Hoppa till innehållet

Marin VHF

Från Wikipedia
Marin VHF-radio med DSC-enhet

Marin VHF är en standard för kommunikationsradio, allmänt använd av den civila sjöfarten, sjöfartsmyndigheter och större nöjesbåtar. Kommunikationen sker på ett antal VHF-frekvenser i intervallet 156–174 MHz. Intervallet är uppdelat i 91 kanaler, där kanal 16 (156,800 MHz)[1] är nödkanal och anropskanal. I en del länder används också kanaler något utanför det här intervallet. Till skillnad från PR-radio måste man ha licens för att skaffa och använda marin VHF-radio (ingen licens krävs i Sverige för att skaffa radiokommunikationsutrustning, licens krävs enbart för användande. Detta enligt Post & Telestyrelsen som äger frågan om tillstånd och certifikat. I Finland krävs tillstånd för innehav, och tillståndet förutsätter en behörig operatör[2]).

Systemet används både för kommunikation mellan fartyg och mellan fartyg och någon av de kustradiostationer som finns utmed kuster, kanaler och större sjöar. De flesta VHF-kanaler används för samtal, som kan höras av alla som lyssnar på samma kanal, men vissa VHF-kanaler används också för andra tjänster, såsom DSC och AIS.

Av VHF-kanalerna används de flesta internationellt, men det finns också kanaler som används endast i vissa länder eller delar av världen, eller som används på olika sätt på olika håll. Man bör alltså kontrollera reglerna för de länder vars vatten man tänker bege sig till. Apparater som säljs i ett land ger inte nödvändigtvis tillgång till alla kanaler som används i ett annat. Ibland kan man genom apparatens inställningar välja vilket områdes kanaler man har tillgång till.

Inom sjöfarten används vid sidan av VHF också andra frekvensband, då VHF-signalerna normalt når endast något bortom horisonten. Fartygen kan också använda andra frekvenser för intern kommunikation.

Användning[redigera | redigera wikitext]

Fartyg under gång har traditionellt skyldighet att passa nöd- och anropskanalen 16. Denna skyldighet gäller dock inte alla fritidsbåtar och har delvis trappats ner då en digital nöd- och anropskanal genomförts genom GMDSS och DSC-systemet; passningsskyldigheten gäller numera i första hand den digitala nöd- och anropskanalen 70. I vissa områden föreligger skyldighet att passa någon annan kanal vid sidan av kanal 16 och 70, såsom kanalen för regional fartygstrafikservice.

Också sjöräddningscentralerna och vissa andra kustradiostationer passar kanal 16 och 70. En del kustradiostationer har egna anropsfrekvenser. Också mellan fartyg kan man använda andra anropskanaler vid sidan av kanal 16 för att avlasta denna, till exempel användes i nordiska vatten tidigare kanal L2 som anropskanal mellan fritidsfartyg.

Traditionellt går ett VHF-samtal mellan fartyg till så att man lyssnar på någon kanal avsedd för trafik mellan fartyg för att försäkra sig om att den är ledig, byter till anropskanalen, anropar fartyget man vill tala med och uppger vem man själv är. Vid svar uppger man den valda kanalen, båda byter till den och samtalet fortsätter där. Numera kan man också använda DSC-funktionen och det andra fartygets sjöradionummer (MMSI-nummer), varvid det valda fartyget utan muntligt anrop uppmärksammas på att man vill ha kontakt på en viss kanal. Vid anrop av kustradio används antingen kanal 16 eller en för kustradiostationen specifik anropskanal, medan valet av arbetskanal oftast överlåts på kustradiostationen, som vet vilka arbetskanaler den har tillgång till i området ifråga.

Vid samtal mellan fartyg använder VHF-radio halv duplex, varvid man inte samtidigt kan sända och ta emot (tala och lyssna). Kanalerna avsedda för kommunikation med kustradiostationer är däremot duplex-kanaler, bestående av två frekvenser. Fartyget sänder på frekvens A och lyssnar på frekvens B, kuststationen sänder på frekvens B och lyssnar på frekvens A. Med lämplig utrustning kan man då tala och lyssna samtidigt. På en del radioapparater spärras mottagning vid egen sändning, därmed kan man inte samtidigt tala och lyssna heller på dessa kanaler.

Kustradiostationerna tar emot nödanrop och sänder ut sjöinformation som till exempel väderrapporter och broöppningstider. Kustradiostationerna kan även i flera länder (dock inte längre i till exempel Finland) förmedla telefonsamtal till och från det allmänna telefonnätet.

