Militära grader i Israel

Från Wikipedia

Militära grader i Israel visar tjänstegrader och gradbeteckningar i Israels försvarsmakt.

Grader och gradbeteckningar[redigera | redigera wikitext]

Daglig dräkt för sergeant vid 7. pansarbrigaden.
Förvaltare vid flygvapnet i arbetsdräkt.
Från vänster till höger: Vicekorpral, förvaltare vid Givatibrigaden, sergeant.
Brigadgeneral och chef för fältrabbinatet i blå daglig dräkt för flygvapnet.
Löjtnant vid sjöstridskrafterna i vit daglig dräkt.
Personalkategori Grad
(typbefattningar)
svensk motsvarighet
Gradbeteckning
קצינים ראשים
Generalspersoner
(רב-אלוף (רא"ל
Rav aluf (Ra'al)

(Överbefälhavaren)
(Generallöjtnant)

אלוף
Aluf

(Regional militärbefälhavare, truppslagsinspektör)
(Generalmajor)

(תת-אלוף (תא"ל
Tat aluf (Ta'al)

(Regional militärbefälhavare, truppslagsinspektör, divisionschef, brigadchef)
(Brigadgeneral)

קצינים בכירים
Regementsofficerare
(אלוף משנה (אל"מ
Aluf mishne (Alam)

(Brigadchef, regementschef)
(Överste)

(סגן-אלוף (סא"ל
Sgan aluf (Sa'al)

(Bataljonschef)
(Överstelöjtnant)

(רב סרן (רס"ן
Rav seren (Rasan)

(Ställföreträdande bataljonschef, kompanichef)
(Major)

קצינים זוטרים
Kompaniofficerare
סרן
Seren

(Kompanichef)
(Kapten)

סגן
Segen

(Ställföreträdande kompanichef, plutonchef)
(Löjtnant)

(סגן-משנה (סג"מ
Segen mishne (Sagam)

(Plutonchef)
(Fänrik)

קצינים אקדמאים
Akademiska officerare
(קצין אקדמאי בכיר (קא"ב
Katsín akademai bakhír (Ka'ab)

(Läkare, tandläkare, veterinär, auditör, själavårdspersonal i reserven med kaptens tjänsteställning.)
(Kaptens tjänstegrupp )

(קצין מקצועי אקדמאי (קמ"א
Katsín miktsoí akademai (Kama)

(Läkare, tandläkare, veterinär, auditör, själavårdspersonal i reserven med löjtnants tjänsteställning.)
(Löjtnants tjänstegrupp)

נגדים
Specialistofficerare
(Stabsfanjunkare)
(רב-נגד (רנ"ג
Rav nagad (Ranag)

(Regementsförvaltare)

(רב-סמל בכיר (רס"ב
Rav samal bakhír (Rasab)
(Stabsfanjunkare)

(Förvaltare)

רב נגד משנה (רָנָ"ם)
Rav nagad mishne (Ranam)
(Brigadfanjunkare/Regementsfanjunkare)

(Förvaltare)

(רב-סמל מתקדם (רס"מ
Rav samal mitkadem (Rasam)
(Bataljonsadjutant)

(Förvaltare)

(רב-סמל ראשון (רס"ר
Rav samal rishon (Rasar)
(Kompaniadjutant)

(Fanjunkare)

(רב-סמל (רס"ל
Rav samal (Rasal)
(Ställföreträdande plutonchef)

(Förste sergeant)

חוגרים
Gruppbefäl och soldater
( סמל ראשון (סמ"ר
Samal rishon (Samar)
(Gruppchef)

(Sergeant)[1]

סמל
Samal

(Gruppchef)
(Korpral)

(רב טוראי (רב"ט
Rav turai (Rabat)

(Vicekorpral)

טוראי
Turai

(Menig 1kl)

ingen gradbeteckning
טירון
Tirón

(Menig)

ingen gradbeteckning

Baskerfärger[redigera | redigera wikitext]

Soldater i Nahalbrigaden med gröna baskrar.
Soldater i ingenjörstrupperna med grå baskrar.
Soldater i Givatibrigaden med lila baskrar ber vid Västra muren.
Truppslag Färg
Flygvapnet
Flygstridskrafterna och luftvärnet  
Infanteriet
Golanibrigaden  
Fallskärmsjägarbrigaden och specialförband  
Nahalbrigaden  
Givatibrigaden  
Kfirbrigaden
Pansartrupperna
Pansarförband  
Artilleriet
Artilleriförband  
Ingenjörstrupperna
Ingenjörsförband  
Underrättelsetrupperna
Underrättelseförband  
Militärpolisen
Militärpolisförband  
Gränspolisen
Gränspolisförband  
Hemmafrontskommandot
Räddnings- och skyddsförband  
Försvarsmaktsövergripande
Försvarsmakten i allmänhet  
Marinen
Sjöstridskrafterna  

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från ryskspråkiga Wikipedia.