Hoppa till innehållet

Mall:Ortsfakta Sverige

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Användning[redigera wikitext]

Denna mall skapar en faktaruta i artiklar om orter i Sverige.

Parametrar[redigera wikitext]

Vanliga parametrar[redigera wikitext]

Exemplet innehåller ett urval av de parametrar som oftast används eller kan användas för de flesta ortsartiklar.

{{Ortsfakta Sverige
|ortnamn      = 
|alternativnamn  = 
|form       = 
|bild       = 
|bildstorlek    = 
|bildtext     = 
|landskap     = 
|län        = 
|kommun      = 
|distrikt     = 
|lat_g = |lat_m = |lat_s = |lat_NS = 
|long_g = |long_m = |long_s = |long_EW = 
|areaort      = 
|areaår      = 
|areanot      = 
|invort      = 
|invår       = 
|invnot      = 
|täthet      = 
|grundades     = 
|postort      = 
|postnummer    = 
|riktnummer    = 
|tätortskod    = 
|småortskod    = 
|positionskarta  = 
|positionskartnamn = 
|karttext     = 
|kartstorlek    = 
|fotnot      = 
}}

Samtliga parametrar[redigera wikitext]

{{Ortsfakta Sverige
|ortnamn = 
|alternativnamn = 
|form = 
|bild = 
|bildstorlek = 
|bildtext = 
|vapen = 
|slogan = 
|smeknamn =
|landskap = |landskap1 = |landskap2 = |landskap3 = 
|län = |län1 = |län2 = |län3 = 
|kommun = |kommun1 = |kommun2 = |kommun3 = |kommun4 = |kommun5 = |kommun6 = |kommun7 = |kommun8 = |kommun9 = |kommun10 = |kommun11 = |kommun12 = 
|distrikt = |distrikt1 = |distrikt2 = |distrikt3 = |distrikt4 = |distrikt5 = 
|distrikt6 = |distrikt7 = |distrikt8 = |distrikt9 = |distrikt10 = 
|koordinat = 
|höjdläge = 
|lat_g = |lat_m = |lat_s = |lat_NS = 
|long_g = |long_m = |long_s = |long_EW = 
|högsta punkt namn = 
|högsta punkt meter = 
|lägsta punkt namn = 
|lägsta punkt meter = 
|areaort = 
|areaenhet = 
|areaår = 
|areanot = 
|area_decimaler = 
|areakommun = 
|areakommunenhet = 
|areakommunår = 
|areakommunnot = 
|areastorstad = 
|areastorstadenhet = 
|areastorstadår = 
|areastorstadnot = 
|areaort1 = |areaort1_text = |areaort1_år = |areaort1_not = 
|areaort2 = |areaort2_text = |areaort2_år = |areaort2_not = 
|areaort3 = |areaort3_text = |areaort3_år = |areaort3_not = 
|areaort4 = |areaort4_text = |areaort4_år = |areaort4_not = 
|areaort5 = |areaort5_text = |areaort5_år = |areaort5_not = 
|areaort6 = |areaort6_text = |areaort6_år = |areaort6_not = 
|areaort7 = |areaort7_text = |areaort7_år = |areaort7_not = 
|areaort8 = |areaort8_text = |areaort8_år = |areaort8_not = 
|areaort9 = |areaort9_text = |areaort9_år = |areaort9_not = 
|areaort10 = |areaort10_text = |areaort10_år = |areaort10_not = 
|areaort11 = |areaort11_text = |areaort11_år = |areaort11_not = 
|areaort12 = |areaort12_text = |areaort12_år = |areaort12_not = 
|invort = 
|invår = 
|invnot = 
|invkommun = 
|invkommunår = 
|invkommunnot = 
|invstorstad = 
|invstorstadår = 
|invstorstadnot = 
|invort1 = |invort1_text = |invort1_år = |invort1_not = 
|invort2 = |invort2_text = |invort2_år = |invort2_not = 
|invort3 = |invort3_text = |invort3_år = |invort3_not = 
|invort4 = |invort4_text = |invort4_år = |invort4_not = 
|invort5 = |invort5_text = |invort5_år = |invort5_not = 
|invort6 = |invort6_text = |invort6_år = |invort6_not = 
|invort7 = |invort7_text = |invort7_år = |invort7_not = 
|invort8 = |invort8_text = |invort8_år = |invort8_not = 
|invort9 = |invort9_text = |invort9_år = |invort9_not = 
|invort10 = |invort10_text = |invort10_år = |invort10_not = 
|invort11 = |invort11_text = |invort11_år = |invort11_not = 
|invort12 = |invort12_text = |invort12_år = |invort12_not = 
|täthet = 
|täthet_decimaler = 
|täthetkommun = 
|täthetstorstad = 
|täthet1 = 
|täthet2 = 
|täthet3 = 
|täthet4 = 
|täthet5 = 
|täthet6 = 
|täthet7 = 
|täthet8 = 
|täthet9 = 
|täthet10 = 
|täthet11 = 
|täthet12 = 
|grundades = 
|postort = 
|postort_not = 
|postnummer = 
|riktnummer = 
|tätortskod = 
|tätortskod1 = |tätortskod2 = |tätortskod3 = 
|tätortskod1_text = |tätortskod2_text = |tätortskod3_text = 
|småortskod = 
|småortskod1 = |småortskod2 = |småortskod3 = 
|småortskod1_text = |småortskod2_text = |småortskod3_text = 
|fritidshusområdeskod = 
|fritidshusområdeskod1 = |fritidshusområdeskod2 = |fritidshusområdeskod3 =
|statistikkod =
|positionskarta = 
|positionskartnamn = 
|karttext = 
|kartstorlek = 
|använd_prickpos = 
|prickpos x = 
|prickpos y = 
|karta = 
|karttext2 = 
|kartstorlek2 = 
|fotnot = 
}}