Radiotrafiken är konfidentiell, utom nödanrop, eventuellt kommunikation på allmän anropskanal samt kommunikation som är avsedd att mottas allmänt. Den som har tagit emot eller annars fått kännedom om en konfidentiell radiosändning som inte är avsedd för honom eller henne får inte orättmätigt röja eller utnyttja uppgifter om innehållet i sändningen eller om dess existens.[3][4]

För att få använda marin VHF behövs tillstånd, som i Sverige utfärdas av Post- och telestyrelsen, i Finland[5] av Kommunikationsverket. Det behövs tillstånd för radiostationen (fartyget eller båten) och licens för operatören (i småbåtar oftast ägaren). Licensen för operatören förutsätter kunskaper bland annat om hur nödtrafik skall hanteras. På fartyg på vilka VHF-radio är obligatorisk krävs i allmänhet mer omfattande kunskaper än på fritidsbåtar.

VHF i fritidsbåtar[redigera | redigera wikitext]

På senare år, främst i slutet av 1990-talet och fram till idag, har användandet av VHF-radio ökat bland fritidsbåtfolket, främst beroende på det faktum att mobiltelefonin ibland har dålig täckning utanför kusterna, samt att VHF-radioapparaterna har blivit överkomliga i pris och mer tekniskt anpassade för bruk i fritidsbåtar. De tidigare använda kortvågsfrekvenserna var ofta överbelastade, genom att samtal vid vissa väderförhållanden kunde höras mycket lång väg. Några kanaler har reserverats för fritidsbåtar, men också övriga kanaler är tillgängliga för dem på samma sätt som för övriga fartyg. Kanalerna för fritidsbåtar är[2] i Norden och Estland L1 (155,500 MHz) och L2 (155,525 MHz), i Finland och Norge också L3 (155,650 MHz). "L" står för ”leisure”. Frekvenserna för L1 och L2 används i Sverige också för annan kommunikationsradio. L2 har använts som anropskanal mellan fritidsbåtar, men numera används oftast kanal 16 också då (men användningen av kanal 16 för anrop mellan fritidsbåtar är förbjuden i en del andra vatten).

VHF i fiskefartyg[redigera | redigera wikitext]

Yrkesfiskare använder liksom övrig sjöfart den marina VHF-radion. Precis som fritidsbåtarna har fiskefartygen egna kanaler, i Norden F1 (155,625 MHz), F2 (155,775 MHz) och F3 (155,825 MHz) där "F" står för "fishing". F3 får användas också av icke-registrerade fiskefartyg såsom fritidsfiskare.[2]

Apparatur[redigera | redigera wikitext]

Det finns både fasta och bärbara telefoner för marin VHF. Vanligen har större båtar en fast radio med DSC kopplad till satellitnavigatorn och eventuellt en bärbar VHF för bruk i jolle och räddningsflotte. Den fasta apparaten är vanligen kopplad till båtens normala elsystem och en högt monterad antenn, medan de bärbara apparaterna har eget batteri och inbyggd antenn, eventuellt också möjlighet att kopplas till fast utrustning. En del nyare bärbara modeller har inbyggd satellitnavigator och DSC. VHF-radio för fartyg som omfattas av SOLAS skiljer sig från apparater för andra båtar, bland annat genom att DSC-enheten är mångsidigare.

Räckvidd[redigera | redigera wikitext]

Radiovågorna som marin VHF använder breder under normala förhållanden ut sig ungefär rätlinjigt, som synligt ljus. De kröker sig dock något runt horisonten och andra hinder. Mellan småbåtar (antennen på höjd under 5 m) blir räckvidden ungefär 6 nautiska mil (11 km), mellan segelbåtar med antennen i masttoppen (9–18 meter) ungefär 14–17 nautiska mil (26–31 km) samt mellan en kustradiostation med hög antennmast (150 meter) och ovannämnda båtar ungefär 31–38 nautiska mil (57–65 km), beroende på höjden på båtens antenn. Räckvidden kan begränsas väsentligt av terränghinder.[2] Avståndet till den så kallade radiohorisonten kan beräknas med formeln , där är räckvidden i nautiska mil och stationens höjd i meter. För att få det maximala avståndet för kommunikation (under normala förhållanden) summerar man detta avstånd för de två stationerna ().

Räckvidden påverkas också av antennernas egenskaper, montering och skick, föremål och konstruktioner nära antennen samt sändareffekten, som högst får vara 25 W. Bärbara VHF-apparater sänder vanligen högst med 5 W. Vid samtal mellan radiostationer nära varandra används lägre effekt, oftast 1 W, vilken beroende på antennhöjd normalt räcker för 5–16 nautiska mil (10–30 km).[2]

Hörbarheten vid digital kommunikation (DSC) är bättre än vid tal. Därför kan en nödsignal uppfattas också då man inte har tillräcklig hörbarhet för att föra samtal. Nödanrop med DSC upprepas också automatiskt tills de kvitterats.[2]

Kanaltabell[redigera | redigera wikitext]

Användningen av maritima VHF kanaler regleras internationellt av ITU och i Sverige av PTS, nedan följer den svenska användningen som alltså kan skilja sig mot internationella regler.

