Mall:Citation

Från Wikipedia

 

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Mallen Citation är en mångsidig mall för att citera böcker, tidskrifter, bidrag i kollektiva verk, patent och webbsidor. Dess syfte är att vara en allsidig citatmall. Den kan också fungera som stöd för användning av Harvardsystemet. Mallen kan skapa författar-datum ("Harvard") referenser i artikelns brödtext som länkar till en utförligare, fullständig referens (genererad av denna mall) under ett "Referens"-avsnitt i slutet av artikeln via Mall:Harvnb. Denna mall skapar ett HTML-ankare, länkad av #CITEREF följt av upp till 4 efternamn för författare/redigerare och datum, till vilket Mall:Harvnb och relaterade mallar kan länka.

Mallen känner av huruvida du citerar en bok, tidskrift, eller avsnitt i ett verk, beroende på vilken kombination av parametrar som du använder. För användning med författar-datum-system som Mall:Harvnb, bör användning av last och date-parametrarna ses som obligatoriskt där det är möjligt.

Citering av böcker[redigera wikitext]

Parametrar (samtliga är valfria)[redigera wikitext]

{{Citation
 | last =
 | first =
 | author-link =
 | last2 =
 | first2 =
 | author2-link =
 | publication-date =
 | date =
 | year =
 | title =
 | edition =
 | volume =
 | series =
 | publication-place =
 | place =
 | publisher =
 | pages =
 | page =
 | id =
 | isbn =
 | doi =
 | oclc =
 | url =
 | accessdate =
}}
 • last (alt. last1): Författarens efternamn eller sista namn.
 • first (alt. first1): Författarens förnamn (tilltalsnamn).
 • author-link (alt. author1-link): Titel på en existerande Wikipedia-artikel om den första författaren.
 • last2, last3, last4: Den andre, tredje och fjärde författarens efternamn, om tillämpligt.
 • first2, first3, first4: Den andre, tredje och fjärde författarens förnamn (tilltalsnamn), om tillämpligt.
 • author2-link, author3-link, author4-link: Titel på en existerande Wikipedia-artikel om den andre, tredje eller fjärde författaren, om tillämpligt.
 • publication-date (alt. date): Datum för publicering.
 • date: Datum då boken skrevs, om detta skiljer sig från datum för publicering. Om endast date används kommer denna parametar istället att behandlas som datum för publicering.
 • year: Årtal för författande eller utgivning. (Obligatoriskt för användning med länkar från Mall:Harvnb. I vissa situationer kan mallen erhålla ett årtal från det fullständiga datumet i parametern date.)
 • title: Bokens titel.
 • edition: Nummer eller namn på utgåvan, om det inte är originalutgåvan; t.ex.: edition=2:a.
 • volume: Nummer på delen av boken, om boken består av flera delar.
 • series: Bokserie, om boken är del av sådan.
 • publication-place (alt. place): Plats (ort/stad) för utgivning.
 • place: Plats (ort/stad) där boken skrevs, om detta skiljer sig från platsen för utgivning. Om endast place används, så behandlas det som plats för utgivning.
 • publisher: Utgivarens/förlagets namn. Undvik tilläggsord som "förlag", "Co.", "AB" och liknande, men behåll orden "böcker" eller "press".
 • pages: Används när flera sidor citeras. Lägger till "s." för sidnumren. Använd ej tillsammans med page.
 • page: Används när endast en sida citeras. Lägger till "s." före sidnummret. Använd ej tillsammans med pages.
 • id: Identifieringsnummer, t.ex. ISBN 1–111–22222–9
 • isbn: Bokens ISBN-nummer. (Skriv endast numret, utan "ISBN" före.)
 • doi: DOI-nummer, t.ex. 10.1016/j.coi.2004.08.001.
 • oclc: OCLC-nummer, t.ex. 3185581 (överflödigt när isbn-parametern används).
 • url: URL till en onlineversion av boken.
 • accessdate: Datum då URL:en hämtades. Använd ISO 8601-format utan wikilänkar.