Förklaring[redigera wikitext]

Funktioner[redigera wikitext]

Mall:Ortsfakta Sverige använder {{Geobox}} som meta-mall. Denna mall har ett flertal inbyggda funktioner för olika områden, vilka i sin tur kräver en del villkor för ifyllningen av parametrarna. Till exempel bör alla siffror fyllas i utan formatering för att de ska fungera i uträkningarna. Talen formateras istället automatiskt. Alltså ska man ange 50000 och inte 50.000, 50 000, 50 000 eller 50,000. Decimaler går dock bra att använda och skrivs i parametern med punkt (.) vilken mallen automatiskt omvandlar till kommatecken. 55.55 visas alltså som 55,55.

 • Koordinater — Anges koordinaterna i parametrarna lat_g, lat_m, lat_s o.s.v. skapar mallen automatiskt en {{Coord}}-mall med tillhörande parametrar (type:city). Är invånarantalet ifyllt utan formatering enligt ovan fylls folkmängd automatiskt in i parametern type:city(folkmängd).
 • Kartposition — Är koordinaterna inlagda enligt ovan kan mallen automatiskt sätta ut en kartprick för ortens position på en kalibrerad karta. Kalibrerade kartor finns i Kategori:Koordinatmallar med prefixet ”Geobox locator”.
 • Befolkningstäthet — Är parametrarna areaort och invort (och liknande) ifyllda med oformaterade siffror enligt ovan kan mallen automatiskt räkna ut ortens befolkningstäthet, om man skriver auto i fältet täthet.

Generell information[redigera wikitext]

 • ortnamn — Ortens namn i de fall artikelnamnet är annorlunda. Denna behövs vid särskiljning, så att det t.ex. står Viken i mallen istället för Viken, Höganäs kommun.
 • alternativnamn — Ortens alternativa namn som skrivs inom parentes (). Detta kan t.ex. vara en tidigare stavning av ortens namn. OBS! För ortens möjliga smeknamn, använd parametern 'smeknamn' istället.
 • form — Om orten är en tätort eller småort. Även centralort, residensstad, stiftsstad och huvudstad kan anges. Skrivs som wikilänkar, t.ex. [[Tätort]]<br>[[Centralort]].
 • bild — En bild som representerar orten. Skriv bara bildnamnet, t.ex. Stockholm.jpg.
 • bildstorlek — Möjlighet att anpassa bildens storlek om denna blir för stor. Anger bredden, standard är 256 pixlar. Det räcker att skriva t.ex. 200, man behöver inte skriva px.
 • bildtext — Text som beskriver bilden i fråga.
 • vapen — Ortens vapen. Skriv bara bildnamnet. Det är dock mycket sällan att en svensk ort för ett eget vapen. Dessa används oftast av kommuner.
 • slogan — Eventuell slogan som orten har. OBS! Ska inte förväxlas med kommunens slogan.
 • smeknamn — Eventuellt smeknamn som orten har.

