Mall:Ortsfakta Storbritannien

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Användning[redigera wikitext]

Kopiera något av exemplen nedan till din artikel och fyll i rätt värden.

Vanliga parametrar[redigera wikitext]

Exemplet innehåller ett urval av de parametrar som oftast används eller kan användas för de flesta ortsartiklar.

{{Ortsfakta Storbritannien
|ortnamn      = 
|alternativnamn  = 
|form       = 
|bild       = 
|bildtext     = 
|riksdel      =
|kronbesittning  = 
|region      =
|grevskap     = 
|distrikt     =
|kommun      = 
|civilparish    = 
|lat_g = |lat_m = |lat_s = |lat_NS = 
|long_g = |long_m = |long_s = |long_EW = 
|areaort      = 
|areaår      = 
|areanot      = 
|invort      = 
|invår       = 
|invnot      = 
|täthet      = 
|grundades     = 
|postort      = 
|postnummer    = 
|riktnummer    = 
|positionskarta  = 
|positionskartnamn = 
|karttext     = 
|fotnot      = 
}}

Samtliga parametrar[redigera wikitext]

{{Ortsfakta Storbritannien
|ortnamn = 
|alternativnamn = 
|form = 
|slogan = 
|bild = 
|bildtext = 
|bildstorlek = 
|vapen = 
|riksdel =
|kronbesittning = 
|region =  |region1 = |region2 = |region3 = 
|kommun = |kommun1 = |kommun2 = |kommun3 = |kommun4 = |kommun5 = |kommun6 = |kommun7 = |kommun8 = |kommun9 = |kommun10 = 
|civilparish = |civilparish1 = |civilparish2 = |civilparish3 = |civilparish4 = |civilparish5 = 
|civilparish6 = |civilparish7 = |civilparish8 = |civilparish9 = |civilparish10 = 
|koordinat = 
|höjdläge = 
|lat_g = |lat_m = |lat_s = |lat_NS = 
|long_g = |long_m = |long_s = |long_EW = 
|högsta punkt namn = 
|högsta punkt meter = 
|lägsta punkt namn = 
|lägsta punkt meter = 
|areaort = 
|areaenhet = 
|areaår = 
|areanot = 
|areakommun = 
|areakommunenhet = 
|areakommunår = 
|areakommunnot = 
|areastorstad = 
|areastorstadenhet = 
|areastorstadår = 
|areastorstadnot = 
|areaort1 = |areaort1_text = |areaort1_år = |areaort1_not = 
|areaort2 = |areaort2_text = |areaort2_år = |areaort2_not = 
|areaort3 = |areaort3_text = |areaort3_år = |areaort3_not = 
|areaort4 = |areaort4_text = |areaort4_år = |areaort4_not = 
|areaort5 = |areaort5_text = |areaort5_år = |areaort5_not = 
|areaort6 = |areaort6_text = |areaort6_år = |areaort6_not = 
|areaort7 = |areaort7_text = |areaort7_år = |areaort7_not = 
|areaort8 = |areaort8_text = |areaort8_år = |areaort8_not = 
|areaort9 = |areaort9_text = |areaort9_år = |areaort9_not = 
|areaort10 = |areaort10_text = |areaort10_år = |areaort10_not = 
|areaort11 = |areaort11_text = |areaort11_år = |areaort11_not = 
|areaort12 = |areaort12_text = |areaort12_år = |areaort12_not = 
|invort = 
|invår = 
|invnot = 
|invkommun = 
|invkommunår = 
|invkommunnot = 
|invstorstad = 
|invstorstadår = 
|invstorstadnot = 
|invort1 = |invort1_text = |invort1_år = |invort1_not = 
|invort2 = |invort2_text = |invort2_år = |invort2_not = 
|invort3 = |invort3_text = |invort3_år = |invort3_not = 
|invort4 = |invort4_text = |invort4_år = |invort4_not = 
|invort5 = |invort5_text = |invort5_år = |invort5_not = 
|invort6 = |invort6_text = |invort6_år = |invort6_not = 
|invort7 = |invort7_text = |invort7_år = |invort7_not = 
|invort8 = |invort8_text = |invort8_år = |invort8_not = 
|invort9 = |invort9_text = |invort9_år = |invort9_not = 
|invort10 = |invort10_text = |invort10_år = |invort10_not = 
|invort11 = |invort11_text = |invort11_år = |invort11_not = 
|invort12 = |invort12_text = |invort12_år = |invort12_not = 
|täthet = 
|täthet_decimaler = 
|täthetkommun = 
|täthetstorstad = 
|täthet1 = 
|täthet2 = 
|täthet3 = 
|täthet4 = 
|täthet5 = 
|täthet6 = 
|täthet7 = 
|täthet8 = 
|täthet9 = 
|täthet10 = 
|täthet11 = 
|täthet12 = 
|grundades = 
|postort = 
|postort_not = 
|postnummer = 
|riktnummer = 
|tätortskod = 
|småortskod = 
|statistikkod =
|positionskarta = 
|positionskartnamn = 
|karttext = 
|kartstorlek = 
|prickpos x = 
|prickpos y = 
|karta = 
|karttext2 = 
|kartstorlek2 = 
|fotnot = 
}}

