Hoppa till innehållet

Militärsällskapet

Från Wikipedia
Militärsällskapets emblem.
Fastigheten Älgen 13 på Valhallavagen 104–106 där Militärsällskapet har sina lokaler.

Militärsällskapet i Stockholm (i dagligt tal Milikosen eller Milis) är en förening för yrkes- och reservofficerare. Idag bedriver sällskapet sin verksamhet i egna lokaler på Valhallavägen 104.

Militärsällskapet har 2015 drygt 800 ledamöter. För att erhålla ledamotskap i Militärsällskapet krävs en referent som själv är ledamot av sällskapet.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Militärsällskapets medlemmar i de gamla lokalerna på Linnégatan 5.
Militärsällskapets medlemmar i de gamla lokalerna på Linnégatan 5..

Redan 1849 hade Sjöofficerssällskapet i Stockholm (SOSS) grundats. I Karlskrona hade ett motsvarande sällskap grundats 1831, Sjöofficerssällskapet i Karlskrona (SOSK) och i Göteborg 1832.[1]

Militärsällskapet stiftades den 2 januari 1852 av de tre löjtnanterna Fredric Horn vid Andra livgardet, Joachim Beck-Friis vid Livgardet till häst, och Edmond Peyron vid Svea livgarde. Syftet var att officerarna vid förbanden som var förlagda inom Stockholms garnison skulle kunna umgås över trupp- och vapenslagen. Under det första året invaldes 244 ordinarie ledamöter och 126 extra ordinarie ledamöter.

Sällskapets emblem antogs i och med sällskapets stiftande. Det består av arméns gula fana och flottans örlogsflagga, två korslagda eldrör med tio kanonkulor samt arméns svärd och flottans huggare, allt under en kunglig krona.

Militärsällskapets förlags[redigera | redigera wikitext]

Militärsällskapets Förlags AB (MFAB) grundades 1918. Militärsällskapet är majoritetsägare. Detta bolag ska inte sammanblandas med Militärlitteraturföreningens Förlag.

Militärsällskapet hade tidigare en omfattande utgivning av skrifter och böcker. Bland dess kan nämnas:

 • Carl den tolfte. Tal vid Svenska militärsällskapets i Stockholm minnesfest på den etthundrafemtionde årsdagen af hans död. Stockholm. 1868 
 • Kleen, Johan Gustaf af; Adolf Malmborg och Gustaf Uggla (1872). Kriget mellan Tyskland och Frankrike 1870 och 1871. Föredrag hållna i militärsällskapet i Stockholm vintern 1872. Stockholm 
 • Björk, Einar (1952). Militärsällskapet i Stockholm 1852–1952. Minnesskrift 
 • Dahl, Claes-Göran (2002). Militärsällskapet i Stockholm 1952–2002. Minnesskrift 

Befattningshavare[redigera | redigera wikitext]

Beskyddare[redigera | redigera wikitext]

Sällskapets höge beskyddare sedan 1952.[2]

 1. 1852–1859 Konung Oscar I
 2. 1859–1872 Konung Karl XV
 3. 1872–1907 Konung Oscar II (Sällskapets ordförande under åren 1865-1872)
 4. 1907–1952 Konung Gustaf V
 5. 1952–1973 Konung Gustaf VI Adolf
 6. 1973– Konung Carl XVI Gustaf

Ordförande[redigera | redigera wikitext]

Sällskapets ordförande sedan 1851.[2] Slutlig grad har här angivits. Styrelsen valdes den 27 december 1851.

 1. 1851–1853 Generallöjtnant Nils Gyldenstolpe
 2. 1853–1854 Överste Otto Johan Modig
 3. 1854–1856 General Johan Lefrén
 4. 1856–1858 Överste Carl Henric Möllerswärd
 5. 1858–1864 Generalmajor Samuel Nauckhoff
 6. 1865–1872 General Hertigen av Östergötland, HKH Prins Oscar
 7. 1872–1885 Generallöjtnant Carl Björnstjerna
 8. 1885–1899 Generalmajor Roger Björnstjerna
 9. 1899–1902 Överste Per Christian Libert Lovén
 10. 1902–1909 General Hemming Gadd
 11. 1909–1926 Generalmajor Carl Rosenblad
 12. 1926–1932 Överste Adolf Murray
 13. 1932–1935 Generalmajor Eric Virgin
 14. 1935–1936 Generalmajor Ove Sylvan
 15. 1936–1949 Generalmajor Rickman von der Lancken
 16. 1949–1958 Generalmajor Einar Björk
 17. 1958–1963 Generallöjtnant Ivar Gewert
 18. 1963–1969 Överste 1 gr. Sven Thofelt
 19. 1969–1976 Överste 1 gr. Sten Ljungqvist
 20. 1976–1979 Överste 1 gr. Klas Normelius
 21. 1980–1984 Kommendör 1 gr. Carl-Gustaf Hammarskjöld
 22. 1985–1997 Överste Leif Törnquist
 23. 1997–2002 Kommendörkapten Per Wahlberg
 24. 2002–2003 Överstelöjtnant Liling Hermansson
 25. 2003–2011 Kommendör Sune Birke
 26. 2011–2016 Överste 1 gr. Nils Rosenqvist
 27. 2016–2021 Major Daniel Isberg
 28. 2021– Överstelöjtnant Lars Röckert

Sekreterare[redigera | redigera wikitext]

Militärsällskapets sekreterare 1854–1946. Efter 1946 är sekreteraren även verkställande direktör.[2] Slutlig grad har här angivits.

