Mennoniterna

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Mennonitkyrka i Schleswig-Holstein / Tyskland

Mennoniterna är en protestantisk-anabaptistisk frikyrka, som har sin bakgrund i den radikala reformationen under 1500-talet. Namnet har man fått efter den frisiske predikanten Menno Simons. Ursprungligen användes ordet mennonit som ett öknamn, av utomstående kritiker men kom så småningom att användas av de troende själva.

Det finns flera mennonitiska samfund, som skiljer sig åt en del när det gäller livsstil och religiös utövning. Det som förenar dem alla är den anabaptistiska dopssynen (vuxendop), aktivt fredsarbete och pacifism och ett starkt diakonalt engagemang. Mennoniterna driver bland annat biståndsorganisationer, som Mennonitiska Katastrofhjälpen (MDS) och Mennonitiska Centralkommittén (MCC). Amerikanska mennoniter bedriver över 100 rättviseaffärer under namnet Ten Thousand Villages. Karakteristisk är också en stark accentuering av den personliga tro, vägran att göra militärtjänst och att svära ed (efter bergspredikan) och en symbolisk nattvardssyn. Nattvarden ses framförallt som påminnelse och som uttryck för den kristna gemenskapen. Dop och nattvard uppfattas inte som sakrament.

Mennoniterna har en kongregationalistisk struktur, där församlingarna spelar en central roll. Mennonitiska församlingar är dock ofta sammanslutet till större konferenser eller föreningar. Där finns inga bindande bekännelseskrifter.

Några församlingar, i Kanada, USA, Paraguay, Belize och Ryssland lever i små kollektiv, avskilda från omvärlden. En grupp som är närbesläktad med dessa församlingar är amishfolket.

Mennonitkyrkor[redigera | redigera wikitext]

De sex största mennonitsamfunden är:

Mennonitiska världskonferensen är ett internationellt nätverk, av 96 mennonitförsamlingar från 51 länder i sex världsdelar, med över 400 000 medlemmar eller omkring 30 % av världens mennoniter. Mennonitsamfunden i Europa är bland annat Algemene Doopsgezinde Sociëteit i Nederländerna, Arbeitsgemeinschaft Mennonitischer Gemeinden i Tyskland, Konferenz der Mennoniten (Alttäufer) i Schweiz, Mennonitische Freikirche i Österrike och Association des Églises Évangéliques Mennonites i Frankrike. Fram till 1990-talet fanns mennoniterna även i Danmark.[1]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ De nedlagte frikirker Kristeligt Dagblad, 24. maj 2007

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]