Exempelkod[redigera wikitext]

Exempelköping
(Alternativt namn)
Tätort
Centralort
Stadsvy
Stadsvy
Land Storbritannien Storbritannien
Kronbesittning Exempelkronbesittning
Region Exempels region
Kommun Exempelköpings kommun
Community Exempelby civil parish
Koordinater 52°29′20.94″N 0°17′32.57″V / 52.4891500°N 0.2923806°V / 52.4891500; -0.2923806
Area
 - tätort 567 hektar (2010)areanot
 - kommun 789 km² (2010)areanot
 - storstadsområde 890 km² (2010)areanot
Folkmängd
 - tätort 12 345 (2010)invnot
 - kommun 23 456 (2010)invnot
 - storstadsområde 34 567 (2010)invnot
Befolkningstäthet
 - tätort 21,8 inv./hektar
 - kommun 12,67 inv./km²
 - storstadsområde 24,89 inv./km²
Grundad 1234
Tidszon GMT (UTC+0)
Postort EXEMPELKÖPING
Postnummerområde 123 45
Riktnummer 012
Tätortskod 1234
Exempelköpings läge i Exempels län
Exempelköpings läge i Exempels län
Exempelköpings läge i Exempels län
Exempel på fotnot

Följande parametervärden ger upphov till faktarutan till höger. OBS! Glöm inte att uppdatera eller radera alla exempel på parametervärden i exemplet om du utgår från denna kod.

{{Ortsfakta Storbritannien
|ortnamn = Exempelköping
|alternativnamn = (Alternativt namn)
|form = [[Tätort]]<br>[[Centralort]]
|bild =Sweden_road_sign_E5.svg
|bildtext = Stadsvy
|riksdel = 
|kronbesittning = Exempelkronbesittning
|region = Exempels region
|kommun = Exempelköpings kommun
|civilparish = Exempelby civil parish
|lat_g = 52 |lat_m = 29 |lat_s = 20.94 |lat_NS = N
|long_g = 0 |long_m = 17 |long_s = 32.57 |long_EW = W
|areaort = 567
|areaår = 2010
|areanot = areanot
|areakommun = 789
|areakommunår = 2010
|areakommunnot = areanot
|areastorstad = 890
|areastorstadår = 2010
|areastorstadnot = areanot
|invort = 12345
|invår = 2010
|invnot = invnot
|invkommun = 23456
|invkommunår = 2010
|invkommunnot = invnot
|invstorstad = 34567
|invstorstadår = 2010
|invstorstadnot = invnot
|täthet = auto
|täthetkommun = 12.67
|täthetstorstad = 24.89
|grundades = 1234
|postort = EXEMPELKÖPING
|postnummer = 123 45
|riktnummer = 012
|tätortskod = 1234
|positionskarta = Storbritannien
|positionskartnamn = United Kingdom relief location map.jpg
|karttext = Exempelköpings läge i Exempels län
|fotnot = Exempel på fotnot
}}

Funktioner[redigera wikitext]

Mall:Ortsfakta Storbritannien använder Mall:Geobox som meta-mall. Denna mall har inbyggda funktioner för olika områden, vilka i sin tur kräver en del villkor för ifyllningen av parametrarna. Till exempel bör alla siffror fyllas i utan formatering för att de ska fungera i uträkningarna. Talen formateras istället automatiskt. Alltså ska man ange 50000 och inte 50.000, 50 000, 50&nbsp;000 eller 50,000. Decimaler går dock bra att använda och skrivs i parametern med punkt (.) vilken mallen automatiskt omvandlar till kommatecken. 55.55 visas alltså som 55,55.

 • Koordinater – Anges koordinaterna i parametrarna lat_g, lat_m, lat_s o.s.v. skapar mallen automatiskt en {{coord}}-mall med tillhörande parametrar (type:city). Är invånarantalet ifyllt utan formatering enligt ovan fylls folkmängd automatiskt in i parametern type:city(folkmängd).
 • Kartposition – Är koordinaterna inlagda enligt ovan kan mallen automatiskt sätta ut en kartprick för ortens position på en kalibrerad karta. Kalibrerade kartor finns i Kategori:Koordinatmallar med prefixet ”Geobox locator”.
 • Befolkningstäthet – Är parametrarna areaort och invort (och liknande) ifyllda med oformaterade siffror enligt ovan kan mallen automatiskt räkna ut ortens befolkningstäthet, om man skriver auto i fältet täthet.

