Mall:Schackdiagram (6x6)

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
abcdef
6a6b6c6d6e6f66
5a5b5c5d5e5f55
4a4b4c4d4e4f44
3a3b3c3d3e3f33
2a2b2c2d2e2f22
1a1b1c1d1e1f11
abcdef

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Test Template Info-Icon.svg Dokumentation


Syntax[redigera wikitext]

Det finns flera olika schackdiagrammallar:

Det finns även mallar för olika schackvarianter:

Syntaxen är i princip densamma för alla varianter:

{{Schackdiagram
| <placering>  (parameter #1)
| <rubrik>   (parameter #2) 
| size  = 
| numbers = 
| letters = 
| <a8> | <b8> | ... | <h8> (parameter #3 till ...)
| <a7> | <b7> | ... | <h7>
...
| <a1> | <b1> | ... | <h1> (... parameter #66)
| <fotnot>   (parameter #67)
| reverse = 
}}

När schackbrädet är 8x8 finns det en alternativ syntax (se Alternativt sätt att placera pjäserma: FEN nedan):

{{Schackdiagram
| fen   = 
| align  = 
| clear  = 
| header = 
| footer = 
| size  = 
| numbers = 
| letters = 
| reverse = 
}}

Parametrar[redigera wikitext]

Mallen använder följande parametrar:

 • <placering> – definierar den horisontella inriktningingen för hela tabellen, måste vara tright eller tleft (eller ingenting)
 • <rubrik> – texten som visas ovanför diagrammet, kan vara tom;
 • size – anger storleken på varje ruta i pixlar, standarden är 26
 • numbers – anger om raderna är numrerade. Alternativen är: left, right, both (standard) eller neither.
 • letters – anger om kolumnerna är numrerade. Alternativen är: left, right, both (standard) eller neither.
 • <a8>, <b8>, ... <h1> – definierar motsvarande rutor på schackbrädet, se nedan;
 • <fotnot> – texten som visas under diagrammet, kan vara tom; valfritt – kan utelämnas (för närvarande finns dessa inte i de andra mallarna)

En ruta definieras av namnet på pjäsen eller den tomma parametern. Namnen på pjäserna är de som anges i algebraisk notation:

Det finns även några älvschackpjäser tillgängliga: Chess klg45.svgChess elg45.svgChess nlg45.svgChess slg45.svgChess plg45.svgChess Mdt45.svgChess Mlt45.svgRoyalKnightFinish Done.svg

 • Chess all45.svg Chess ald45.svg Chess adl45.svg Chess add45.svg a = ärkebiskop (springare och löpare kombinerat)
 • Chess cld45.svg Chess cll45.svg Chess cdd45.svg Chess cdl45.svg c = kansler (springare och torn kombinerat)
 • Chess fll45.svg Chess fld45.svg Chess fdl45.svg Chess fdd45.svg f = inverterad kung
 • Chess gld45.svg Chess gll45.svg Chess gdd45.svg Chess gdl45.svg g = inverterad drottning
 • Chess mll45.svg Chess mld45.svg Chess mdl45.svg Chess mdd45.svg m = inverterat torn
 • Chess eld45.svg Chess ell45.svg Chess edd45.svg Chess edl45.svg j(e) = elefant
 • Chess sll45.svg Chess sld45.svg Chess sdl45.svg Chess sdd45.svg N(s) = inverterad springare
 • Chess hld45.svg Chess hll45.svg Chess hdd45.svg Chess hdl45.svg h = inverterad bonde
 • Chess zll45.svg Chess zld45.svg Chess zdl45.svg Chess zdd45.svg z = mästare (för Omegaschack)
 • Chess wld45.svg Chess wll45.svg Chess wdd45.svg Chess wdl45.svg w = trollkarl (för Omegaschack)
 • Chess tld45.svg Chess tll45.svg Chess tdd45.svg Chess tdl45.svg t = joker (för Omegaschack)
 • Mann white on light (an icon of the chess piece).png Mann white on dark (an icon of the chess piece).png Mann black on light (an icon of the chess piece).png Mann black on dark (an icon of the chess piece).png M = mann
 • Centaur on white squares.png Centaur on dark squares.png C = kentaurer

Dessa bokstäver kombineras med antingen "l" för vit eller "d" för svart. Så "kl" är en vit kung och "nn" är en svart springare.