Exempel[redigera wikitext]

En författare
{{ Citation
 | last=Turner
 | first=O.
 | title=History of the Pioneer
Settlement of Phelps and Gorham's
Purchase, and Morris' Reserve
 | publisher=William Alling
 | place=Rochester, New York
 | year=1851
 | url = http://olivercowdery.com/texts/1851Trn1.htm#turn1851
 | accessdate = 2008-01-28
 }}
Turner, O. (1851), History of the Pioneer Settlement of Phelps and Gorham's Purchase, and Morris' Reserve, Rochester, New York: William Alling, http://olivercowdery.com/texts/1851Trn1.htm#turn1851, läst 28 januari 2008 
Tre författare, med volym och utgåva
{{ Citation
 | last1=Lincoln
 | first1=A.
 | last2=Washington
 | first2=G.
 | last3=Adams
 | first3=J.
 | title=All the Presidents' Names
 | publisher=The Pentagon
 | place=Home Base, New York
 | volume=XII
 | edition=2nd
 | year=2007
}}
Lincoln, A.; Washington, G.; Adams, J. (2007), All the Presidents' Names, "XII" (2nd), Home Base, New York: The Pentagon 

Citering av tidningar, tidskrifter och andra publikationer[redigera wikitext]

Parametrar[redigera wikitext]

{{Citation
 | last =
 | first =
 | author-link =
 | publication-date =
 | date =
 | year =
 | title =
 | periodical =
 | series =
 | publication-place =
 | place =
 | publisher =
 | volume =
 | issue =
 | pages =
 | url =
 | issn =
 | pmid=
 | pmc=
 | doi =
 | oclc =
 | accessdate =
}}
 • last (alt. last1): Författarens efternamn eller sista namn.
 • first (alt. first1): Författarens förnamn (tilltalsnamn).
 • author-link (alt. author1-link): Titel på en existerande Wikipedia-artikel om den första författaren.
 • last2, last3, last4, ..., last9: Ytterligare (upp till nio) författares efternamn eller sista namn, om tillämpligt.
 • first2, first3, first4, ..., first9: Ytterligare (upp till nio) författares förnamn (tilltalsnamn), om tillämpligt.
 • author2-link, author3-link, author4-link, ..., author9-link: Titel på en existerande Wikipedia-artikel om ytterligare (upp till nio) författare, om tillämpligt.
 • publication-date (alt. date): Datum för publicering.
 • date: Datum då artikeln skrevs, om detta skiljer sig från datum för publicering. Detta är mest användbart för äldre dagstidningar där dagar eller veckor kunde passera mellan den tid då artikeln skrevs tills dess att den publicerades. Om endast date används kommer denna parametar istället att behandlas som datum för publicering.
 • year: Det årtal då artikeln skrevs eller publicerades. Year of authorship or publication. (Obligatoriskt för användning med länkar från Mall:Harvnb. I vissa situationer kan mallen erhålla ett årtal från det fullständiga datumet i parametern date.)
 • title: Artikelns rubrik.
 • periodical (alt. journal, newspaper, magazine): Tidningens/tidskriftens namn.
 • series: Serie som denna tidning/tidskrift är del av.
 • publication-place: Staden där tidningen/tidskriften utgavs. Denna parameter bör ej användas för etablerade och väldistribuerade tidskrifter (t.ex. Dagens Nyheter), eller tidningar/tidskrifter där utgivningsplatsen ingår i titeln (t.ex. New York Times).
 • place: Stad där artikeln skrevs.
 • publisher: Tidningens/tidskriftens utgivares namn. Användning av denna parameter rekommenderas ej för de flesta tidningar/tidskrifter, såvida det inte hjälper läsaren att få tag i en kopia. Undvik tilläggsord som "förlag", "Co.", "AB" och liknande, men behåll orden "böcker" eller "press".
 • volume: Nummer på delen av tidskriften.
 • issue (alt. number): Nummer på utgåvan av tidskriften.
 • pages: Sidorna i utgåvan där artikeln kan hittas.
 • url: URL till en onlineversion av artikeln.
 • issn: Tidningens/tidskriftens åttasiffriga ISSN-nummer.
 • pmid: Dokumentets PMID-nummer, t.ex. 15128012
 • pmc: Dokumentets PubMed Central-nummer för en gratis onlineversion av artikeln, t.ex. 246835.
 • doi: DOI-nummer, t.ex. 10.1016/j.coi.2004.08.001.
 • oclc: Online Computer Library Center-nummer, t.ex. 3185581 (överflödigt när isbn-parametern används).
 • accessdate: Datum då URL:en hämtades. Använd ISO 8601-format utan wikilänkar.

