Mall:Faktamall biografi

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Mall:Infobox biografi)
Hoppa till: navigering, sök

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Template-info.png Dokumentation


{{Faktamall biografi}} kan användas för att sammanfatta information om en viss person, vanligtvis längst upp i en artikel. Den är ett alternativ till mer specifika mallar såsom de som anges i kategorin personfaktamallar. Använd den endast i fall där annan personfaktamall saknas. Fyll endast i relevanta parametrar.

Användning[redigera wikitext]

Faktamallen kan läggas till genom att klistra in mallen som visas nedan i en artikel och sedan fylla i önskade fält. Alla parametrar som lämnas tomma eller utelämnas kommer inte att visas.

Tom mall med grundläggande parametrar[redigera wikitext]

{{Faktamall biografi
| namn     = 
| bild     = 
| alt      = 
| bildtext   = 
| födelsenamn  = 
| födelsedatum = <!-- {{Ålder|1991|06|10}} eller {{Födelseår och ålder|1991}} (om man bara vet året) -->
| födelseort  = 
| nationalitet = 
| andra_namn  = 
| känd_för   = 
| yrke     = 
}}

Mall med dödsdatum och dödsort[redigera wikitext]

{{Faktamall biografi
| namn     = 
| bild     = 
| alt      = 
| bildtext   = 
| födelsenamn  = 
| födelsedatum = <!-- {{Ålder|1991|06|10}} eller {{Födelseår och ålder|1991}} (om man bara vet året) eller om död datum månad [[år]] -->
| födelseort  = 
| dödsdatum   = <!-- {{Död datum och ålder|1993|02|24|1941|04|12}} (dödsdatum, sedan födelsedatum) -->
| dödsort    = 
| nationalitet = 
| andra_namn  = 
| känd_för   = 
| yrke     = 
}}

Tom mall med alla parametrar[redigera wikitext]

{{Faktamall biografi
| honorific_prefix       = 
| namn             = 
| honorific_suffix       = 
| lokalt_namn         = 
| lokalt_namn_lang       = 
| bild             = <!-- filnamn.filändelse -->
| bildstorlek         = 
| alt             = 
| bildtext           = 
| födelsenamn         = 
| födelsedatum         = <!-- {{Ålder|1991|06|10}} eller {{Födelseår och ålder|1991}} (om man bara vet året) -->
| födelseort          = 
| försvunnen_datum       = <!-- {{Försvann datum och ålder|ÅÅÅÅ|MM|DD|ÅÅÅÅ|MM|DD}} (födelsedatum, sedan datum för försvinnande) -->
| försvunnen_plats       = 
| försvunnen_status      = 
| dödsdatum          = <!-- {{Död datum och ålder|1993|02|24|1941|04|12}} (dödsdatum, sedan födelsedatum) -->
| dödsort           = 
| dödsorsak          = 
| kropp_återfunnen       = 
| begravningsplats       = 
| begravningsplats_koordinater = <!-- {{Coord|LAT|LONG|type:landmark|display=inline}} -->
| monument           = 
| vistelseort         = 
| nationalitet         = 
| andra_namn          = 
| etnicitet          = <!-- Etnicitet bör stödjas med en not från en tillförlitlig källa som samtidigt visar att uppgiften är relevant -->
| medborgarskap        = 
| utbildning          = 
| alma_mater          = 
| yrke             = 
| år_aktiv           = 
| arbetsgivare         = 
| organisation         = 
| agent            = 
| känd_för           = 
| noterbara_verk        = 
| stil             = 
| influenser          = 
| influerade          = 
| lön             = 
| substansvärde        = 
| längd            = 
| vikt             = 
| television          = 
| titel            = 
| period            = 
| företrädare         = 
| efterträdare         = 
| titel2            = 
| period2           = 
| företrädare2         = 
| efterträdare2        = 
| parti            = 
| rörelse           = 
| motståndare         = 
| styrelse           = 
| religion           = <!-- Religion bör stödjas med en not från en tillförlitlig källa som samtidigt visar att uppgiften är relevant-->
| kyrkosamfund         = <!-- Religiöst samfund bör stödjas med en not från en tillförlitlig källa som samtidigt visar att uppgiften är relevant-->
| åtal             = <!-- Kriminalitetsparametrarna bör stödjas med en not från tillförlitliga källor som samtidigt visar att uppgiften är relevant-->
| straff            = 
| brottslig_status       = 
| hemort            = 
| make             = 
| maka             = 
| partner           = 
| barn             = 
| föräldrar          = 
| släktingar          = 
| anropssignal         = 
| utmärkelser         = 
| namnteckning         = 
| namnteckning_alt       = 
| namnteckning_storlek     = 
| module            = 
| module2           = 
| module3           = 
| module4           = 
| module5           = 
| module6           = 
| webbplats          = <!-- [http://www.exempel.com www.exempel.com] -->
| fotnoter           = 
| box_width          = 
}}