En tom ruta skrivs antingen med ett understreck, mellanslag eller ingenting alls. Två tecken rekommenderas:

 • Chess d45.svgChess l45.svg <mellanrum> = tomma rutor

Du kan också använda "xx" för ett svart kors, "ox" för ett vitt kors, "xo" för en svart cirkel på en tom ruta eller "oo" för ett vitt:

 • Chess xxd45.svgChess xxl45.svg xx = svart kors/x
 • Chess oxd45.svgChess oxl45.svg ox = vitt kors/x
 • Chess xod45.svgChess xol45.svg xo = svart cirkel
 • Chess ood45.svgChess ool45.svg oo = vit cirkel

Rörelseriktningar på brädet visas med pilar:

 • Chess uld45.svgChess ull45.svg ul = upp och till vänster
 • Chess uad45.svgChess ual45.svg ua = upp
 • Chess urd45.svgChess url45.svg ur = upp och till höger
 • Chess lad45.svgChess lal45.svg la = vänster
 • Chess lrd45.svgChess lrl45.svg lr = vänster och till höger
 • Chess udd45.svgChess udl45.svg ud = upp och ned
 • Chess rad45.svgChess ral45.svg ra = höger
 • Chess dld45.svgChess dll45.svg dl = ned och till vänster
 • Chess dad45.svgChess dal45.svg da = ned
 • Chess drd45.svgChess drl45.svg dr = ned och till höger

Siffror kan också läggas till i rutorna genom att använda "x0" för 0, "x1" för 1, "x2" för 2, ..., "x9" för 9:

 • Chess x0d45.svgChess x0l45.svg x0
 • Chess x1d45.svgChess x1l45.svg x1
 • Chess x2d45.svgChess x2l45.svg x2
 • Chess x3d45.svgChess x3l45.svg x3
 • Chess x4d45.svgChess x4l45.svg x4
 • Chess x5d45.svgChess x5l45.svg x5
 • Chess x6d45.svgChess x6l45.svg x6
 • Chess x7d45.svgChess x7l45.svg x7
 • Chess x8d45.svgChess x8l45.svg x8
 • Chess x9d45.svgChess x9l45.svg x9

Exempel[redigera wikitext]

Standard[redigera wikitext]

Detta diagram rekommenderas för vanligt bruk i artiklar såsom schacköppningar, slutspel, positioner, med mera. Se motsvarande kod nedan.

abcdefgh
8
Chessboard480.svg
a8 svart torn
b8 svart springare
c8 svart löpare
d8 svart drottning
e8 svart kung
f8 svart löpare
g8 svart springare
h8 svart torn
a7 svart bonde
b7 svart bonde
c7 svart bonde
d7 svart bonde
f7 svart bonde
g7 svart bonde
h7 svart bonde
e5 svart bonde
e4 vit bonde
f4 vit bonde
a2 vit bonde
b2 vit bonde
c2 vit bonde
d2 vit bonde
g2 vit bonde
h2 vit bonde
a1 vit torn
b1 vit springare
c1 vit löpare
d1 vit drottning
e1 vit kung
f1 vit löpare
g1 vit springare
h1 vit torn
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh


{{Schackdiagram
| tright
| 

|rd|nd|bd|qd|kd|bd|nd|rd
|pd|pd|pd|pd| |pd|pd|pd
| | | | | | | | 
| | | | |pd| | | 
| | | | |pl|pl| | 
| | | | | | | | 
|pl|pl|pl|pl| | |pl|pl
|rl|nl|bl|ql|kl|bl|nl|rl

| [[Kungsgambit]]
}}
abcdefgh
8
Chessboard480.svg
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Tomt bräde


{{Schackdiagram
| tright
| 

| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 

| Tomt bräde
}}

Diagram med båda bildtexterna[redigera wikitext]

Det kan vara lämpligt att använda detta i artiklar om schackproblem. Observera att i sidhuvudet och sidfoten kan fetstil och kursiv stil användas. Radbrytning med
finns också.

W. Langstaff, Chess Amateur 1922
abcdefgh
8
Chessboard480.svg
e8 svart kung
h8 svart torn
f6 vit löpare
h6 vit bonde
d5 vit torn
f5 vit kung
g5 svart bonde
h5 vit bonde
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Schackmatt om två.
Detta problem använder em partiell retrogradsanalysmetod.


{{Schackdiagram
| tright
| '''W. Langstaff''', ''Chess Amateur'' 1922

| | | | |kd| | |rd
| | | | | | | | 
| | | | | |bl| |pl
| | | |rl| |kl|pd|pl
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 

| '''Schackmatt om två.'''<br>Detta problem använder em ''partiell retrogradsanalysmetod''.
}}

Diagram utan bildtexter[redigera wikitext]

Se motsvarande kod nedan. Om du inte vill ha bildtexter tar du bara bort dem, men ta inte bort den andra "|" vertikala strecket för bildtexten ovan; det är möjligt att ta bort det sista strecket för den nedre bildtexten.

Diagrammet är till vänster för att illustrera användningen av den första parametern.

abcdefgh
8
Chessboard480.svg
b6 svart kryss
c6 svart cirkel
d6 svart kryss
c5 vit bonde
f4 svart cirkel
e3 svart kryss
f3 svart cirkel
g3 svart kryss
f2 vit bonde
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh


{{Schackdiagram
| tleft
| 

| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| |xx|xo|xx| | | | 
| | |pl| | | | | 
| | | | | |xo| | 
| | | | |xx|xo|xx| 
| | | | | |pl| | 
| | | | | | | | 

}}

Diagram med rörelsemönster[redigera wikitext]

Detta kan användas för att visa hur olika pjäser rör sig.

abcdefgh
8
Chessboard480.svg
c8 up arrow
c7 up arrow
a6 left arrow
b6 left arrow
c6 svart torn
d6 right arrow
e6 right arrow
f6 right arrow
g6 right arrow
h6 right arrow
c5 down arrow
c4 down arrow
e4 up-left arrow
f4 up arrow
g4 up-right arrow
c3 down arrow
e3 left arrow
f3 vit kung
g3 right arrow
c2 down arrow
e2 down-left arrow
f2 down arrow
g2 down-right arrow
c1 down arrow
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Exempel som visar hur en vit kung kan röra sig i valfri riktning, men bara en ruta, medan ett svart torn kan förflytta sig ett valfritt antal rutor men bara upp och ner, och höger och vänster.


{{Schackdiagram
| tleft
| 

| | |ua| | | | | 
| | |ua| | | | | 
|la|la|rd|ra|ra|ra|ra|ra
| | |da| | | | | 
| | |da| |ul|ua|ur| 
| | |da| |la|kl|ra| 
| | |da| |dl|da|dr| 
| | |da| | | | | 

| Exempel som visar hur en vit kung kan röra sig i valfri riktning, men bara en ruta, medan ett svart torn kan förflytta sig ett valfritt antal rutor men bara upp och ner, och höger och vänster.
}}
abcdefgh
8
Chessboard480.svg
b8 up-left arrow
d8 up arrow
f8 up-right arrow
c7 up-left arrow
d7 up arrow
e7 up-right arrow
a6 left arrow
b6 left arrow
c6 left arrow
d6 vit drottning
e6 right arrow
f6 right arrow
g6 right arrow
h6 right arrow
c5 down-left arrow
d5 down arrow
e5 down-right arrow
b4 down-left arrow
d4 down arrow
f4 down-right arrow
a3 down-left arrow
d3 down arrow
g3 down-right arrow
d2 down arrow
h2 down-right arrow
d1 down arrow
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh


{{Schackdiagram
| tright
| 

| |ul| |ua| |ur| | 
| | |ul|ua|ur| | | 
|la|la|la|ql|ra|ra|ra|ra
| | |dl|da|dr| | | 
| |dl| |da| |dr| | 
|dl| | |da| | |dr| 
| | | |da| | | |dr
| | | |da| | | | 

}}

I digrammet till höger visas att den vita drottningen kan gå någonstans i någon av dessa riktningar.

En annan metod för visa rörelsemöntret på tornet:

abcdefgh
8
Chessboard480.svg
c7 up-down arrow
b6 left-right arrow
c6 svart torn
d6 left-right arrow
c5 up-down arrow
e4 up-left arrow
f4 up arrow
g4 up-right arrow
e3 left arrow
f3 vit kung
g3 right arrow
e2 down-left arrow
f2 down arrow
g2 down-right arrow
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh


{{Schackdiagram
| tleft
| 

| | | | | | | | 
| | |ud| | | | | 
| |lr|rd|lr| | | | 
| | |ud| | | | | 
| | | | |ul|ua|ur| 
| | | | |la|kl|ra| 
| | | | |dl|da|dr| 
| | | | | | | | 

}}

Litet diagram[redigera wikitext]

Den här kan vara användbar i artiklar med många diagram. Den använder en annan mall med namnet {{Schackdiagram (liten)}}.

Dessa små diagrammen kan också ha rubrik.

abcdefgh
8
Chessboard480.svg
a8 svart torn
d8 svart drottning
f8 svart torn
g8 svart kung
a7 svart bonde
b7 svart bonde
e7 svart bonde
f7 svart bonde
g7 svart löpare
h7 svart bonde
b6 svart springare
c6 svart bonde
f6 svart springare
g6 svart bonde
c5 vit drottning
g5 vit löpare
d4 vit bonde
e4 vit bonde
g4 svart löpare
c3 vit springare
f3 vit springare
a2 vit bonde
b2 vit bonde
f2 vit bonde
g2 vit bonde
h2 vit bonde
d1 vit torn
e1 vit kung
f1 vit löpare
h1 vit torn
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Positionen efter 11.Bg5
{{Schackdiagram (liten)
| tright
| 

|rd| | |qd| |rd|kd| 
|pd|pd| | |pd|pd|bd|pd
| |nd|pd| | |nd|pd| 
| | |ql| | | |bl| 
| | | |pl|pl| |bd| 
| | |nl| | |nl| | 
|pl|pl| | | |pl|pl|pl
| | | |rl|kl|bl| |rl

| Positionen efter 11.Bg5
}}

Olika storlek på brädena[redigera wikitext]

Schackbrädor utan standardmått behöver specialmallar. Det finns mallar för följande brädor:

Minischack (5×5) – Mall:Schackdiagram (5x5)
{{Schackdiagram (5x5)
| tright
| 

|kd|qd|bd|nd|rd
|pd|pd|pd|pd|pd
| | | | | 
|pl|pl|pl|pl|pl
|kl|ql|bl|nl|rl

| Gardners minischack
}}
a5 svart kungb5 svart drottningc5 svart löpared5 svart springaree5 svart torn
a4 svart bondeb4 svart bondec4 svart bonded4 svart bondee4 svart bonde
a3b3c3d3e3
a2 vit bondeb2 vit bondec2 vit bonded2 vit bondee2 vit bonde
a1 vit kungb1 vit drottningc1 vit löpared1 vit springaree1 vit torn
Gardners minischack
Los Alamos schack (6×6) – Mall:Schackdiagram (6x6)
{{Schackdiagram (6x6)
| tright
| 

|rd|nd|qd|kd|nd|rd
|pd|pd|pd|pd|pd|pd
| | | | | | 
| | | | | | 
|pl|pl|pl|pl|pl|pl
|rl|nl|ql|kl|nl|rl

| Startpositionen i Los Alamos schack
}}
abcdef
6a6 svart tornb6 svart springarec6 svart drottningd6 svart kunge6 svart springaref6 svart torn6
5a5 svart bondeb5 svart bondec5 svart bonded5 svart bondee5 svart bondef5 svart bonde5
4a4b4c4d4e4f44
3a3b3c3d3e3f33
2a2 vit bondeb2 vit bondec2 vit bonded2 vit bondee2 vit bondef2 vit bonde2
1a1 vit tornb1 vit springarec1 vit drottningd1 vit kunge1 vit springaref1 vit torn1
abcdef
Startpositionen i Los Alamos schack
Capablancas schack (8×10)
{{Schackdiagram (8x10)
| tright
| 

|rd|nd|ad|bd|qd|kd|bd|cd|nd|rd
|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd
| | | | | | | | | | 
| | | | | | | | | | 
| | | | | | | | | | 
| | | | | | | | | | 
|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl
|rl|nl|al|bl|ql|kl|bl|cl|nl|rl

| Startpositionen i Capablancas schack
}}
abcdefghij
8a8 svart tornb8 svart springarec8 svart princessd8 svart löparee8 svart drottningf8 svart kungg8 svart löpareh8 svart empressi8 svart springarej8 svart torn8
7a7 svart bondeb7 svart bondec7 svart bonded7 svart bondee7 svart bondef7 svart bondeg7 svart bondeh7 svart bondei7 svart bondej7 svart bonde7
6a6b6c6d6e6f6g6h6i6j66
5a5b5c5d5e5f5g5h5i5j55
4a4b4c4d4e4f4g4h4i4j44
3a3b3c3d3e3f3g3h3i3j33
2a2 vit bondeb2 vit bondec2 vit bonded2 vit bondee2 vit bondef2 vit bondeg2 vit bondeh2 vit bondei2 vit bondej2 vit bonde2
1a1 vit tornb1 vit springarec1 vit princessd1 vit löparee1 vit drottningf1 vit kungg1 vit löpareh1 vit empressi1 vit springarej1 vit torn1
abcdefghij
Startpositionen i Capablancas schack
Storschack
{{Schackdiagram (10x10)
| tright
| 

|rd| | | | | | | | |rd
| |nd|bd|qd|kd|cd|ad|bd|nd| 
|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd
| | | | | | | | | | 
| | | | | | | | | | 
| | | | | | | | | | 
| | | | | | | | | | 
|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl
| |nl|bl|ql|kl|cl|al|bl|nl| 
|rl| | | | | | | | |rl

| Startpositionen i storschack
}}
abcdefghij
10a10 svart tornb10c10d10e10f10g10h10i10j10 svart torn10
9a9b9 svart springarec9 svart löpared9 svart drottninge9 svart kungf9 svart empressg9 svart princessh9 svart löparei9 svart springarej99
8a8 svart bondeb8 svart bondec8 svart bonded8 svart bondee8 svart bondef8 svart bondeg8 svart bondeh8 svart bondei8 svart bondej8 svart bonde8
7a7b7c7d7e7f7g7h7i7j77
6a6b6c6d6e6f6g6h6i6j66
5a5b5c5d5e5f5g5h5i5j55
4a4b4c4d4e4f4g4h4i4j44
3a3 vit bondeb3 vit bondec3 vit bonded3 vit bondee3 vit bondef3 vit bondeg3 vit bondeh3 vit bondei3 vit bondej3 vit bonde3
2a2b2 vit springarec2 vit löpared2 vit drottninge2 vit kungf2 vit empressg2 vit princessh2 vit löparei2 vit springarej22
1a1 vit tornb1c1d1e1f1g1h1i1j1 vit torn1
abcdefghij
Startposotionen i storschack

Dubbla brädor[redigera wikitext]

Chock (fyra spelare)
{{Schackdiagram (Chock)
| A1 = Lag 1, bräda A 
| A2 = Lag 2, bräda A 
| B1 = Lag 1, bräda B 
| B2 = Lag 2, bräda B
| tright
|

|rd|nd|bd|qd|kd|bd|nd|rd
|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl
|rl|nl|bl|ql|kl|bl|nl|rl

|rl|nl|bl|kl|ql|bl|nl|rl
|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd
|rd|nd|bd|kd|qd|bd|nd|rd

| Startpositionen i Chock
}}


Lag 2, bräda A

a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1

Lag 1, bräda A

Lag 2, bräda B

a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1

Lag 1, bräda B

Startpositionen i Chock

Alices schack[redigera wikitext]

Alices schack (två spelare)
{{Schackdiagram (Alices schack)
| tright
|

|rd|nd|bd|qd|kd| |nd|rd
|pd|pd|pd|pd| |pd|pd|pd
| | | | | | | | 
| | | | |nl| | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl
|rl|nl|bl|ql|kl|bl| |rl

| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | |pd| | | 
| | |bd| | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 

| Positionen efter '''1. Nf3 e6 2. Ne5 Bc5'''
}}


a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
A
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
B
Positionen efter 1. Nf3 e6 2. Ne5 Bc5