Exempel[redigera wikitext]

Journal article
{{Citation
 | last=Hill
 | first=Marvin S.
 | title=Joseph Smith and the 1826
Trial: New Evidence and New
Difficulties
 | journal=BYU Studies
 | volume=12
 | issue=2
 | year=1976
 | pages=1–8
 | url=https://byustudies.byu.edu/
shop/PDFSRC/12.2Hill.pdf
 }}
Hill, Marvin S. (1976), ”Joseph Smith and the 1826 Trial: New Evidence and New Difficulties”, BYU Studies 12 (2): 1–8, https://byustudies.byu.edu/shop/PDFSRC/12.2Hill.pdf 
Nyhetsartikel
{{Citation
 | last=Smith
 | first=Joseph III
 | author-link=Joseph Smith III
 | title=Last Testimony of Sister Emma
 | newspaper=The Saints' Herald
 | publication-place=Plano, IL
 | volume=26
 | issue=19
 | date=October 1, 1879
 | year=1879
 | month=October
 | page=289
 | url=http://www.sidneyrigdon.com/
dbroadhu/IL/sain1872.htm#100179
 }}
Smith, Joseph III (October 1, 1879), ”Last Testimony of Sister Emma”, The Saints' Herald (Plano, IL) 26 (19): 289, http://www.sidneyrigdon.com/dbroadhu/IL/sain1872.htm#100179 

Citering av redigerade böcker eller delar av redigerade böcker, inklusive uppslagsverk[redigera wikitext]

Parametrar[redigera wikitext]

{{Citation
 | last =
 | first =
 | author-link =
 | last2 =
 | first2 =
 | author2-link =
 | year =
 | date =
 | publication-date =
 | contribution =
 | contribution-url =
 | editor-last =
 | editor-first =
 | editor-link =
 | editor2-last =
 | editor2-first =
 | editor2-link =
 | title =
 | edition =
 | series =
 | place =
 | publication-place =
 | publisher =
 | volume =
 | pages =
 | id =
 | isbn =
 | doi =
 | oclc =
 | url =
}}
 • last (alt. last1): Den första författarens efternamn eller sista namn.
 • first (alt. first1): Den andre författarens förnamn (tilltalsnamn).
 • author-link (alt. author1-link): Titel på en existerande Wikipedia-artikel om den första författaren.
 • last2, last3, last4: Den andre, tredje och fjärde författarens efternamn, om tillämpligt.
 • first2, first3, first4: Den andre, tredje och fjärde författarens förnamn (tilltalsnamn), om tillämpligt.
 • author2-link, author3-link, author4-link: Titel på en existerande Wikipedia-artikel om den andre, tredje eller fjärde författaren, om tillämpligt.
 • year: Årtal för författande eller utgivning. (Obligatoriskt för användning med länkar från Mall:Harvnb. I vissa situationer kan mallen erhålla ett årtal från det fullständiga datumet i parametern date.)
 • date: Datum för författande eller utgivning.
 • publication-date: Datum för utgivning (om detta skiljer sig från date).
 • contribution (alt. chapter): Titel på bidrag eller kapitel.
 • contribution-url (alt. chapter-url): URL till bidrag eller kapitel.
 • editor-last (alt. editor1-last): Den första redigerarens efternamn.
 • editor-first (alt. editor1-first): Den första redigerarens namn (tilltalsnamn).
 • editor-link (alt. editor1-link): Titel på en existerande Wikipedia-artikel om den första redigeraren.
 • editor2-last, editor3-last, editor4-last: Den andre, tredje och fjärde redigerarens efternamn, om tillämpligt.
 • editor2-first, editor3-first, editor4-first: Den andre, tredje och fjärde författarens förnamn (tilltalsnamn), om tillämpligt.
 • editor2-link, editor3-link, editor4-link: Titel på en existerande Wikipedia-artikel om den andre, tredje eller fjärde redigeraren, om tillämpligt.
 • title: Bokens eller verkets titel.
 • edition: Nummer eller namn på utgåvan, om det inte är originalutgåvan; t.ex.: edition=2:a.
 • series: Bokserie, om boken är del av sådan.
 • volume: Nummer på delen av boken, om boken består av flera delar.
 • place (alt. location): Platsen där artikeln, uppslagsordet eller ett annan inkluderat avsnitt skapades. Oftast är detta platsen där det kollektiva verkets utgivningsplats; om inte, använd istället den separata publication-place-parametern.
 • publication-place. Platsen där det kollektiva verket utgavs (om olikt från place eller location).
 • publisher: Utgivarens/förlagets namn. Undvik tilläggsord som "förlag", "Co.", "AB" och liknande, men behåll orden "böcker" eller "press".
 • id: Identifieringsnummer, t.ex. ISBN 1–111–22222–9
 • isbn: Bokens/verkets ISBN-nummer. (Skriv endast numret, utan "ISBN" före.)
 • doi: DOI-nummer, t.ex. 10.1016/j.coi.2004.08.001.
 • oclc: OCLC-nummer, t.ex. 3185581 (överflödigt när isbn-parametern används).
 • url: URL till en onlineversion av boken.
 • accessdate: Datum då URL:en hämtades. Använd ISO 8601-format utan wikilänkar.

