Satellitnavigation

Från Wikipedia
Konfiguration av satelliter i det amerikanska GPS-systemet, det mest utnyttjade systemet för satellitnavigation.
Exempel på en GNSS-mottagare. Mottagaren anger vilka satelliter den är i kontakt med, och sin position.

Satellitnavigation[1] (även satellitnavigering, förkortat GNSS, av Global Navigation Satellite System,[2] och SBAS som samlingsbenämning) är ett samlingsbegrepp för en grupp världstäckande navigationssystem som utnyttjar signaler från en konstellation av satelliter och pseudosatelliter för att möjliggöra positionsinmätning för en mottagare. Det amerikanska GPS-systemet är det mest kända av dessa system, men därutöver finns bland annat det ryska GLONASS,[3] det kinesiska Beidou[4] och det nyutvecklade europeiska Galileo, som ska vara fullt utbyggt 2020.[3]

Via tjänster såsom Google Maps kan satellitnavigering användas för att ta fram den kortaste eller snabbaste rutten från en punkt till en annan. I bakgrunden används bland annat Dijkstras algoritm.[5]

Teknik[redigera | redigera wikitext]

Översikt[redigera | redigera wikitext]

Tekniken som utnyttjas av satellitnavigationssystem bygger på att mottagaren tar emot kodade radiosignaler från flera satelliter samtidigt. Satelliterna befinner sig i så kallad MEO-bana, Medium Earth Orbit, på cirka 20 000 km höjd. Signalerna används för att bestämma mottagarens avstånd från de olika satelliterna, samtidigt som mottagaren tar emot information om satelliternas position. Normalt krävs att signaler från minst fyra satelliter i samma system når mottagaren samtidigt, för att det ska bli möjligt att lösa en ekvation med fyra variabler: latitud, longitud, altitud och tid. I normalfallet når signaler från sex till tolv satelliter (i samma system) mottagaren samtidigt, vilket innebär att redundansen med avseende på tillgänglighet är hög. På grund av naturliga begränsningar i styrkan på mottagna signaler från satelliternas sändare fungerar dessa system bara under förhållanden där mottagaren har fri radiosikt till satelliterna, det vill säga huvudsakligen utomhus.

Begrepp[redigera | redigera wikitext]

 • Enkeldifferens – differensen mellan samtidiga fasmätningar mot en satellit från två olika stationer. Satellitens klockfel elimineras och banfelens och atmosfärens inverkan reduceras med denna differensbildning.
 • Dubbeldifferens – differensen mellan två enkeldifferenser relaterade till två olika satelliter vid samma epok. Både mottagarens och satellitens klockfel elimineras, och banfelens och atmosfärens inverkan reduceras med denna differensbildning.
 • Trippeldifferens – differensen mellan dubbeldifferenser vid två epoker. Trippeldifferenser eliminerar det obekanta antalet våglängder och kan därför användas till exempel för sökning av periodbortfall.
 • Klockfel eller klockavvikelse – hos satelliter skillnad mellan tidsangivelse hos satellitens klocka och tidsangivelse hos en referens. Relativistiskt klockfel är inom satellitnavigation ett klockfel som beror på relativistiska effekter, det vill säga orsakas av skillnad i gravitationspotential och hastighet mellan satellit och mottagare.
 • Integrerad dopplerräkning – skillnaden mellan antalet mottagna perioder och antalet perioder som genererats från en konstant frekvens under ett tidsintervall. Integrerad dopplerräkning använd(e)s speciellt i Transit-systemet.

Användning[redigera | redigera wikitext]

Systemen för satellitnavigation togs ursprungligen fram för militära tillämpningar, för att möjliggöra för bland annat fartyg, flygplan och kryssningsrobotar att bestämma sin position oavsett var på jorden de befann sig. Därefter följde civila tillämpningar inom navigation för sjöfart och flygtrafik.

Senare har olika tillämpningar kring positionsbestämning på land tillkommit, både för fordon, inom byggnation och för enskilda personer. Landtillämpningarna har lett till en kraftig ökning av antalet användare av GNSS-system.[6]

Med geopositionerad digital skyltning menas reklam via mobila elektroniska skärmar monterade på rörliga objekt exempelvis taxibilar, bussar eller andra fordon, och är en form av digital skyltning. Innehållet på skärmarna varierar med den geografiska positionen som de för närvarande har, vilket detekteras med exempelvis GPS.

