Mall:S-rel

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Användning[redigera wikitext]

Mallen utformades som standard till

Religiösa titlar

om ingen parameter anges. Om en egengjord parameter behövs så är formatet {{s-rel|valfri religiös text}}. Notera att den valfria texten måste wikilänkas manuellt.

{{s-start}}
{{s-rel|Valfri [[Religion|religiös]] text}}
{{s-end}}
Valfri religiös text

I följande tabell innehåller den första kolumnen rubriken och den andra kolumnen visar mallanropet som användes för att skapa det.

Buddhistiska titlar bu
Ortodoxa kyrkotitlar or
Storkristna kyrkotitlar grt
Kalcedonisk kristendomstitlar chal
Anabaptistkyrkotitlar anab
Anglikanska kyrkogemenskapstitlar ac
Anglikismtitlar angl
Engelska kyrkotitlar en
Amerikanska episkopalkyrkotitlar ep
Irländska kyrkotitlar ie
Sydafrikanska anglikanska kyrkotitlar sa
Skotska episkopalkyrkotitlar se
Walesiska kyrkotitlar wa
Baptistkyrkotitlar bapt
Östortodoxa kyrkotitlar eo
Lutherdomstitlar luth
Frälsningsarmétitlar army
Metodistkyrkotitlar meth
Nazaréens kyrkotitlar naz
Sjundedagsadventisttitlar sdac
Östkyrkotitlar east
Kristi Samfundstitlar cc
Jesu Kristi Kyrkotitlar mo
Orientaliskt ortodoxa kyrkotitlar oo
Guds församlingstitlar agod
Presbyterianistkyrkotitlar pres
Skotska kyrkotitlar sc
Katolska kyrkotitlar ca
Islamiska titlar is
Shiaislamiska titlar sh
Sunniislamiska titlar su
Ibadiislamiska titlar ib
Judiska titlar jw
Israelitreligiösa titlar isra

Exempel[redigera wikitext]

{{s-start}}
{{s-rel|ca}}
{{s-bef|företrädare=[[Pius IV]]}}
{{s-ttl|titel=[[Påve]]|år=1566–1572}}
{{s-aft|efterträdare=[[Gregorius XIII]]}}
{{s-end}}
Katolska kyrkotitlar
Företräddes av
Pius IV
 Påve
1566–1572
Efterträddes av
Gregorius XIII