Geografisk information[redigera wikitext]

 • landskap / landskap1, landskap2, … — Det eller de landskap orten ligger i. Skrivs som wikilänk. Vid flera använd ett fält per landskap (upp till tre).
 • län / län1, län2, … — Det eller de län orten ligger i. Skrivs som wikilänk. Vid flera använd ett fält per län (upp till tre).
 • kommun / kommun1, kommun2, … — Den eller de kommuner orten ligger i. Skrivs som wikilänk. Vid flera använd ett fält per kommun (upp till tio).
 • distrikt / distrikt1, distrikt2, … — Det eller de distrikt orten ligger i. Skrivs som wikilänk. Vid flera använd ett fält per distrikt (upp till tio).
 • koordinat — Ortens koordinater. Den koordinatmall som rekommenderas är {{Coord}}. OBS! Denna finns endast kvar eftersom äldre mallar använde denna parameter. Använd istället parametrarna under Koordinater nedan.
 • höjdläge — Ortens höjd över havet.
 • Koordinater — Koordinatsystemet nedan används för att skapa en automatisk kartprick på en kalibrerad karta. Genom detta slipper man att manuellt ställa in kartpricken. Se parametern positionskarta. Om inga koordinater ges läggs artikeln automatiskt in i Kategori:Artiklar som behöver koordinater eller någon av dess underkategorier. Artikeln läggs automatiskt in i Kategori:Artiklar som behöver positionskarta om den har koordinater men varken har positionskartnamn eller prickposition (som default använder en positionskarta över Sverige).
  • lat_g — Ortens position i grader latitud.
  • lat_m — Ortens position i minuter latitud.
  • lat_s — Ortens position i sekunder latitud.
  • lat_NS — Ortens position i nord eller syd latitud.
  • long_g — Ortens position i grader longitud.
  • long_m — Ortens position i minuter longitud.
  • long_s — Ortens position i sekunder longitud.
  • long_EW — Ortens position i öst eller väst longitud. OBS! Här måste man använda de engelska begynnelsebokstäverna E och W (för East, öst, resp. West, väst).
 • högsta punkt namn — Namn på ortens högsta punkt.
 • högsta punkt meter — Den högsta punktens höjd över havet i meter.
 • lägsta punkt namn — Namn på ortens lägsta punkt.
 • lägsta punkt meter — Den lägsta punktens höjd över eller under havet i meter.

Area- och befolkningsdata[redigera wikitext]