Kanal Frekvens (MHz) Sverige Sverige Finland Finland[6]
Mobilstation Kuststation Användning Placering
Kustradiosändare
Användare
L1 155,500 155,500 Kommunikation mellan fritidsbåtar Fritidsbåtar, även jägare m.fl. på land Kommunikation mellan fritidsbåtar
(Norden och Estland)
L2 155,525 155,525 Kommunikation mellan fritidsbåtar Fritidsbåtar, även jägare m.fl. på land Kommunikation mellan fritidsbåtar
(Norden och Estland)
L3 155,650 155,650 Kommunikation mellan fritidsbåtar
(Finland, Island och Norge)
F1 155,625 155,625 Kommunikation mellan yrkesfiskefartyg Yrkesfiskefartyg Kommunikation mellan yrkesfiskefartyg
F2 155,775 155,775 Kommunikation mellan yrkesfiskefartyg Yrkesfiskefartyg Kommunikation mellan yrkesfiskefartyg
F3 155,825 155,825 Kommunikation mellan fiskefartyg Yrkesfiskefartyg och fiskebåtar Kommunikation mellan yrkesfiskefartyg
också för andra fiskebåtar
0 156,000 160,600
1 156,050 160,650 Kinnekulle Allmän trafik (samtalsförmedling)
Hamn eller manövrering
2 156,100 160,700 Allmän trafik (samtalsförmedling)
Hamn eller manövrering
3 156,150 160,750 Trollhättan Allmän trafik (samtalsförmedling)
Hamn eller manövrering
4 156,200 160,800 Allmän trafik (samtalsförmedling)
Hamn eller manövrering
5 156,250 160,850 Bäckefors Allmän trafik (samtalsförmedling)
Hamn eller manövrering
6 156,300 156,300 Mellan fartyg
a) även för kommunikation mellan fartyg och luftfarkoster vid efterspanings- och räddningsinsatser
7 156,350 160,950 Allmän trafik (samtalsförmedling)
Hamn eller manövrering
8 156,400 156,400 Mellan fartyg
9 156,450 156,450 VTS inom Finland
(Mellan fartyg + Hamn eller manövrering
10 156,500 156,500 Mellan fartyg
Hamn eller manövrering
även efterspanings-, räddnings- och oljebekämpningsverksamhet arrangerad av myndigheter.
Finska viken endast rysk VTS
11 156,550 156,550 Hamn eller manövrering
12 156,600 156,600 Hamn eller manövrering
13 156,650 156,650 Pilots
Mellan fartyg
Hamn eller manövrering
14 156,700 156,700 Sjöräddning (ej nödtrafik), även Turku Radio
(Hamn eller manövrering)
15 156,750 156,750 max 1 W
Intraship
Mellan fartyg
Hamn eller manövrering
16 156,800 156,800
Internationell nöd-, säkerhets- och anropsfrekvens
17 156,850 156,850 max 1 W
Intraship
Mellan fartyg
Hamn eller manövrering
18 156,900 161,500 Allmän trafik (samtalsförmedling)
Hamn eller manövrering
19 156,950 161,550 Allmän trafik (samtalsförmedling)
Hamn eller manövrering
20 157,000 161,600 Allmän trafik (samtalsförmedling)
Hamn eller manövrering
21 157,050 161,650 Kivik Allmän trafik (samtalsförmedling)
Hamn eller manövrering
22 157,100 161,700

Ölands Södra Udde
Strömstad
Grimeton

Allmän trafik (samtalsförmedling)
Hamn eller manövrering
23 157,150 161,750

Skellefteå
Härnösand
Gävle
Stockholm/Nacka*
Västervik
Kungshamn
Jönköping

Allmän trafik (samtalsförmedling)
Hamn eller manövrering
24 157,200 161,800 Allmän trafik (samtalsförmedling)
Hamn eller manövrering
25 157,250 161,850 Allmän trafik (samtalsförmedling)
Hamn eller manövrering
26 157,300 161,900 Stockholm/Nacka Allmän trafik (samtalsförmedling)
Hamn eller manövrering
27 157,350 161,950 Allmän trafik (samtalsförmedling)
Hamn eller manövrering
28 157,400 162,000 Allmän trafik (samtalsförmedling)
Hamn eller manövrering
60 156,025 160,625

Kalix
Sundsvall
Kalmar
Göteborg
Helsingborg

GOFREP (Finland) på Finska viken
Allmän trafik (samtalsförmedling)
Hamn eller manövrering
61 156,075 160,675

