Hoppa till innehållet

Riktnummer

Från Wikipedia

Riktnummer är en siffersekvens som identifierar såväl geografiska som icke-geografiska samtalsområden för telefoni. Formellt utgör riktnumret en sammanslagning av det nationella prefixet, vanligtvis 0, och nationell destinationskod (national destination code, NDC).

Den inledande nollan användes före riktnumrens införande för att koppla samtal till den manuella växeln.

För samtal inom samma geografiska riktnummerområde behöver man i de flesta länder inte slå riktnumret. För samtal från utlandet slår man riktnummer och abonnentnummer efter landsnumret, dock utan nationellt prefix.

Det finns internationella rekommendationer, utfärdade av Internationella teleunionen (ITU), gällande vilka tjänster som bör knytas till vilka nationella destinationskoder. Nedan listas några rekommendationer, med exempel på tillämpning inom parentes:

  • 7xx för nummer med personlig anknytning (070, 072, 073, 076 samt 079 för mobiltelefoni i Sverige)
  • 8xx för frisamtal (1-800 för frisamtal i USA)
  • 9xx för betalsamtal (0900 för betalsamtal i Sverige)

Nummerplanen delar för närvarande (2004) upp Sverige i 264 geografiska riktnummerområden. Områdena utgör en egen geografisk indelning av landet som sällan överensstämmer med kommunernas gränser (för karta med jämförelse mellan kommungränser och riktnummerområden, se extern länk Förslag till ny riktnummerindelning). Några nummerserier används för icke-geografiska nummer:

Dessa saknar riktnummer; hela abonnentnumret måste alltid slås. Därutöver finns ett antal nummerserier som inte används av allmänheten. De används bland annat till dirigering av teletrafik, som testnummer eller för röstbrevlådor.

Vissa nummerserier använder inte det nationella prefixet, men utgör inte heller abonnentnummer. Dessa kan inte anses vara nationella destinationskoder eller riktnummer, men regleras ändå i nummerplanen. I Sverige är dessa nummer som börjar på 11, 90 eller 95.

I Sverige har NDC 800 (riktnummer 0800) reserverats för frisamtal, men Post- och telestyrelsen (PTS) har i dagsläget (2004) inga planer för att flytta frisamtalsnumren från 020-serien.

Post- och telestyrelsen har tagit fram förstudie om ny plan för svenska telefonnummer, som publicerades september 2010.[1] Förstudien innehåller sex olika förslag, från i stort sett inga förändringar till en stor förändring där nollan i riktnumren tas bort. I de flesta av förslagen ska hela telefonnumret slås även om det är till grannen.

Andra länder

[redigera | redigera wikitext]

Ett liknande system med riktnummer används i många länder. Nationellt prefix är oftast 0. Exempel: Finland, Frankrike, Irland, Nederländerna, Polen, Slovakien, Schweiz, Storbritannien, Tyskland och Österrike. Antal riktnummerområden varierar; till exempel har Frankrike endast fem geografiska riktnummerområden, därtill ett fåtal för mobiler med mera, medan Tyskland sammanlagt har väl över 1000 riktnummerområden.

Både USA och Kanada har många riktnummerområden[2]. Här är nationellt prefix 1, vilket oftast inte skrivs ut när man anger ett telefonnummer. I USA och Kanada har man inga särskilda riktnummer till mobiler, utan vanliga geografiska nummer används. Av denna anledning måste samtal från fast till mobil kosta samma som fast till fast för uppringaren. Därför betalar mobilägaren för mottagna samtal. Förut var det dyrt, bland annat för att operatörerna ofta hade var sina områden de hade täckning i och därmed monopol där. Få skaffade mobil för att de var rädda att inte ha kontroll över kostnaderna (man vill inte tvinga en vän att lägga på). Så USA och Kanada hade länge långt färre mobiler per invånare än många andra länder. Dock har de flesta det nu på 2000-talet och priserna är ganska låga numera.[3]

I vissa länder används en så kallad sluten nummerplan. Där slås hela numret oavsett från vilken del av landet man ringer ifrån. Det finns inget nationellt prefix, vilket innebär lättare nummerslagning från utlandet. Dessa nummerplaner härstammar ofta från ett system med riktnummer. Till dessa länder hör exempelvis Danmark, Norge, Island, Luxemburg, Madagaskar, Portugal och Spanien. Ett särfall är Italien där det som förr var riktnummer alltid skall slås. Mobilnummer börjar med en trea och fastnätsnummer börjar med en nolla som även skall slå när man ringer till Italien från utlandet.

Land Nationellt prefix Mobiltelefoner[4] Frisamtal
Belgien 0 04x 0800
Bulgarien 0 048, 087–089 0800
Cypern 0 09 ?
Danmark - 2x, 30, 31, 40–42, 50–53, 60–61 80
Estland - 5x ?
Finland 0 040–049, 050 0800
Frankrike 0 06 0800
Grekland - 69 800
Irland 0 083–089 1800
Island - 6x, 7x, 8x 800
Italien - (fasta nummer börjar med 0) 3x 800
Kroatien 0 091–099 ?
Lettland - 2x 80x
Litauen 8+ton 8-ton-6 8-ton-800
Nederländerna 0 06 0800
Norge - 4x, 9x 800
Polen - 50x, 51x, 53x, 60x, 66x, 69x, 88x, 72x, 73x, 79x (9-siffrig) 800
Rumänien 0 07 0800
Ryssland 8+ton 8-ton-9 8-ton-800
Storbritannien 0 075–079 0500, 0800, 0808
Sverige 0 070, 0710, 072, 073, 076, 079 020, 0200
Tjeckien - 6, 7 800
Tyskland 0 015, 0160–0163, 017 0800
Schweiz 0 076–079 0800
Ungern 06 0620,0630,0670 0680
USA/Kanada 1 (behövs ej inom lokalsamtalsområden
med 10-siffrig nummertagning)
geografiska riktnummer
(mottagaren betalar)
1800, 1855, 1866, 1877, 1888
Österrike 0 065–069 0800, 0802

Externa länkar

[redigera | redigera wikitext]