Globala navigationssystem[redigera | redigera wikitext]

Jämförelse mellan system[redigera | redigera wikitext]

System GPS GLONASS Galileo BeiDou IRNSS
Ägare USA USA Ryssland Ryssland Europeiska unionen Europeiska unionen Kina Kina Indien Indien
Kanalåtkomstmetod CDMA FDMA CDMA CDMA CDMA
Banhöjd 20 180 km 19 130 km 23 222 km 21 150 km 36 000 km
Period 11,97 h (11 h och 58 min) 11,26 h (11 h och 16 min) 14,08 h (14 h och 5 min) 12,63 h (12 h och 38 min) 23,93 h (23 h och 56 min)
Varv per siderisk dag 2 17/8 17/10 17/9 1
Antal satelliter 31 (minst 24 enligt plan)[7] 28 (minst 24 enligt plan) varav:[8]
24 operativa
2 under kontroll av huvudentreprenör
2 i flygtestsfas
26 i bana varav 24 aktiva

6 återstår att skjutas upp

5 geostationära
30 i mediumbana
3 geostationära
4 geosynkrona
Frekvens 1,57542 GHz (L1-signal)
1,2276 GHz (L2-signal)
≈ 1,602 GHz (SP)
≈ 1,246 GHz (SP)
1,164–1,215 GHz (E5a och E5b)
1,260–1,300 GHz (E6)
1,559–1,592 GHz (E2-L1-E11)
1,561098 GHz (B1)
1,589742 GHz (B1-2)
1,20714 GHz (B2)
1,26852 GHz (B3)
1,17645 GHz (L5)
2,492028 GHz (S1)
Status I drift I drift I drift 15 i drift
20 extra satelliter planerade
6 satelliter i drift
1 delvis i drift

Historik[redigera | redigera wikitext]

Prototyp till Transit-1-satelliten.

Uppskjutningen av den sovjetiska satelliten Sputnik 1957 ledde snabbt till idén att utnyttja satelliter för positionsbestämning. Det amerikanska Transit-systemet var det första systemet för satellitnavigation som togs i drift. De första försöken med Transit genomfördes 1960, och det togs i bruk inom amerikanska flottan 1964.[9]

Det första moderna satellitnavigationssystemet byggt på andra principer som möjliggjorde mer noggrann positionsmätning var det amerikanska GPS. Arbetet med detta system påbörjades av det amerikanska försvaret 1973, inledningsvis under beteckningen Navstar. Den första experimentella GPS-satelliten sköts upp 1978, och den första moderna Block II-satelliten i systemet sköts upp 1989, och 1993 nådde GPS inledande operativ status. Ryska GLONASS förklarades operativt 1996, men har inte kontinuerligt haft en fullständig konstellation av satelliter.[10]

Satellitnavigeringssystem, framför allt GPS, har från 1990-talet tagit över den roll som de tidigare systemen för radionavigation fyllde från 1940-talet, system som LORAN, Decca, instrumentlandningssystemet ILS och mikrovågslandningssystem (MLS).[3]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”satellitnavigation”. Nationalencyklopedin (NE). http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/satellitnavigation. Läst 1 oktober 2015. 
 2. ^ ”A Beginner’s Guide to GNSS in Europe” (på engelska) (PDF). IFATCA. 1999. http://www.ifatca.org/system/files/public_docs/gnss.pdf. Läst 20 maj 2015. 
 3. ^ [a b c] Per Nobinder. ”Satellitnavigation”. Nationalencyklopedin. Bokförlaget Bra böcker AB, Höganäs. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/satellitnavigation. Läst 20 maj 2015. 
 4. ^ Annbritt Carlsson. ”Beidou”. Nationalencyklopedin. Bokförlaget Bra böcker AB, Höganäs. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/beidou. Läst 20 maj 2015. 
 5. ^ Computerphile (4 januari 2017). ”Dijkstra's Algorithm - Computerphile”. https://www.youtube.com/watch?v=GazC3A4OQTE. Läst 18 januari 2017. 
 6. ^ LMV-rapport 2007:11 – Introduktion till GNSS, s. 9
 7. ^ ”GPS.gov: Space Segment” (på engelska). http://www.gps.gov/systems/gps/space/#generations. Läst 24 juli 2015. 
 8. ^ ”GLONASS constellation status” (på engelska). https://www.glonass-iac.ru/en/GLONASS/. Läst 24 juli 2015. 
 9. ^ ”The Legacy of Transit” (på engelska). Johns Hopkins APL Technical Digest (The Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory) 19 (1 (januari-mars)). 1998. Arkiverad från originalet den 29 april 2015. https://web.archive.org/web/20150429033013/http://techdigest.jhuapl.edu/td/td1901/index.htm. Läst 20 maj 2015. 
 10. ^ LMV-rapport 2007:11 – Introduktion till GNSS, s. 10

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]