 • Area — Skriv arean utan mellanslag, punkt eller komma, då detta justeras automatiskt av mallen (se ovan).
  • areaort — Ortens landareal. Anges normalt i hektar. Här kan man använda Mall:Stat/Sverige/Tätorter/Areal eller Mall:Stat/Sverige/Småorter/Areal med hjälp av tätortskoden eller småortskoden. Skriv i så fall t.ex. {{Stat/Sverige/Tätorter/Areal|2980}} för Kristianstad, som har tätortskoden 2980. Vill man ha enheten km², skriv i stället {{#expr:{{Stat/Sverige/Tätorter/Areal|2980}}/100 round2}}.
  • areaenhet — Enhet för ortens areal. Skriver man inget kommer det att stå hektar.
  • areaår - Vilket år arealen gäller för. Här kan man använda Mall:Stat/Sverige/Tätorter/Areal eller Mall:Stat/Sverige/Småorter/Areal. Skriv i så fall t.ex. {{Stat/Sverige/Tätorter/Areal|år}}.
  • areanot - Eventuell anmärkning eller källa för uppgiften. Här kan man använda Mall:Stat/Sverige/Tätorter/Befolkning eller Mall:Stat/Sverige/Småorter/Befolkning. Skriv i så fall t.ex. {{Stat/Sverige/Tätorter/Befolkning|ref}}. Använd helst befolkningsmallen här också, eftersom det är samma källa som i arealmallen.
  • area_decimaler — Möjlighet att fylla i antalet decimaler som arean ska anges med.
  • areakommun — Kommunens landareal. Används i de fall man behöver särskilja på kommun och ort. Alltså inte en aktuell parameter i de flesta mallar. Här kan man använda Mall:Stat/Sverige/Kommuner/Areal land. Skriv i så fall t.ex. {{Stat/Sverige/Kommuner/Areal land|Kristianstads kommun}}. Tänk i så fall på att den mallen använder enheten km², så siffran måste multipliceras med 100 om man vill ha enheten hektar. Skriv i så fall t.ex. {{#expr:{{Stat/Sverige/Kommuner/Areal land|Kristianstads kommun}}*100}}.
  • areakommunenhet — Enhet för kommunens landareal. Skriver man inget kommer det att stå km².
  • areakommunår — Vilket år kommunens landareal gäller för. Här kan man använda Mall:Stat/Sverige/Kommuner/Areal land. Skriv i så fall {{Stat/Sverige/Kommuner/Areal land|år}}.
  • areakommunnot — Eventuell anmärkning eller källa för uppgiften. Här kan man använda Mall:Stat/Sverige/Kommuner/Areal land. Skriv i så fall {{Stat/Sverige/Kommuner/Areal land|ref}}.
  • areastorstad — Storstadsområdets landareal. Används i de fall det finns en sådan att tala om. Alltså i nuläget endast för Storstockholm, Storgöteborg och Stormalmö. Här kan man använda Mall:Stat/Sverige/Storstadsregioner. Skriv i så fall t.ex. {{Stat/Sverige/Storstadsregioner|Areal|Storstockholm}}. Tänk i så fall på att den mallen använder enheten km², så siffran måste multipliceras med 100 om man vill ha enheten hektar. Skriv i så fall t.ex. {{#expr:{{Stat/Sverige/Storstadsregioner|Areal|Storstockholm}}*100}}.
  • areastorstadenhet — Enhet för storstadsområdets areal. Skriver man inget kommer det att stå km².
  • areastorstadår — Vilket år storstadsområdets areal gäller för. Här kan man använda Mall:Stat/Sverige/Storstadsregioner. Skriv i så fall {{Stat/Sverige/Storstadsregioner|Areal|år}}.
  • areastorstadnot — Eventuell anmärkning eller källa för uppgiften. Här kan man använda Mall:Stat/Sverige/Storstadsregioner. Skriv i så fall {{Stat/Sverige/Storstadsregioner|Areal|ref}}.
  • areaort1, areaort2, areaort3, … — Fält för de fall mallen beskriver flera statistiska orter (upp till tolv).
  • areaort1_text, areaort2_text, areaort3_text, … — Namnet på orterna, eller annan beskrivande text.
  • areaort1_år, areaort2_år, areaort3_år, … — Vilket år arealen gäller för.
  • areaort1_not, areaort2_not, areaort3_not, … — Eventuella anmärkningar eller källor för uppgifterna.