Exempel[redigera wikitext]

Manuskript publicerat i ett redigerad verk
{{Citation
 | last=Bidamon
 | first=Emma Smith
 | author-link=Emma Hale Smith
 | chapter=Letter to Emma S. Pilgrim
 | date=March 27, 1876
 | year=1876
 | editor-surname=Vogel
 | editor-first=Dan
 | title=Early Mormon Documents
 | volume=1
 | publisher=Signature Books
 | publication-date=1996
 | isbn=1-56085-072-8
 }}
Bidamon, Emma Smith (March 27, 1876), ”Letter to Emma S. Pilgrim”, i Vogel, Dan, Early Mormon Documents, "1", Signature Books, 1996, ISBN 1-56085-072-8 
Verk med en redigerare men ingen författare
{{Citation
 | editor-surname=Vogel
 | editor-first=Dan
 | title=Early Mormon Documents
 | volume=1
 | publisher=Signature Books
 | publication-date=1996
 | isbn=1-56085-072-8
 }}
Vogel, Dan, red. (1996), Early Mormon Documents, "1", Signature Books, ISBN 1-56085-072-8 
Artikel i uppslagsverk av en namngiven författare
{{Citation
 | last = Kramer
 | first = Martin
 | author-link = Martin Kramer
 | contribution = Bernard Lewis
 | editor-last = Boyd
 | editor-first = Kelley
 | title = Encyclopedia of Historians and Historical Writing
 | volume = 1
 | pages = 719–720
 | publisher = Fitzroy Dearborn
 | place = London
 | publication-date = 1999
 | contribution-url = http://
www.geocities.com/martinkramerorg/
BernardLewis.htm
}}
Kramer, Martin (1999), ”Bernard Lewis”, i Boyd, Kelley, Encyclopedia of Historians and Historical Writing, "1", London: Fitzroy Dearborn, s. 719–720 
Artikel i uppslagsverk utan namngiven författare
{{Citation
 | contribution = Bernard Lewis
 | editor-last = Boyd
 | editor-first = Kelley
 | title = Encyclopedia of Historians and Historical Writing
 | volume = 1
 | pages = 719–720
 | publisher = Fitzroy Dearborn
 | place = London
 | year = 1999
 | contribution-url = http://
www.geocities.com/martinkramerorg/
BernardLewis.htm
}}
Boyd, Kelley, red. (1999), ”Bernard Lewis”, Encyclopedia of Historians and Historical Writing, "1", London: Fitzroy Dearborn, s. 719–720 

Citering av bidrag, återpubliceringar eller redigerade citat i en periodisk artikel[redigera wikitext]

Parametrar[redigera wikitext]

