelser: 10 augusti  11 augusti  12 augusti