Parametrar[redigera wikitext]

Använd inte alla dessa parametrar för en och samma person. Listan är lång för att täcka ett brett spektrum av människor. Använd endast de parametrar som förmedlar väsentlig eller anmärkningsvärd information om ämnet. Parametrar som lämnas tomma (utan inskrivna data) eller utelämnas kommer inte att visas. Om ett fält har mer än ett parameternamn som kan användas så listas det bästa namnet först i fetstil.

Parameter Förklaring
honorific_prefix Visas på raden ovanför personens namn
namn Vanligt namn på personen (standard är artikelnamnet om den lämnas tom. Om namn= Nej, nej, No, no, N eller n visas inget namn. Lägg till födelsenamn (nedan) om annan än namn).
honorific_suffix Visas på raden under personens namn
lokalt_namn Personens namn på sitt eget språk
lokalt_namn_lang ISO 639-2-kod t.ex. "fre" eller "fra" för franska. Om mer än en, använd {{lang}} för |lokalt_namn= istället.
bild Filnamn: abc.jpg, xpz.png, 123.gif, etc. Lägg ej till Fil:Replace this image male.svg eller andra platshållare om bild inte är tillgänglig.
bildstorlek Storlek för att visa bilden: 200px (sätter bredden), x300px (sätter höjden) eller 200x300px (max bredd och max höjd). Denna standard till frameless (standard är 220px, men inloggade användare kan ändra detta genom att klicka på "mina inställningar" och justera miniatyrstorlek) om tom eller utelämnad. Denna parameter ska normalt inte behöva ställas in.
alt Alt-text för bilden, för synskadade läsare. Se WP:ALT.
bildtext Bildtext för bild, om det behövs. Utelämna namn på fotograf, det bör stå på bildsidan.
födelsenamn Namn vid första registreringen efter födseln; använd endast om annat än namn.
födelsedatum Födelsedatum: {{Ålder}} (om levande). Se Mall:Ålder för detaljer om användning. Om bara ett födelseår är känt, eller ålder och med ett visst datum, överväg att använda {{födelseår och ålder}}. OBS! Om någon av mallarna försvunnen_datum eller dödsdatum nedan används, måste födelsedatumet skrivas som text (utan mall) – annars blir sammanräkningen av personens ålder konstig.
födelseort Om personen är från Sverige och född 1947 eller senare, ska det vara födelsehemort (där bostaden finns/fanns) som anges. Annars kan den faktiska platsen för födelsen anges, åtminstone om det väcker minst förvåning. Förtydliga vid behov i själva artikeln. Komplettera orten med administrativ region och suverän stat (som de definierades då). Not: Lägg inte till flaggikoner till födelseort.
försvunnen_datum (För försvunna personer) Datum för försvinnande: {{försvann datum och ålder}} (om födelsedatum är känt) eller {{försvann datum}} (om födelsedatum är okänt).
försvunnen_plats (För försvunna personer) Plats för försvinnandet: stad, administrativ region, suverän stat.
försvunnen_status (För försvunna personer) Aktuell status för personen, t.ex. om personen är fortfarande betraktas som saknad (använd {{saknas för}} för att beräkna tiden sedan försvinnandet), eller om personen har dödsförklarats med ett datum för ett sådant avgörande.
dödsdatum Dödsdatum: {{död datum och ålder}} (om födelsedatum är känt) eller {{dödsdatum}} (om födelsedatum är okänt). Se Mall:Dödsdatum för detaljer om användning. Om exakt datum är okänt, överväg att använda {{dödsår och ålder}}.
dödsort Dödsort: ort, administrativ region, suverän stat. Not: Lägg inte till flaggikoner till dödsort.
dödsorsak Dödsorsak.
kropp_återfunnen Plats där kroppen hittades (om annan plats för dödsort).
begravningsplats Plats för begravning, askspridning etc..
begravningsplats_koordinater Koordinaterna för platsen för begravning, askspridning etc. Använd {{Coord}}-mallen.
monument Betydande monument uppförda eller byggnader etc. namngivna i heder av personen. Om många, länka till en lämplig del av artikeln istället.
vistelseort Plats(er) där personen främst bor/bodde, om annan än födelseorten.
nationalitet Nationalitet. Kan användas i stället för medborgarskap (nedan) eller vice versa i de fall där oklarheter uppstår. Bör endast användas med medborgarskap när de på något sätt skiljer sig.
andra_namn Andra noterbara namn på den person, om annan än namn och födelsenamn.
etnicitet Etnicitet. Se till att stödja detta med en not från en tillförlitlig källa som samtidigt visar att uppgiften är relevant.
medborgarskap Medborgarskap. Se användning för nationalitet, ovan.
utbildning Utbildning.
alma_mater Alma mater.
yrke Yrke. Fält märkt Yrke/uppdrag.
år_aktiv Datumintervall i år då personen var aktiv. Använd formatet 1950–2000 eller 1970–idag om fortfarande aktiv.
arbetsgivare Arbetsgivare, om det är relevant.
organisation Icke-anställd i organisation, om det är relevant.
agent Personens agent, om det är relevant.
känd_för En kort beskrivning av varför personen är känd.
noterbara_verk Titel på noterbara verk, (publikationer, kompositioner, skulpturer, filmer, mm) av personen, om det finns.
stil Stilen där personen arbetar med/i, om tillämpligt.
influenser Personer som influerat personen. Tydliga och kända exempel. Kan även användas för att ange grupper, tankeskolor, osv. (men tänk på ingen originalforskning).
influerade Personer som influerats av personen. Tydliga och kända exempel. Kan även användas för att ange grupper, tankeskolor, osv. (men tänk på grandiosa påståenden och ingen originalforskning).
lön Årslön eller ersättning, om det är relevant.
substansvärde Nuvarande beräknat substansvärde, om det är relevant.
längd Om personen var anmärkningsvärd för sin längd, eller om kroppslängden är relevant.
vikt Om personen var känd för sin vikt, eller om vikten är relevant. Om denna används bör detta även inkludera datumet.
television TV-program som presenteras av eller är nära förknippade med personen.
titel Flera användningsområden:

