Mall:Militär enhet

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Template-info.png Dokumentation


Mallen är tänkt att kunna användas för alla olika typer av militära enheter oavsett vapenslag.

Användning[redigera wikitext]

{{Militär enhet
|enhetsnamn     = 
|officielltnamn   = 
|grenfärg      = 
|bild        = 
|bildtext      = 
|datum       = 
|land        = 
|lojalitet     = 
|försvarsgren    = 
|typ        = 
|roll        = 
|storlek      = 
|föregångare    = 
|efterföljare    = 
|ingående delar   = 
|ingående delar beteckning = 
|kommando_struktur = 
|högkvarter     = 
|förläggningsort  = 
|övningsplats    = 
|smeknamn      = 
|beskyddare     = 
|motto       = 
|färger       = 
|marsch       = 
|maskot       = 
|slag        = 
|årsdagar      = 
|dekorationer    = 
|segernamn     = 
|webbplats     = 
<!-- Befälhavare -->
|befälhavare1    = 
|titel befälhavare1 = 
|befälhavare2    = 
|titel befälhavare2 = 
|befälhavare3    = 
|titel befälhavare3 = 
|befälhavare4    = 
|titel befälhavare4 = 
|framstående_befälhavare    = 
|titel framstående_befälhavare = 
<!-- Tjänstetecken -->
|identifikationssymbol       = 
|identifikationssymbol_beteckning  = 
|identifikationssymbol_2      = 
|identifikationssymbol_2_beteckning = 
|identifikationssymbol_3      = 
|identifikationssymbol_3_beteckning = 
|identifikationssymbol_4      = 
|identifikationssymbol_4_beteckning = 
<!-- Flygplan -->
|flygplan_attack   = 
|flygplan_bomb    = 
|flygplan_tele    = 
|flygplan_jakt    = 
|flygplan_multi-role = 
|flygplan_torped   = 
|flygplan_spaning   = 
|flygplan_skol    = 
|flygplan_transport  = 
|flygplan_mål     = 
|flygplan_övrigt   = 
<!-- Helikoptar -->
|helikopter attack  = 
|helikopter transport = 
|helikopter spaning  = 
|helikopter räddning = 
|helikopter ubåtsjakt = 
|helikopter övrigt  = 
}}
 • enhetsnamn – det formella namnet på enheten.
 • bildvalbar – en bild av enhetens tjänstetecken eller vapensköld. Bilden måste vara i formen [[Fil:Exempel.jpg|100px]]; särskilt thumb attributet får inte användas.
 • bildtextvalbar – texten som placeras under bilden.
 • datum – perioden (vanligtvis i år) då enheten var aktiv.
 • föregångarevalbar – den tidigare enhet som föregick nuvarande enhet.
 • efterföljarevalbar – den enhet som kom att ersätta/bildas ur nuvarande enhet.
 • landvalbar – om enheten är en del av ett lands försvarsmakt.
 • lojalitetvalbar – används för att indikera hos vem enheten är lojal mot som inte är del av någon reguljär försvarsmakt; kan vanligtvis utelämnas. I fall med nationalgarden, lantvärn eller hemvärn så ska ursprungslandet anges.
 • försvarsgrenvalbar – i militären är vanligtvis armén, marinen, flygvapnet, etc.
 • typvalbar – den generella typen av enheten, t.ex. kavalleri, infanteri, artilleri, etc.
 • rollvalbar – den typiska strategiska användandet av enheten, t.ex. shocktrupper, specialförband, mekaniserat infanteri, etc.
 • storlekvalbar – enhetens storlek, t.ex. regemente.
 • ingående delarvalbar – vilka signifikanta delar som ingår, som brigader i den division eller flygdivisioner i en flygflottilj.
 • ingående delar beteckningvalbar – beteckning av ingående delar.
 • kommand_strukturvalbar – ifall enheten är en del av en större permanent enhet.
 • högkvartervalbar – enhetens högkvarter (om det finns på annan plats än förläggningsorten)
 • förläggningsortvalbar – enhetens förläggningsort/högkvarter.
 • övningsplatsvalbar – enhetens övningsplats.
 • smeknamnvalbar – om enheten har något smeknamn.
 • beskyddarevalbar – beskyddaren som enheten är döpt efter; detta är bara användbart i försvarsmakter där enheter är döpta efter individer.
 • mottovalbar – enhetens officiella motto (med översättning, om möjligt).
 • fägervalbar – färger, antingen från uniformerna eller från enhetens färger.
 • marschvalbar – enhetens officiella marsch.
 • maskotvalbar – om de finns någon officiell maskot.
 • slagvalbar – anmärkningsvärda slag eller krig som enheten har deltagit i.
 • årsdagarvalbar – om enheten har några årsdagar som man firar.
 • dekorationervalbar – dekorationer som enheten har mottagit.
 • segernamnvalbar – segernamn som enheten har mottagit.