{{Citation
 | last =
 | first =
 | author-link =
 | last2 =
 | first2 =
 | author2-link =
 | year =
 | date =
 | publication-date =
 | contribution =
 | contribution-url =
 | editor-last =
 | editor-first =
 | editor-link =
 | editor2-last =
 | editor2-first =
 | editor2-link =
 | title =
 | periodical =
 | series =
 | volume =
 | issue =
 | pages =
 | place =
 | publication-place =
 | publisher =
 | id =
 | issn =
 | doi =
 | oclc =
 | url =
}}
 • last (alt. last1): Författarens efternamn eller sista namn.
 • first (alt. first1): Författarens förnamn (tilltalsnamn).
 • author-link (alt. author1-link): Titel på en existerande Wikipedia-artikel om den första författaren.
 • last2, last3, last4: Den andre, tredje och fjärde författarens efternamn, om tillämpligt.
 • first2, first3, first4: Den andre, tredje och fjärde författarens förnamn (tilltalsnamn), om tillämpligt.
 • author2-link, author3-link, author4-link: Titel på en existerande Wikipedia-artikel om den andre, tredje eller fjärde författaren, om tillämpligt.
 • year: Årtal för författande eller utgivning. (Obligatoriskt för användning med länkar från Mall:Harvnb. I vissa situationer kan mallen erhålla ett årtal från det fullständiga datumet i parametern date.)
 • date: Datum för författande eller utgivning.
 • publication-date (alt. date): Datum för utgivning (om olikt date).
 • contribution (alt. chapter): Bidragets eller kapitlets rubrik.
 • contribution-url (alt. chapter-url): URL URL till bidragets eller kapitlet.
 • editor-last (alt. editor1-last): Den första redigerarens efternamn.
 • editor-first (alt. editor1-first): Den första redigerarens namn (tilltalsnamn).
 • editor-link (alt. editor1-link): Titel på en existerande Wikipedia-artikel om den första redigeraren.
 • editor2-last, editor3-last, editor4-last: Den andre, tredje och fjärde redigerarens efternamn, om tillämpligt.
 • editor2-first, editor3-first, editor4-first: Den andre, tredje och fjärde författarens förnamn (tilltalsnamn), om tillämpligt.
 • editor2-link, editor3-link, editor4-link: Titel på en existerande Wikipedia-artikel om den andre, tredje eller fjärde redigeraren, om tillämpligt.
 • title: Bokens eller verkets titel.
 • periodical (alt. journal, newspaper eller magazine): Name of the periodical.
 • series: Eventuell serie som tidningen/tidskriften är del av.
 • volume: Tidskriftens nummer.
 • issue (alt. number): The issue number of the journal.
 • pages (optional): The pages in the issue where the article may be found.
 • place (alt. location): Platsen där artikeln, uppslagsordet eller ett annan inkluderat avsnitt skapades. Oftast är detta platsen där det kollektiva verkets utgivningsplats; om inte, använd istället den separata publication-place-parametern.
 • publication-place. Platsen där det kollektiva verket utgavs (om olikt från place eller location).
 • id: Identifieringsnummer, t.ex. ISBN 1–111–22222–9
 • issn: Tidningens/tidskriftens åttasiffriga ISSN-nummer.
 • doi: DOI-nummer, t.ex. 10.1016/j.coi.2004.08.001.
 • oclc: OCLC-nummer, t.ex. 3185581 (överflödigt när isbn-parametern används).
 • url: URL till en onlineversion av boken/verket.
 • accessdate: Datum då URL:en hämtades. Använd ISO 8601-format utan wikilänkar.