Se även parametern "utmärkelser" , nedan, för tilldelade utmärkelser som egentligen inte är titlar. En enda utmärkelse bör inte använda båda parametrarna.

period År personen höll titel listad över.
företrädare Person som tidigare innehaft titel listad över.
efterträdare Person som därefter innehaft titel listad över.
titel2 En kompletterande titelkategori.
period2 År personen höll titel2 listad över.
företrädare2 Person som tidigare innehaft titel2 listad över.
efterträdare2 Person som därefter innehaft titel2 listad över.
parti Om relevant. Fält märkt Politiskt parti.
rörelse Om relevant, icke partipolitisk.
motståndare Noterbara relevanta motståndare. (t.ex. för stora politiska uppdrag).
styrelse Om person är/var styrelseledamot, om relevant. Fält märkt Styrelseledamot i.
religion Om relevant. För levande personer hänvisas till WP:AONLP. Se till att stödja med en not från en tillförlitlig källa som samtidigt visar att uppgiften är relevant.
samfund Religiöst samfund, om relevant. Se till att stödja med en not från en tillförlitlig källa som samtidigt visar att uppgiften är relevant.
åtal
straff
brottslig_status
Bara för dömda brottslingar. Se till att stödja dessa parametrar med noter från tillförlitliga källor som samtidigt visar att uppgiften är relevant.
hemort Den plats där personen växte upp och mognade, om annat än födelseort och vistelseort.
make/maka Namn på make/maka, följt av äktenskapsår. Använd formatet Namn (1950–idag) för nuvarande make/maka och Namn (1970–1999) för tidigare make/maka. Separata poster med en radbrytning (<br />). För avlidna personer som fortfarande var gifta vid tidpunkten för dödsfallet, stäng datumintervallet med dödsår.
partner För ogifta livspartner (oavsett kön eller sexuell läggning), inte affärspartners. Använd formatet Namn (1950–idag) för nuvarande partner och Namn (1970–1999) för tidigare partner(s).
barn Antal barn (t.ex. Tre), eller lista med namn om de är betydelsefulla; i vilket fall som helst separata poster med en radbrytning (<br />).
föräldrar Namn på föräldrar, om betydelsefulla. Separata poster med en radbrytning (<br />).
släktingar
(relationer)
Namn på syskon eller andra släktingar, om betydelsefulla. Inkludera relationen i parentes efter namnet (syster, farbror, etc). Separata poster med en radbrytning (<br />).
anropssignal Anropssignal för amatörradio, om relevant.
utmärkelser Betydelsefulla utmärkelser. Om många, länka till lämplig del av artikeln istället. Se även parametern "titel", ovan, för tilldelade titlar. En enda utmärkelse bör inte använda båda parametrarna.
namnteckning En bild av personens namnteckning.
namnteckning_alt Alt-text för namnteckningsbilden. Till exempel, för Fil:Thomas Jefferson Signature.svg, kan alt-texten |namnteckning_alt="Th: Jefferson", skriver ut namnteckningen exakt som den visas i bilden.
namnteckning_storlek Standard är 150px. Vid behov kan en namnteckning ändra storlek manuellt enligt den parametern "bildstorlek".
module
module2
module3
module4
module5
module6
Används för att bädda in andra faktamallar i den här mallen. T.ex. dessa specialbyggda moduler: {{Faktamall biografi/Befattning}}, {{Faktamall biografi/Utmärkelser}}
webbplats Endast om det är officiell webbplats. Inofficiella webbplatser bör placeras under ==Externa länkar== i artikeln. Använd formatet [http://www.exempel.com www.exempel.com], alternativt [http://www.exempelexempel.com Exempelexempel.com] om domännamnet är långt.
fotnoter Fotnoter om någon av de parametrarnas data.
box_width Faktamallens bredd, t.ex.: box_width=220px (standard: 22em). Ett mellanslag mellan antal och måttenhet bryter parametern. Denna parameter ska normalt inte behöva ställas in.