Parametrar[redigera wikitext]

Generell information[redigera wikitext]

 • ortnamn – Ortens namn i de fall artikelnamnet är annorlunda. Denna behövs vid särskiljning, så att det till exempel står Camrose i mallen istället för Camrose, Wales.
 • alternativnamn - Ortens alternativa namn. Skrivs inom parentes ().
 • form – Om orten är en tätort eller småort. Även centralort, residensstad, stiftsstad och huvudstad kan anges. Skrivs som wikilänkar, t.ex. [[Tätort]]<br>[[Centralort]].
 • slogan – Eventuell slogan som orten har. OBS! Ska inte förväxlas med kommunens slogan.
 • bild – En bild som representerar orten. Skriv bara bildnamnet, t.ex. Stockholm.jpg.
 • bildtext – Text som beskriver bilden i fråga.
 • bildstorlek – Möjlighet att anpassa bildens storlek om denna blir för stor. Anger bredden, standard är 256 pixlar. Det räcker att skriva t.ex. 200, man behöver inte skriva px.
 • vapen – Ortens vapen. Skriv bara bildnamnet.

Geografisk information[redigera wikitext]

 • riksdel – Den eller de riksdelar orten ligger i. Skrivs som wikilänk. OBS! Kan ej användas samtidigt som parametern kronbesittning!
 • kronbesittning – Den kronbesittning orten ligger i. Skrivs som wikilänk. OBS! Kan ej användas samtidigt som parametern riksdel!
 • region / region1, region2, … – Det eller de län orten ligger i. Skrivs som wikilänk. Vid flera använd ett fält per län (upp till tre).
 • kommun / kommun1, kommun2, … – Den eller de kommuner orten ligger i. Skrivs som wikilänk. Vid flera använd ett fält per kommun (upp till tio). Används för enhetskommuner i England och kommuner i Wales.
 • civilparish / civilparish1, civilparish2, … – Den eller de civil parishes orten ligger i. Skrivs som wikilänk. Vid flera använd ett fält per civilparish (upp till tio). Om riksdel = Wales så blir etiketten Community (Communities) i st f Civil parish (Civil parishes).
 • koordinat – Ortens koordinater. Den koordinatmall som rekommenderas är {{Coord}}. OBS! Denna finns endast kvar eftersom äldre mallar använde denna parameter. Använd istället parametrarna under Koordinater nedan.
 • höjdläge – Ortens höjd över havet.
 • Koordinater – Koordinatsystemet nedan används för att skapa en automatisk kartprick på en kalibrerad karta. Genom detta slipper man att manuellt ställa in kartpricken. Se parametern positionskarta. Om inga koordinater ges läggs artikeln automatiskt in i Kategori:Artiklar som behöver koordinater eller någon av dess underkategorier. Artikeln läggs automatiskt in i Kategori:Artiklar som behöver positionskarta om den har koordinater men varken har positionskartnamn eller prickposition (som default använder en positionskarta över Sverige).
  • lat_g – Ortens position i grader latitud.
  • lat_m – Ortens position i minuter latitud.
  • lat_s – Ortens position i sekunder latitud.
  • lat_NS – Ortens position i nord eller syd latitud.
  • long_g – Ortens position i grader longitud.
  • long_m – Ortens position i minuter longitud.
  • long_s – Ortens position i sekunder longitud.
  • long_EW – Ortens position i öst eller väst longitud. OBS! Här måste man använda de engelska begynnelsebokstäverna E och W (för East, öst, resp. West, väst).
 • högsta punkt namn – Namn på ortens högsta punkt.
 • högsta punkt meter – Den högsta punktens höjd över havet i meter.
 • lägsta punkt namn – Namn på ortens lägsta punkt.
 • lägsta punkt meter – Den lägsta punktens höjd över eller under havet i meter.

Area- och befolkningsdata[redigera wikitext]