Parameter för Befälhavare[redigera wikitext]

 • befälhavare1 –Första aktiva befälhavaren, till exempel regementschef
 • titel befälhavare1 –Titel för befälhavare1 om den ej anges så skrivs Nuvarande befälhavare ut.
 • befälhavare2 –Andra aktiva befälhavaren, till exempel ställföreträdande divisionschef
 • titel befälhavare2 –Titel för befälhavare2 om den ej anges så skrivs Nuvarande stf befälhavare ut.
 • befälhavare3 –Tredje aktiva befälhavaren, till exempel stabschef
 • titel befälhavare3 –Titel för befälhavare3 om den ej anges så skrivs Nuvarande stabschef ut.
 • befälhavare4 –Fjärde aktiva befälhavaren, till exempel Command Sergeant Major
 • titel befälhavare4 –Titel för befälhavare4 om den ej anges så skrivs Befälhavare ut.
 • framstående_befälhavare – Ett urval av framstående befälhavare, dock inte alla historiska förbandschefer som hellre kan listas i ett separat stycke i artikeln.
 • titel framstående_befälhavare –Titel för framstående befälhavare om den ej anges så skrivs Framstående befälhavare ut.

Parameter för Tjänstetecken[redigera wikitext]

 • identifikationssymbolvalbar – enhetens identifieringssymbol (som t.ex. lapp på axel, tartan, etc).
 • identifikationssymbol_beteckningvalbar – vad för sorts identifieringssymbol, (se ovan).
 • identifikationssymbol_2valbar – en andra identifieringssymbol .
 • identifikationssymbol_2_beteckningvalbar – vad för sorts identifieringssymbol, (se ovan).
 • identifikationssymbol_3valbar – en andra identifieringssymbol .
 • identifikationssymbol_3_beteckningvalbar – vad för sorts identifieringssymbol, (se ovan).
 • identifikationssymbol_4valbar – en andra identifieringssymbol .
 • identifikationssymbol_4_beteckningvalbar – vad för sorts identifieringssymbol, (se ovan).

Parameter för flygplan[redigera wikitext]

 • flygplan_attackvalbar – Attackflygplan
 • flygplan_bombvalbar – Bombflygplan
 • flygplan_televalbar – Telekrigföringsflygplan
 • flygplan_jaktvalbar – Jaktplan
 • flygplan_multi-rolevalbar – Multirollflygplan
 • flygplan_torpedvalbar – Torpedflygplan
 • flygplan_spaningvalbar – Spaningsflygplan
 • flygplan_skolvalbar – Skolflygplan
 • flygplan_transportvalbar – Transportflygplan
 • flygplan_målvalbar – Målflygplan
 • flygplan_övrigtvalbar – Övriga flygplan

Parameter för helikoptar[redigera wikitext]

 • helikopter attack – Attackhelikoptrar
 • helikopter transport – Transporthelikoptrar
 • helikopter spaning – Spaningshelikoptrar
 • helikopter räddning – Räddningshelikoptrar
 • helikopter ubåtsjakt – Ubåtsjaktshelikoptrar
 • helikopter övrigt – Övriga helikoptrar

Se även[redigera wikitext]

{{{enhetsnamn}}}
{{{bild}}}
{{{bildtext}}}
Officiellt namn{{{officielltnamn}}}
Datum{{{datum}}}
Land{{{land}}}
Lojalitet{{{lojalitet}}}
Försvarsgren{{{försvarsgren}}}
Typ{{{typ}}}
Roll{{{roll}}}
Storlek{{{storlek}}}
Föregångare{{{föregångare}}}
Efterföljare{{{efterföljare}}}
Ingående delar{{{ingående delar}}}
Del av{{{kommando_struktur}}}
Högkvarter{{{högkvarter}}}
Förläggningsort{{{förläggningsort}}}
Övningsplats{{{övningsplats}}}
Smeknamn{{{smeknamn}}}
Beskyddare{{{beskyddare}}}
Motto{{{motto}}}
Färger{{{färger}}}
Marsch{{{marsch}}}
Maskot{{{maskot}}}
Kända slag och krig{{{slag}}}
Årsdagar{{{årsdagar}}}
Dekorationer{{{dekorationer}}}
Segernamn{{{segernamn}}}
Webbplats{{{webbplats}}}
Befälhavare
Nuvarande befälhavare{{{befälhavare1}}}
Nuvarande stf befälhavare{{{befälhavare2}}}
Nuvarande stabschef{{{befälhavare3}}}
Befälhavare{{{befälhavare4}}}
Framstående befälhavare{{{framstående_befälhavare}}}
Tjänstetecken
Identifikationssymbol{{{identifikationssymbol}}}
Identifikationssymbol{{{identifikationssymbol_2}}}
Identifikationssymbol{{{identifikationssymbol_3}}}
Identifikationssymbol{{{identifikationssymbol_4}}}
Flygplan
Attackflygplan{{{flygplan_attack}}}
Bombflygplan{{{flygplan_bomb}}}
Telekrigförings
flygplan
{{{flygplan_tele}}}
Jaktflygplan{{{flygplan_jakt}}}
Enhetsflygplan{{{flygplan_multi-role}}}
Torpedflygplan{{{flygplan_torped}}}
Spaningsflygplan{{{flygplan_spaning}}}
Skolflygplan{{{flygplan_skol}}}
Transportflygplan{{{flygplan_transport}}}
Målflygplan{{{flygplan_mål}}}
Övriga typer{{{flygplan_övrigt}}}
Helikoptar
Attackhelikoptrar{{{helikopter attack}}}
Transporthelikoptrar{{{helikopter transport}}}
Spaningshelikoptrar{{{helikopter spaning}}}
Räddningshelikoptrar{{{helikopter räddning}}}
Ubåtsjaktshelikoptrar{{{helikopter ubåtsjakt}}}
Övriga helikoptrar{{{helikopter övrigt}}}
|}