Exempel[redigera wikitext]

Bill Gates
Bill Gates vid World Economic Forum i Davos, 2007.
Född William Henry Gates III
28 oktober 1955 (62 år)
Seattle, Washington, USA
Vistelseort Medina, Washington
Nationalitet Amerikan
Alma mater Harvard University (hoppade av 1975)
Yrke/uppdrag Ordförande i Microsoft
Ordförande i Corbis
Medordförande i Bill & Melinda Gates Foundation
Direktör i Berkshire Hathaway
VD i Cascade Investment
År som aktiv 1975-idag
Substansvärde US$53 miljarder (2010)
Maka Melinda Gates (1994-idag)
Barn 3
Föräldrar William H. Gates, Sr.
Mary Maxwell Gates
Namnteckning
Webbplats
Officiell webbplats
{{Faktamall biografi
| namn       = Bill Gates
| bild       = Bill Gates in WEF, 2007.jpg
| bildtext     = Bill Gates vid [[World Economic Forum]] i [[Davos]], 2007.
| födelsenamn    = William Henry Gates III
| födelsedatum   = {{Ålder|1955|10|28}}
| födelseort    = [[Seattle]], [[Washington (delstat)|Washington]], USA
| nationalitet   = Amerikan
| yrke       = Ordförande i [[Microsoft]]<br />Ordförande i [[Corbis]]<br />Medordförande i [[Bill & Melinda Gates Foundation]]<br />[[Creative Director|Direktör]] i [[Berkshire Hathaway]]<br />VD i [[Cascade Investment]]
| år_aktiv     = 1975-idag
| substansvärde   = {{öka}}[[Amerikansk dollar|US$]]53 miljarder (2010)
| maka       = [[Melinda Gates]] (1994-idag)
| barn       = 3
| vistelseort    = [[Medina, Washington|Medina]], Washington
| alma_mater    = [[Harvard University]] (hoppade av 1975)
| webbplats     = [http://www.microsoft.com/presspass/exec/billg/ Officiell webbplats]
| namnteckning   = BillGates Signature.svg
| föräldrar     = William H. Gates, Sr.<br />Mary Maxwell Gates
}}


Mallen "Faktamall biografi" kan användas för att sammanfatta information om en viss person, vanligtvis längst upp i en artikel. Den är ett alternativ till mer specifika mallar såsom de som anges i kategorin personfaktamallar, exempelvis Infobox musiker. Använd denna mall endast i fall där annan personfaktamall saknas, och Fyll endast i relevanta parametrar.

Mallparametrar

Denna mall har anpassad formatering.

