Mall:Harvnb

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Denna mall används för att skapa referenser i enlighet med Harvardsystemet (dock utan parenteser). Mallen producerar som standard en wikilänkad text som i sin tur leder till hyperlänkar skapade av mallen Citation (med en mer utförlig referens, vanligen placerad under en rubrik i slutet av artikeln) och kan med fördel användas tillsammans med denna.

Denna mall kräver ref-taggning runt mallen, för att den ska ge en fungerande not. En syskonmall som ger samma resultat utan ref-taggning är {{sfn}}.

Användning[redigera wikitext]

{{Harvnb
 |den första författarens efternamn
 |den andra författarens efternamn*
 |den tredje författarens efternamn*
 |den fjärde författarens efternamn*
 |utgivningsår
 |plats i det citerade verket*
}}

* = valfri parameter

Noter
 • För plats i det citerade verket kan parameternamn loc = användas.
 • Istället för plats i det citerade verket kan även följande parameter användas:
  s = sida/sidor (skapar s.)
Alternativa parameternamn till s =, med samma funktion, är: p = och pp =
 • Om parametern Ref = none används så skapas ingen wikilänk.
 • Referensen avslutas med automatik med en punkt, såvida man inte som avslutande parameter anger avslutningspunkt = nej

Exempel[redigera wikitext]

 • {{Harvnb|Smith|2006|loc=kap. 100}}
 • {{Harvnb|Smith|2006|s=25}}
 • {{Harvnb|Smith|2006|s=25–26}}
 • {{Harvnb|Smith|2006|s=25–26|Ref=none}}
 • {{Harvnb|Smith|Jones|2006|s=25}}
 • {{Harvnb|Smith|Jones|Brown|2006|s=25}}
 • {{Harvnb|Smith|Jones|Brown|Black|2006|s=25}}
 • {{Harvnb|Larsson|1907|avslutningspunkt=nej}}, {{harvnb|Larsson|1909}}

skapar:

Problemlösning[redigera wikitext]

I vissa fall fungerar mallen inte. Om parametern "medförfattare" används i {{bokref}} så skapas ett CITEREF-ankare som {{harvnb}} inte hittar. Då kan {{bokref}} kompletteras med en "ref"-parameter av typen "|ref=CITEREFSmithJones2006". För exempel, se tex artikeln Södra Ängby.

Exempelartiklar[redigera wikitext]

För exempel på en artikel som genomgående använder {{harvnb}}, se tex:

Se även[redigera wikitext]