Exempel[redigera wikitext]

Manuskript redigerat och publicerat i en tidskrift
{{Citation
 | last=Knight
 | first=Joseph, Sr.
 | year=1833
 | editor-last=Jessee
 | editor-first=Dean
 | title=Joseph Knight's Recollection of Early Mormon History
 | journal=BYU Studies
 | volume=17
 | issue=1
 | publication-date=1976
 | pages=35
 | url=https://byustudies.byu.edu/
shop/PDFSRC/17.1Jessee.pdf
 }}
Knight, Joseph, Sr. (1833), Jessee, Dean, red., ”Joseph Knight's Recollection of Early Mormon History”, BYU Studies 17 (1): 35, 1976, https://byustudies.byu.edu/shop/PDFSRC/17.1Jessee.pdf 
Manuskript skriven vid ett datum och vid en plats, sedan publicerat i en tidning/tidskrift vid ett annat datum och en annan plats med kommentarer av redigeraren.
{{Citation
 | last=Klingensmith
 | first=Philip
 | contribution=Affidavit
 | year=1872
 | date=September 5, 1872
 | place=Lincoln County, Nevada
 | title=Mountain Meadows Massacre
 | editor-last=Toohy
 | editor-first=Dennis J.
 | journal=Corinne Daily Reporter
 | publication-date=September 24, 1872
 | publication-place=Corinne, Utah
 | volume=5
 | issue=252
 | pages=1
 | contribution-url=http://
udn.lib.utah.edu/u?/corinne,5359
 }}
Klingensmith, Philip (September 5, 1872), Affidavit, skriven i Lincoln County, Nevada, i Toohy, Dennis J., ”Mountain Meadows Massacre”, Corinne Daily Reporter (Corinne, Utah) 5 (252): 1, September 24, 1872 

Citering av patent[redigera wikitext]

Parametrar (samtliga är valfria)[redigera wikitext]

{{Citation
 | inventor-last =
 | inventor-first =
 | inventorlink =
 | inventor2-last =
 | inventor2-first =
 | inventorlink2 =
 | publication-date =
 | issue-date =
 | title =
 | country-code =
 | description =
 | patent-number =
}}
 • inventor-last (alt. inventor1-last): Uppfinnarens efternamn.
 • inventor-first (alt. inventor1-first): Uppfinnarens förnamn (tilltalsnamn).
 • inventorlink (alt. inventorlink1): Titel på en existerande Wikipedia-artikel om den första uppfinnaren.
 • inventor2-last, inventor3-last, inventor4-last: Den andre, tredje och fjärde uppfinnarens efternamn, om tillämpligt.
 • inventor2-first, inventor3-first, inventor4-first: Den andre, tredje och fjärde uppfinnarens förnamn (tilltalsnamn), om tillämpligt.
 • inventorlink2, inventorlink3, inventorlink4: Titel på en existerande Wikipedia-artikel om den andre, tredje eller fjärde uppfinnaren, om tillämpligt.
 • publication-date: Datum för publicering eller inlämnande.
 • issue-date (alt. date): Datum då patentet utfärdades av patentmyndigheten.
 • title: Patentets titel.
 • country-code: Tvåsiffrig förkortning (ISO 3166-1 alpha-2) för det land där patentet utfärdades.
 • description: Typ av patent; visad mellan landskod och patentets nummer.
 • patent-number: Patentets nummer.

Exempel[redigera wikitext]

Amerikanskt patent med flera uppfinnare
{{citation
 | inventor1-last = Degermark
 | inventor1-first = Mikael
 | inventor2-last = Brodnik
 | inventor2-first = Andrej
 | inventor3-last = Carlsson
 | inventor3-first = Svante
 | inventor4-last = Pink
 | inventor4-first = Stephen
 | title = Fast routing lookup system using complete prefix tree, bit vector,
and pointers in a routing table for determining where to route IP datagrams
 | issue-date = 2001
 | patent-number = 6266706
 | country-code = US}}
Degermark, Mikael; Andrej Brodnik & Svante Carlsson et al., "Fast routing lookup system using complete prefix tree, bit vector, and pointers in a routing table for determining where to route IP datagrams", US 6266706, utfärdad 2001

Datum[redigera wikitext]

I enlighet med Wikipedia:Stilguide bör alla datum skrivas utan wikilänkar.

Parametrarna date och publication-date bör använda ett av följande format:

 • date=14 februari 1990
 • date=februari 1990
 • date=1990

För parametern accessdate bör istället ISO 8601-formatet (t.ex. 2008-10-25) användas.

Verktyg[redigera wikitext]

Se en:Wikipedia:Citing sources#Tools för en lista över verktyg som kan hjälpa till att skapa en källhänvisning i citation-format.