Parameter Beskrivning Typ Status
Box_width box_width

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Honorific prefix honorific prefix

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Honorific_prefix honorific_prefix

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Namn namn

Vanligt namn på personen (standard är artikelnamnet om denna parameter lämnas tom. Om man här skriver Nej, No, eller N visas inget namn. Lägg till parametern "födelsenamn" om annan än namn.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd föreslagen
Honorific suffix honorific suffix

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Honorific_suffix honorific_suffix

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Bild bild

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
exempel.jpg
Autovärde
tom
Fil föreslagen
Bildstorlek bildstorlek

Bildens bredd

Standard
tom
Exempel
250px
Autovärde
tom
Okänd valfri
Alt alt

Alt-text för bilden, för synskadade läsare. (Texten kommer att synas när muspekaren hålls över bilden)

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Bildtext bildtext

Bildtext för bild, om det behövs. Utelämna namn på fotograf.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Lokalt_namn lokalt_namn

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Lokalt_namn_lang lokalt_namn_lang

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Födelsenamn födelsenamn

Namn vid första registreringen efter födseln. Denna parameter används endast om födelsenamnet är ett annat än parametern "namn".

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Födelsedatum födelsedatum

Använd mallen {{ålder}} om personen lever (I formatet {{ålder|FÖDELSEÅR|MÅNAD|DAG}}). Om bara ett födelseår är känt, eller ålder och med ett visst datum, överväg att använda mallen {{födelseår och ålder}} (I formatet {{Födelseår och ålder|1997}}). OBS! Om någon av mallarna försvunnen_datum eller dödsdatum används i någon parameter, måste födelsedatumet skrivas som text (utan mall) – annars blir sammanräkningen av personens ålder konstig.

Standard
tom
Exempel
{{ålder|1987|1|29}}
Autovärde
tom
Mall föreslagen
Födelseort födelseort

Om personen är från Sverige och född 1947 eller senare, ska det vara födelsehemort (där bostaden finns/fanns) som anges. Annars kan den faktiska platsen för födelsen anges, åtminstone om det väcker minst förvåning. Förtydliga vid behov i själva artikeln. Komplettera orten med administrativ region och suverän stat (som de definierades då).

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd föreslagen
Försvunnen_datum försvunnen_datum

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Försvunnen_plats försvunnen_plats

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Försvunnen_status försvunnen_status

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Dödsdatum dödsdatum

Använd {{död datum och ålder}} (om födelsedatum är känt) eller {{dödsdatum}} (om födelsedatum är okänt). I formatet {{död datum och ålder|DÖDSÅR|MÅNAD|DAG|FÖDELSEÅR|MÅNAD|DAG}}

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Dödsort dödsort

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Dödsorsak dödsorsak

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Kropp_återfunnen kropp_återfunnen

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Begravningsplats begravningsplats

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Begravningsplats_koordinater begravningsplats_koordinater

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Monument monument

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Vistelseort vistelseort

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Nationalitet nationalitet

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Andra_namn andra_namn

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Alias alias

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Etnicitet etnicitet

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Medborgarskap medborgarskap

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Utbildning utbildning

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Alma_mater alma_mater

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Alma mater alma mater

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Yrke yrke

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
År aktiv år_aktiv

Datumintervall i år då personen var aktiv. Använd formatet 1950–2000 eller 1970–idag om fortfarande aktiv.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd föreslagen
Arbetsgivare arbetsgivare

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Organisation organisation

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Organisationer organisationer

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Agent agent

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Känd för känd_för

En kort beskrivning av varför personen är känd.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd föreslagen
Noterbara_verk noterbara_verk

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Stil stil

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Influenser influenser

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Influerade influerade

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Lön lön

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Substansvärde substansvärde

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Höjd höjd

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Längd längd

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Vikt vikt

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Television television

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Titel titel

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Period period

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Företrädare företrädare

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Efterträdare efterträdare

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Titel2 titel2

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Period2 period2

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Företrädare2 företrädare2

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Efterträdare2 efterträdare2

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Parti parti

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Rörelse rörelse

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Motståndare motståndare

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Styrelse styrelse

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Religion religion

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Kyrkosamfund kyrkosamfund

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Samfund samfund

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Åtal åtal

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Straff straff

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Brottslig_status brottslig_status

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Hemort hemort

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Make make

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Maka maka

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Partner partner

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Barn barn

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Föräldrar föräldrar

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Släktingar släktingar

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Anropssignal anropssignal

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Utmärkelser utmärkelser

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Misc misc

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Module module

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Misc2 misc2

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Module2 module2

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Misc3 misc3

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Module3 module3

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Misc4 misc4

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Module4 module4

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Misc5 misc5

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Module5 module5

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Misc6 misc6

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Module6 module6

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Namnteckning namnteckning

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Namnteckning_storlek namnteckning_storlek

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Namnteckning alt namnteckning alt

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Namnteckning_alt namnteckning_alt

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Webbplats webbplats

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Hemsida hemsida

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
URL URL

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Fotnoter fotnoter

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri