Management consulting

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Management consulting är konsultverksamhet som behandlar strategiskt viktiga frågeställningar. Oftast är företagsledningen direkt involverad i projekt där ett managementkonsultföretag anlitas.

En managementkonsult arbetar på ledningens uppdrag i behov av tillfällig ledningskompetens om företagsövergripande problemställningar och ser rollen som ett yrke. Managementkonsulten strävar efter ständiga förbättringar i både processen för ledningsutveckling som för egen del samt tillämpar de internationella etiska regler och professionell kompetens som krävs.

Branschen är idag segmenterad i följande områden Managementkonsulter arbetar med behov av tillfällig ledningskompetens för personer i ledande ställning dvs sådana befattningshavare som innehar permanent övergripande ledningsansvar – eller befattningshavare som bemyndigats att påverka organisationens ledningssystem.

Tjänsten "chef att hyra" är t ex inte managementkonsulting på grund av att man då är operativt ansvarig i dess verksamhet och ej som extern rådgivare. Managementkonsulten föreslår insatser men fattar inte operativa beslut för kunden eller driver kundens verksamhet. Redovisningsbyråer, IT-konsulter, försäljningkonsulter etc är inte managementkonsulter utan specialistkonsult.

Den första konsultfirman inom management var Arthur D. Little, grundad i slutet på 1890-talet av MIT-professorn med samma namn. Även om företaget så småningom tog sig an generella management-frågor var det under sina första år specialiserat på teknikforskning. Den första rena management- och strategikonsultfirman var McKinsey & Company, som grundades i Chicago 1926 av James O. McKinsey. Idag finns många företag i Sverige som erbjuder tjänster inom området. Connecta är ett av de större svenskägda managementkonsultbolagen. Accenture, KPMG, EY, Deloitte, Roland Berger Strategy Consultants, McKinsey & Company, Boston Consulting Group och Bain & Company är exempel på större internationella aktörer med svensk närvaro.

Management consulting syftar ytterst till att stödja ledningen i utmanande situationer. För detta arbete utvecklas en mängd olika modeller och metoder. Alltfrån nulägesanalyser och åtgärdsförslag till mer handfasta metoder där konsulten arbetar sida-vid-sida med ledaren utifrån en strukturerad arbetsmodell. Ett exempel på det är Madicon Speaking Partner där verksamhet, ledarskap och nätverk belyses och utvecklas.