 • Folkmängd — Skriv folkmängden utan mellanslag, punkt eller komma, då detta justeras automatiskt av mallen (se ovan).
  • invort / invtotalt — Ortens folkmängd. Använd helst invort, då denna ger en mer begriplig standard. Här kan man använda Mall:Stat/Sverige/Tätorter/Befolkning eller Mall:Stat/Sverige/Småorter/Befolkning med hjälp av tätortskoden eller småortskoden. Skriv i så fall t.ex. {{Stat/Sverige/Tätorter/Befolkning|2980}} för Kristianstad, som har tätortskoden 2980.
  • invår — Vilket år folkmängden gäller för. Här kan man använda Mall:Stat/Sverige/Tätorter/Befolkning eller Mall:Stat/Sverige/Småorter/Befolkning. Skriv i så fall t.ex. {{Stat/Sverige/Tätorter/Befolkning|år}}.
  • invnot — Eventuell anmärkning eller källa för uppgiften. Här kan man använda Mall:Stat/Sverige/Tätorter/Befolkning eller Mall:Stat/Sverige/Småorter/Befolkning. Skriv i så fall t.ex. {{Stat/Sverige/Tätorter/Befolkning|ref}}. Om denna mall redan använts ovan under areanot, skriv {{Stat/Sverige/Tätorter/Befolkning|ref2}}.
  • invkommun — Kommunens folkmängd. Används endast i de fall kommunens och tätortens folkmängd kan sammanblandas, till exempel i artiklar för kommuners centralorter. Här kan man använda Mall:Stat/Sverige/Kommuner/Befolkning. Skriv i så fall t.ex. {{Stat/Sverige/Kommuner/Befolkning|Kristianstads kommun}}.
  • invkommunår — Vilket år kommunens folkmängd gäller för. Här kan man använda Mall:Stat/Sverige/Kommuner/Befolkning. Skriv i så fall {{Stat/Sverige/Kommuner/Befolkning|år}}.
  • invkommunnot — Eventuell anmärkning eller källa för uppgiften. Här kan man använda Mall:Stat/Sverige/Kommuner/Befolkning. Skriv i så fall {{Stat/Sverige/Kommuner/Befolkning|ref}}.
  • invstorstad — Storstadsområdets folkmängd. Används i de fall det finns en sådan att tala om. Alltså i nuläget endast för Storstockholm, Storgöteborg och Stormalmö. Här kan man använda Mall:Stat/Sverige/Storstadsregioner. Skriv i så fall t.ex. {{Stat/Sverige/Storstadsregioner|Befolkning|Storstockholm}}.
  • invstorstadår — Vilket år storstadsområdets folkmängd gäller för. Här kan man använda Mall:Stat/Sverige/Storstadsregioner. Skriv i så fall {{Stat/Sverige/Storstadsregioner|Befolkning|år}}.
  • invstorstadnot — Eventuell anmärkning eller källa för uppgiften. Här kan man använda Mall:Stat/Sverige/Storstadsregioner. Skriv i så fall {{Stat/Sverige/Storstadsregioner|Befolkning|ref}}.
  • invort1, invort2, invort3, … — Fält för de fall mallen beskriver flera statistiska orter (upp till tolv).
  • invort1_text, invort2_text, invort3_text, … — Namnet på orterna, eller annan beskrivande text.
  • invort1_år, invort2_år, invort3_år, … — Vilket år folkmängden gäller för.
  • invort1_not, invort2_not, invort3_not, … — Eventuella anmärkningar eller källor för uppgifterna.
 • Befolkningstäthet — Är alla siffervärden ifyllda korrekt, räcker det att skriva auto i fälten för att mallen automatiskt ska räkna ut befolkningstätheten. Arealenheten blir samma som angetts ovan under Area.
  • täthet — Ortens befolkningstäthet.
  • täthet_decimaler — Styr den noggrannhet med vilken uppgifterna för alla typer av befolkningstäthet presenteras. Om parametern ej anges så blir det två decimaler. Det går även bra med negativa värden så om man t.ex. vill att Stockholms befolkningstäthet ska presenteras som 3600 inv/km² i stället för 3640,8 inv/km² så anges täthet_decimaler = -2.
  • täthetkommun — Kommunens befolkningstäthet.
  • täthetstorstad — Storstadsområdets befolkningstäthet.
  • täthet1, täthet2, täthet3, … — Fält för de fall mallen beskriver flera statistiska orter (upp till tolv).