Luleå
Hudiksvall
Torö
Uddevalla

GOFREP (Estland) på Finska viken
Allmän trafik (samtalsförmedling)
Hamn eller manövrering
62 156,125 160,725

Umeå
Östhammar
Fårö
Hoburgen
Karlshamn(Hörvik)
Grebbestad
Halmstad
Motala

Allmän trafik (samtalsförmedling)
Hamn eller manövrering
63 156,175 160,775

Örnsköldsvik
Visby
Västerås

Allmän trafik (samtalsförmedling)
Hamn eller manövrering
64 156,225 160,825

Mjällom
Norrköping

Allmän trafik (samtalsförmedling)
Hamn eller manövrering
65 156,275 160,875

Gotska Sandön
Malmö
Karlstad

Allmän trafik (samtalsförmedling)
Hamn eller manövrering
66 156,325 160,925 Södertälje Allmän trafik (samtalsförmedling)
Hamn eller manövrering
67 156.375 156,375 SAR-arbetskanal Sweden Rescue VTS
(Mellan fartyg + Hamn eller manövrering)
68 156,425 156.425 Hamn eller manövrering
69 156,475 156,475  A  Mellan fartyg
Hamn eller manövrering
70 156,525 156,525 Digitalt selektivanrop
71 156,575 156,575 VTS
(Mellan fartyg + Hamn eller manövrering) Hamn eller manövrering
72 156,625 156,625 Mellan fartyg
Ship-to-air
73 156,675 156,675  A  Mellan fartyg

Ship-to-air
(Hamn eller manövrering)
74 156,725 156,725 SAR-arbetskanal Sweden Rescue Hamn eller manövrering
75 156,775 156,775 Restricted
Mellan fartyg
Hamn eller manövrering
76 156,825 156,825 Restricted
Hamn eller manövrering
77 156,875 156,875 Mellan fartyg
78 156,925 161,525 Allmän trafik (samtalsförmedling)
Hamn eller manövrering
79 156,975 161,575 Allmän trafik (samtalsförmedling)
Hamn eller manövrering
80 157,025 161,625 GOFREP (Finland) på Finska viken, reservkanal
Allmän trafik (samtalsförmedling)
Hamn eller manövrering
81 157,075 161,675

Karlskrona
Tjörn

GOFREP (Estland) på Finska viken, reservkanal
Allmän trafik (samtalsförmedling)
Hamn eller manövrering
82 157,125 161,725 Väddö Allmän trafik (samtalsförmedling)
Hamn eller manövrering
83 157,175 161,775

Kramfors
Svenska Högarna

Allmän trafik (samtalsförmedling)
Hamn eller manövrering
84 157,225 161,825 Allmän trafik (samtalsförmedling)
Hamn eller manövrering
85 157,275 161,875 Allmän trafik (samtalsförmedling)
Hamn eller manövrering
86 157,325 161,925 Allmän trafik (samtalsförmedling)
Hamn eller manövrering
87 157,375 157,375 Allmän trafik (samtalsförmedling)
Hamn eller manövrering
88 157,425 157,425 Commercial, Intership only.
87B/AIS1 161,975 161,975 Automatic Identification System
88B/AIS2 162,025 162,025 Automatic Identification System

"Samtalsförmedling" i tabellen innebär att kanalen är åtminstone delvis reserverad för duplex-samtal mellan fartyg och det fasta telefonnätet, förmedlade av kustradiostation. Servicen har lagts ned i Finland.

"Hamn eller manövrering" definieras som "Hamnkommunikation eller fartygsmanövrering".

"Mellan fartyg" innebär kommunikation (samtal) mellan fartyg.

* Ej väder/varningar/listor[7]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Stockholmradio om VHF och kanal 16, archive.org, ursprungssidan besökt 9 februari 2009, Kustradiostationer uppdaterade 22 april 2024.
  2. ^ [a b c d e f] Handbok i VHF-radiokommunikation för radiooperatör med kusttrafikcertifikat finska kommunikationsministeriet
  3. ^ Lag om radiofrekvenser och teleutrustningar 16.11.2001/1015, 37 §
  4. ^ Radio Handbook, Office of Maritime Communications, Australian Maritime College, punkt 10.1–10.22: motsvarande stadgande, men anropskanaler särbehandlas inte.
  5. ^ Lag om radiofrekvenser och teleutrustningar 16.11.2001/1015, 15 §
  6. ^ ”Kommunikationsverket 2010: Handbok i VHF-radiokommunikation för radiooperatör med kusttrafikcertifikat (PDF). Viestintavirasto.fi. https://www.viestintavirasto.fi/attachments/Rannikkolaivurin_radioliikenneopas_SV.pdf. Läst 16 februari 2015. 
  7. ^ Stockholmradio

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]