 1. 1854–1856 Överste Erik Wilhelm af Edholm
 2. 1857–1858 Överstelöjtnant Sten Leijonhufvud
 3. 1858–1865 Överstelöjtnant Georg Wolfgang von Francken
 4. 1865–1868 Generalmajor Claes Fredrik Hugo Raab
 5. 1868–1871 Generalmajor Nils Axel Hjalmar Palmstierna
 6. 1871–1878 Generallöjtnant Johan Gustaf Björlin
 7. 1879–1881 Generallöjtnant Axel Fredrik von Matern
 8. 1881–1882 Auditör G. Björklund
 9. 1888–1893 Major G. Elson
 10. 1993–1895 Major C.A.G. Akrell
 11. 1895–1899 Överste Hans Ludvig von Dardel
 12. 1899–1905 Överstelöjtnant C.H. Breitholtz
 13. 1905–1908 Kapten E. af Kleen
 14. 1908–1910 Kapten A.L.K Hamilton
 15. 1910–1913 Major Claes Jegerhjelm
 16. 1913–1918 Major C.O.E Silfverstolpe
 17. 1918–1921 Generalmajor Ove Sylvan
 18. 1921–1922 Major C.G.S Lewenhaupt
 19. 1922–1923 Överstelöjtnant L.E.F von Krusenstierna
 20. 1923–1929 Kapten G. Tornérhielm
 21. 1929–1930 Major N.A. Wattrang
 22. 1930–1932 Kapten F.O. Haak
 23. 1932–1936 Ryttmästare S.U.E Borg
 24. 1936–1946 Major K.F.R Rude

Verkställande direktörer[redigera | redigera wikitext]

Verkställande direktörer mellan 1865 och 1946, verkställande direktörer/sekreterare från 1946.[2] Slutlig grad har här angivits.

 1. 1865–1881 Överstelöjtnant G.W von Francken
 2. 1881–1895 Tre direktörer i förening:
  1. 1881–1895 Generalmajor Gustaf Alarik Carlsson Bergman (2a.)
  2. 1881–1895 Major F.A.S af Petersens (2b.)
  3. 1881–1882 Major F.A. Riddarstolpe (2c.)
  4. 1882–1884 Överste Oscar Wästfelt (2d.)
  5. 1884–1895 Kapten H.L Wawrinsky (2e.)
 3. 1895–1896 Kapten H.L Wawrinsky (2f.)
 4. 1896–1899 Överste Carl Greger Leijonhufvud
 5. 1899–1916 Kapten E.J. Frestadius
 6. 1916–1921 Major Carl Jegerhjelm
 7. 1921–1925 Kapten Claes Lagerberg
 8. 1925–1936 Ryttmästare Erik Alb:son Uggla
 9. 1936–1945 Major Otto Walin
 10. 1945–1946 Överstelöjtnant Torsten Segerstråle
 11. 1946–1946 Överste Torgny Lychnell
 12. 1947–1949 Kapten C.H Collvin
 13. 1949–1954 Överstelöjtnant Stig Karlströmer
 14. 1954–1955 Major P L Fries
 15. 1955–1962 Major Karl Erik Sjöberg
 16. 1962–1964 Kommendörkapten P Högström
 17. 1964–1967 Kapten Lars P Källander
 18. 1967–1969 Överste Lindström
 19. 1969–1970 Major Bertil Frösell
 20. 1970–1977 Kommendörkapten Ragnar Larsson
 21. 1977–1980 Kommendörkapten Edward af Sandeberg
 22. 1980–1989 Kommendörkapten Måns Hermelin
 23. 1990–1991 Överste Carl-Gustaf Siggebo
 24. 1991–1999 Överstelöjtnant Lars Rundgren
 25. 1999–2002 Kommendörkapten Bernt Hagberg
 26. 2003–2015 Kapten Sven Öberg
 27. 2015–2017 Kapten Lars Ekstedt
 28. 2017–2019 Kapten Jan Ulinder
 29. 2019–2020 Hr Claes Boltenstern
 30. 2021– Kapten Jan Ulinder

Sällskapets lokaler[redigera | redigera wikitext]

Militärsällskapet har haft sina lokaler på 20 olika adresser inom ett begränsat område i centrala Stockholm.[2]

 1. 1852-01—1853-11 Drottninggatan 1
 2. 1853-12—1854-04 Regeringsgatan 6
 3. 1854-05—1854-06 Drottninggatan 16
 4. 1854-10—1858-03 Drottninggatan 48
 5. 1858-04—1858-09 Gustavianska Operahuset
 6. 1858-10—1859-09 Arsenalsgatan 5
 7. 1859-10—1862-09 Drottninggatan 21
 8. 1862-10—1877-09 Brunkebergs Hotell
 9. 1877-10—1881-09 Fredsgatan 13
 10. 1881-10—1888-09 Arsenalsgatan 1
 11. 1888-10—1892-09 ArsenalsgatanJakobs torg
 12. 1892-10—1918-03 Norrmalmstorg 2—Hamngatan
 13. 1918-04—1920-03 Biblioteksgatan 29
 14. 1920-04—1922-09 Birger JarlsgatanHamngatan
 15. 1922-10—1927-09 Blasieholmen 4A
 16. 1927-10—1928-08 Biblioteksgatan 32—Humlegårdsgatan 25
 17. 1928-09—1970-00 Linnégatan 5 (Fastigheten ägdes av Militärsällskapet fram till 1946)
 18. 1970-00—2003-06 Kommendörsgatan 9
 19. 2003-07—2006-09 Långa raden
 20. 2006-10—20XX-00 Valhallavägen 104

Källor[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Samuelsson, Ulf (1999). Sjöofficerssällskapet i Stockholm 1849-1999. Läst 20 juni 2015 
 2. ^ [a b c d e] Björk, Einar (1952). Militärsällskapet i Stockholm 1852–1952 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]