Olika formade brädor[redigera wikitext]

Tredimensionellt schack (Raumschach) – Mall:Schackdiagram (Raumschach)
{{Schackdiagram (Raumschach)
| tright
|

|rd|nd|kd|nd|rd
|pd|pd|pd|pd|pd
| | | | | 
| | | | | 
| | | | | 

|Nd|bd|qd|Nd|bd
|pd|pd|pd|pd|pd
| | | | | 
| | | | | 
| | | | | 

| | | | | 
| | | | | 
| | | | | 
| | | | | 
| | | | | 

| | | | | 
| | | | | 
| | | | | 
|pl|pl|pl|pl|pl
|bl|Nl|ql|bl|Nl

| | | | | 
| | | | | 
| | | | | 
|pl|pl|pl|pl|pl
|rl|nl|kl|nl|rl

| Startpositionen i Raumschach
}}
Ea5 svart tornEb5 svart springareEc5 svart kungEd5 svart springareEe5 svart torn
Ea4 svart bondeEb4 svart bondeEc4 svart bondeEd4 svart bondeEe4 svart bonde
Ea3Eb3Ec3Ed3Ee3
Ea2Eb2Ec2Ed2Ee2
Ea1Eb1Ec1Ed1Ee1
E
Da5 N dDb5 svart löpareDc5 svart drottningDd5 N dDe5 svart löpare
Da4 svart bondeDb4 svart bondeDc4 svart bondeDd4 svart bondeDe4 svart bonde
Da3Db3Dc3Dd3De3
Da2Db2Dc2Dd2De2
Da1Db1Dc1Dd1De1
D
Ca5Cb5Cc5Cd5Ce5
Ca4Cb4Cc4Cd4Ce4
Ca3Cb3Cc3Cd3Ce3
Ca2Cb2Cc2Cd2Ce2
Ca1Cb1Cc1Cd1Ce1
C
Ba5Bb5Bc5Bd5Be5
Ba4Bb4Bc4Bd4Be4
Ba3Bb3Bc3Bd3Be3
Ba2 vit bondeBb2 vit bondeBc2 vit bondeBd2 vit bondeBe2 vit bonde
Ba1 vit löpareBb1 N lBc1 vit drottningBd1 vit löpareBe1 N l
B
Aa5Ab5Ac5Ad5Ae5
Aa4Ab4Ac4Ad4Ae4
Aa3Ab3Ac3Ad3Ae3
Aa2 vit bondeAb2 vit bondeAc2 vit bondeAd2 vit bondeAe2 vit bonde
Aa1 vit tornAb1 vit springareAc1 vit kungAd1 vit springareAe1 vit torn
A
Startpositionen i Raumschach
OmegaschackMall:Schackdiagram (Omegaschack)
{{Schackdiagram (Omegaschack)
|
| [[Omegaschack]] (10×10 + 4 hörn)

|wd               |wd
  |zd|rd|nd|bd|qd|kd|bd|nd|rd|zd
  |pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd
  | | | | | | | | | | 
  | | | | | | | | | | 
  | | | | | | | | | | 
  | | | | | | | | | | 
  | | | | | | | | | | 
  | | | | | | | | | | 
  |pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl
  |zl|rl|nl|bl|ql|kl|bl|nl|rl|zl
|wl               |wl

| Startpositionen i omegaschack
}}
Omegaschack (10×10 + 4 hörn)
w4 wd <W4   A  B  C  D  E  F  G  H  I W3>   J w3 wd
9 a9 zd b9 rd c9 nd d9 bd e9 qd f9 kd g9 bd h9 nd i9 rd j9 zd 9
8 a8 pd b8 pd c8 pd d8 pd e8 pd f8 pd g8 pd h8 pd i8 pd j8 pd 8
7 a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7 i7 j7 7
6 a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6 i6 j6 6
5 a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5 i5 j5 5
4 a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4 i4 j4 4
3 a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3 i3 j3 3
2 a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2 i2 j2 2
1 a1 pl b1 pl c1 pl d1 pl e1 pl f1 pl g1 pl h1 pl i1 pl j1 pl 1
0 a0 zl b0 rl c0 nl d0 bl e0 ql f0 kl g0 bl h0 nl i0 rl j0 zl 0
w1 wl    A<W1  B  C  D  E  F  G  H  I    JW2> w2 wl
Startpositionen i omegaschack

