Management consulting

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Management consulting är konsultverksamhet som behandlar strategiskt viktiga frågeställningar. Oftast är företagsledningen direkt involverad i projekt där ett managementkonsultföretag anlitas.

En managementkonsult respektive managementkonsultföretag är en konsult eller ett konsultföretag som självständigt tillhandahåller råd eller hjälp i ledningsfrågor.

Branschen är idag segmenterad i följande områden Managementkonsulter arbetar med behov av tillfällig ledningskompetens för personer i ledande ställning dvs sådana befattningshavare som innehar permanent övergripande ledningsansvar – eller befattningshavare som bemyndigats att påverka organisationens ledningssystem.

Tjänsten "chef att hyra" är t ex inte managementkonsulting pga att man då är operativt ansvarig i dess verksamhet och ej som extern rådgivare. Managementkonsulten föreslår insatser men fattar inte operativa beslut för kunden eller driver kundens verksamhet. Redovisningsbyråer, IT-konsulter, försäljningkonsulter etc är inte managementkonsulter utan specialistkonsult.

Den första konsultfirman inom management var Arthur D. Little, grundad i slutet på 1890-talet av MIT-professorn med samma namn. Även om företaget så småningom tog sig an generella management-frågor var det under sina första år specialiserat på teknikforskning. Den första rena management- och strategikonsultfirman var McKinsey & Company, som grundades i Chicago 1926 av James O. McKinsey. Idag finns många företag i Sverige som erbjuder tjänster inom området. Connecta är ett av de större svenskägda managementkonsultbolagen. EY, Deloitte, Roland Berger Strategy Consultants, McKinsey & Company, Boston Consulting Group och Bain & Company är exempel på större internationella aktörer med svensk närvaro.