Kartpositioner[redigera wikitext]

För instruktioner, se Kartposition under rubriken Funktioner ovan.

 • positionskarta — Särskiljningsledet i Mall:Geobox locator. Alltså endast Skåne i exemplet ovan. Kalibrerade positionskartor finns tillgängliga för följande områden: Special:Prefixindex/Mall:Geobox locator
 • positionskartnamn — Kartbildens engelska filnamn. T.ex. Sweden Scania location map.svg för positionskartan för Skåne.
 • karttext — Text för kartan. T.ex. Kristianstads läge i Skåne län.
 • kartstorlek — Storlek på kartbilden.
 • använd_prickpos — Skriv vad som helst här för att använda parametrarna prickpos x och prickpos y nedan.
 • prickpos x — Parameter för att manuellt ställa in kartpricken på en Sverigekarta. Anger position på x-axeln (höger–vänster).
 • prickpos y — Parameter för att manuellt ställa in kartpricken på en Sverigekarta. Anger position på y-axeln (upp–ned).
 • karta - Kartbildens filnamn om man vill ha en karta till.
 • karttext2 - Text för karta 2.
 • kartstorlek2 - Storlek på kartbild 2.

Övrigt[redigera wikitext]

 • grundades — År för ortens grundande.
 • postort - Ortens postort.
 • postnummer — Ortens postnummer. Om det är flera, skriv t.ex. 291 6X.
 • riktnummer — Ortens riktnummer.
 • tätortskod — Ortens tätortskod.
 • tätortskod1 till tätortskod3 — Ortens övriga tätortskoder.
 • tätortskod1_text till tätortskod3_text — Förklarande text till övriga tätortskoder.
 • småortskod — Ortens småortskod.
 • småortskod1 till småortskod3 — Ortens övriga småortskoder.
 • småortskod1_text till småortskod3_text — Förklarande text till övriga småortskoder.
 • fritidshusområdeskod — Ortens fritidshusområdeskod.
 • statistikkod — För dylik parameter i {{Stadsdelsfakta}}
 • fotnot — Fotnot.

Exempel[redigera wikitext]

Exempelköping
(Alternativt namn)
Tätort
Centralort
Stadsvy.
Stadsvy.
Slogan: Vi gör exemplet tydligare!
Smeknamn: E-köping
Land Sverige Sverige
Landskap Exempellandskap
Län Exempels län
Kommun Exempelköpings kommun
Distrikt Exempeldistrikt
Koordinater 56°1′44″N 12°49′2″Ö / 56.02889°N 12.81722°Ö / 56.02889; 12.81722
Area 567 hektar (2010)areanot
Folkmängd 12 345 (2010)invnot
Befolkningstäthet 21,77 inv./hektar
Grundad 1234
Tidszon CET (UTC+1)
 - sommartid CEST (UTC+2)
Postort Exempelköping
Postnummer 123 45
Riktnummer 012
Tätortskod 1234
Exempelköpings läge i Exempels län.
Exempelköpings läge i Exempels län.
Exempelköpings läge i Exempels län.
Exempel på fotnot.

Följande parametervärden ger upphov till faktarutan till höger. OBS! Glöm inte att uppdatera eller radera alla exempel på parametervärden i exemplet om du utgår från denna kod.

{{Ortsfakta Sverige
|ortnamn      = Exempelköping
|alternativnamn  = (Alternativt namn)
|form       = [[Tätort]]<br/>[[Centralort]]
|bild       = Sweden_road_sign_E5.svg
|bildstorlek    = 
|bildtext     = Stadsvy.
|slogan      = Vi gör exemplet tydligare!
|smeknamn     = E-köping
|landskap     = Exempellandskap
|län        = Exempels län
|kommun      = Exempelköpings kommun
|distrikt     = Exempeldistrikt
|lat_g = 56 |lat_m = 1 |lat_s = 44 |lat_NS = N
|long_g = 12 |long_m = 49 |long_s = 2 |long_EW = E
|areaort      = 567
|areaår      = 2010
|areanot      = areanot
|invort      = 12345
|invår       = 2010
|invnot      = invnot
|täthet      = auto
|grundades     = [[1234]]
|postort      = Exempelköping
|postnummer    = 123 45
|riktnummer    = 012
|tätortskod    = 1234
|positionskarta  = Skåne
|positionskartnamn = Sweden Scania location map.svg
|karttext     = Exempelköpings läge i Exempels län.
|fotnot      = Exempel på fotnot.
}}

Tips[redigera wikitext]