Alternativt sätt att placera pjäserma: FEN[redigera wikitext]

{{Schackdiagram|fen=rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR|align=tleft}}
abcdefgh
8
Chessboard480.svg
a8 svart torn
b8 svart springare
c8 svart löpare
d8 svart drottning
e8 svart kung
f8 svart löpare
g8 svart springare
h8 svart torn
a7 svart bonde
b7 svart bonde
c7 svart bonde
d7 svart bonde
e7 svart bonde
f7 svart bonde
g7 svart bonde
h7 svart bonde
a2 vit bonde
b2 vit bonde
c2 vit bonde
d2 vit bonde
e2 vit bonde
f2 vit bonde
g2 vit bonde
h2 vit bonde
a1 vit torn
b1 vit springare
c1 vit löpare
d1 vit drottning
e1 vit kung
f1 vit löpare
g1 vit springare
h1 vit torn
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh


Det är möjligt att använda FEN-notation, istället för de vanliga positionsparametrarna.

För att göra detta används "fen"-parametern. Exempelvis är detta startpositionen, definierat med "fen"-parametern: "rnbqkbnr / pppppppp / 8/8/8/8 / PPPPPPPP / RNBQKBNR".

{{Schackdiagram|fen=rnbqkbnr/acfghzwt/8/8/8/8/ACFGHZWT/RNBQKBNR|align=tleft}}
abcdefgh
8
Chessboard480.svg
a8 svart torn
b8 svart springare
c8 svart löpare
d8 svart drottning
e8 svart kung
f8 svart löpare
g8 svart springare
h8 svart torn
a7 svart archbishop
b7 svart chancellor
c7 svart inverterad kung
d7 svart inverterad drottning
e7 svart inverterad pawn
f7 svart champion
g7 svart wizard
h7 svart fool
a2 vit archbishop
b2 vit chancellor
c2 vit inverterad kung
d2 vit inverterad drottning
e2 vit inverterad pawn
f2 vit champion
g2 vit wizard
h2 vit fool
a1 vit torn
b1 vit springare
c1 vit löpare
d1 vit drottning
e1 vit kung
f1 vit löpare
g1 vit springare
h1 vit torn
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh


Det är också möjligt att visa älvschackpjäser med FEN-notationen. Eftersom FEN-notationen använder stora och små bokstäver för att beteckna färgens del, är det emellertid inte möjligt att visa den inverterade springaren (betecknat med "N") med hjälp av fen-parametern. Här är ett bräde där bönderna ersätts av älvpjäser.

Endast 8x8-bräde kan använda "fen"-parametern. För andra storlekar på brädorna bör positionsparametrar användas.

Visa brädet från svarts perspektiv[redigera wikitext]

{{Schackdiagram|fen=rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR|align=tleft|reverse=true}}
hgfedcba
1
Chessboard480.svg
h1 vit torn
g1 vit springare
f1 vit löpare
e1 vit kung
d1 vit drottning
c1 vit löpare
b1 vit springare
a1 vit torn
h2 vit bonde
g2 vit bonde
f2 vit bonde
e2 vit bonde
d2 vit bonde
c2 vit bonde
b2 vit bonde
a2 vit bonde
h7 svart bonde
g7 svart bonde
f7 svart bonde
e7 svart bonde
d7 svart bonde
c7 svart bonde
b7 svart bonde
a7 svart bonde
h8 svart torn
g8 svart springare
f8 svart löpare
e8 svart kung
d8 svart drottning
c8 svart löpare
b8 svart springare
a8 svart torn
1
22
33
44
55
66
77
88
hgfedcba


Parametern "reverse=true" gör att brädet visas från svarts perspektiv, det vill säga med h8 i det nedre vänstra hörnet och a1 längst upp till höger. Detta fungerar för alla storlekar på standardbrädet, men inte för Alices schack, Chock, Omegaschack eller Raumschach. Här ger samma FEN-notation som i föregående exempel ett bräde med svarts startposition längst ner.