 • Area – Skriv arean utan mellanslag, punkt eller komma, då detta justeras automatiskt av mallen (se ovan).
  • areaort – Ortens landareal. Anges normalt i hektar.
  • areaenhet – Enhet för ortens areal. Skriver man inget kommer det att stå hektar.
  • areaår - Vilket år arealen gäller för.
  • areanot - Eventuell anmärkning eller källa för uppgiften.
  • areakommun – Kommunens landareal. Används i de fall man behöver särskilja på kommun och ort. Alltså inte en aktuell parameter i de flesta mallar.
  • areakommunenhet – Enhet för kommunens landareal. Skriver man inget kommer det att stå km².
  • areakommunår – Vilket år kommunens landareal gäller för.
  • areakommunnot – Eventuell anmärkning eller källa för uppgiften.
  • areastorstad – Storstadsområdets landareal. Används i de fall det finns en sådan att tala om.
  • areastorstadenhet – Enhet för storstadsområdets areal. Skriver man inget kommer det att stå km².
  • areastorstadår – Vilket år storstadsområdets areal gäller för.
  • areastorstadnot – Eventuell anmärkning eller källa för uppgiften.
  • areaort1, areaort2, areaort3, … – Fält för de fall mallen beskriver flera statistiska orter (upp till tolv).
  • areaort1_text, areaort2_text, areaort3_text, … – Namnet på orterna, eller annan beskrivande text.
  • areaort1_år, areaort2_år, areaort3_år, … – Vilket år arealen gäller för.
  • areaort1_not, areaort2_not, areaort3_not, … – Eventuella anmärkningar eller källor för uppgifterna.
 • Folkmängd – Skriv folkmängden utan mellanslag, punkt eller komma, då detta justeras automatiskt av mallen (se ovan).
  • invort / invtotalt – Ortens folkmängd. Använd helst invort, då denna ger en mer begriplig standard.
  • invår – Vilket år folkmängden gäller för.
  • invnot – Eventuell anmärkning eller källa för uppgiften.
  • invkommun – Kommunens folkmängd. Används endast i de fall kommunens och tätortens folkmängd kan sammanblandas, till exempel i artiklar för kommuners centralorter.
  • invkommunår – Vilket år kommunens folkmängd gäller för.
  • invkommunnot – Eventuell anmärkning eller källa för uppgiften.
  • invstorstad – Storstadsområdets
  • invstorstadår – Vilket år storstadsområdets folkmängd gäller för.
  • invstorstadnot – Eventuell anmärkning eller källa för uppgiften.
  • invort1, invort2, invort3, … – Fält för de fall mallen beskriver flera statistiska orter (upp till tolv).
  • invort1_text, invort2_text, invort3_text, … – Namnet på orterna, eller annan beskrivande text.
  • invort1_år, invort2_år, invort3_år, … – Vilket år folkmängden gäller för.
  • invort1_not, invort2_not, invort3_not, … – Eventuella anmärkningar eller källor för uppgifterna.
 • Befolkningstäthet – Är alla siffervärden ifyllda korrekt, räcker det att skriva auto i fälten för att mallen automatiskt ska räkna ut befolkningstätheten. Arealenheten blir samma som angetts ovan under Area.
  • täthet – Ortens befolkningstäthet.
  • täthet_decimaler – Styr den noggrannhet med vilken uppgifterna för alla typer av befolkningstäthet presenteras. Om parametern ej anges så blir det två decimaler. Det går även bra med negativa värden så om man t.ex. vill att Stockholms befolkningstäthet ska presenteras som 3600 inv/km² i stället för 3640,8 inv/km² så anges täthet_decimaler = -2.
  • täthetkommun – Kommunens befolkningstäthet.
  • täthetstorstad – Storstadsområdets befolkningstäthet.
  • täthet1, täthet2, täthet3, … – Fält för de fall mallen beskriver flera statistiska orter (upp till tolv).

Kartpositioner[redigera wikitext]

Om lat_g har angetts och inget har specifierats under positionskarta så erhålls automatiskt en positionskarta över Storbritannien med orten utmärkt. För instruktioner, se Kartposition under rubriken Funktioner ovan.

 • positionskarta – Särskiljningsledet i Mall:Geobox locator. Alltså endast Skåne i exemplet ovan. Kalibrerade positionskartor finns tillgängliga för följande områden: Special:Prefixindex/Mall:Geobox locator
 • positionskartnamn – Kartbildens engelska filnamn. T.ex. Sweden Scania location map.svg för positionskartan för Skåne.
 • karttext – Text för kartan. T.ex. Kristianstads läge i Skåne län.
 • kartstorlek – Storlek på kartbilden.
 • prickpos x – Parameter för att manuellt ställa in kartpricken på en Sverigekarta. Anger position på x-axeln (höger–vänster).
 • prickpos y – Parameter för att manuellt ställa in kartpricken på en Sverigekarta. Anger position på y-axeln (upp–ned).
 • karta - Kartbildens filnamn om man vill ha en karta till.
 • karttext2 - Text för karta 2.
 • kartstorlek2 - Storlek på kartbild 2.

Övrigt[redigera wikitext]

 • grundades – År för ortens grundande.
 • postort - Ortens postort.
 • postnummer – Ortens postnummerområde. Ange inledande del, före mellanslaget. Hämtas från Wikidata om inget anges. Om data från Wikidata inte önskas, ange "noWikidata".
 • riktnummer – Ortens riktnummer. Hämtas från Wikidata om inget anges. Om data från Wikidata inte önskas, ange "noWikidata".
 • tätortskod – Ortens tätortskod.
 • småortskod – Ortens småortskod.
 • statistikkod – För dylik parameter i {{Stadsdelsfakta}}
 • fotnot – Fotnot.