Mittuniversitetets bibliotek

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Mittuniversitetets bibliotek är ett forskningsbibliotek i mellersta delen av Sverige och en viktig resurs för all utbildning och forskning som bedrivs vid Mittuniversitetet. UB finns dels på webben och dels på universitetets två campusorter Sundsvall och Östersund. Biblioteket är i första hand till för universitetets studenter och anställda, men är öppet även för allmänheten.

UB:s uppdrag är att erbjuda bibliotekstjänster och lärandestöd. Lärandestödet innefattar tillgängliggörande av litteratur, att stödja informationskompetens i utbildningen och erbjuda en inspirerande studiemiljö för studenter. Till detta kommer en växande publiceringsstödsverksamhet som riktar sig mot forskare.

Mittuniversitetet är känt för ett omfattande utbud av distans- och nätbaserad utbildning vilket avspeglas i UB:s verksamhet. Biblioteket har lång erfarenhet av att stödja studenter som studerar på distans. Biblioteket vid högskolan Sundsvall/Härnösand var det första högskolebibliotek i Sverige som skickade böcker hem till distansstudenter.

Biblioteket samverkar med olika myndigheter, organisationer och företag i regionen, såsom till exempel Folkhälsomyndigheten och SCA. Biblioteket ansvarar också för att underhålla och utveckla Mittuniversitetets digitala publicering samt registrering av vetenskapliga publikationer i DIVA (Digitala vetenskapliga arkivet). 2009 anställde Mittuniversitetet en bibliometrisk analytiker vid biblioteket som arbetar med att sammanställa statistiska analyser av universitetets publicering.

Januari 2010 blev LRC en avdelning under biblioteket och de båda verksamheterna är nu integrerade i varandra. LRC samordnar lärandestödet för universitetets lärare och studenter: introduktionsaktiviteter, avslutningshögtider, handledning och genomförande av workshops/seminarier inom olika områden men främst inom e-lärande. Från och med höstterminen 2016 är LRC en del av avdelningen UNT.

Från och med höstterminen 2016 har universitetsbiblioteket en ny organisation där tre verksamhetsområden svarar upp mot lärosätets behov av bibliotekstjänster och lärandestöd.

Bibliotekets organisation[redigera | redigera wikitext]

Biblioteksservice och lärandestöd BOL

Vi ansvarar för bibliotekets undervisningsverksamhet på grundnivå och avancerad nivå avseende informationssökning, referenshantering och källkritik. I uppdraget ingår skrivhandledning och handledning i informationssökning samt talboksregistrering. Vi samordnar bemanningen vid våra informationsdiskar och utvecklar bibliotekets kundtjänst. Studiemiljön i bibliotekets lokaler ligger under detta verksamhetsområde med uppdraget att se till så att lokalerna fungerar och utvecklas utifrån våra besökares behov. Även internt verksamhets- och ledningsstöd finns i verksamhetsområdets uppdrag.

Forskningsnära tjänster, FNT

Arbetar med digital publicering av avhandlingar och rapporter i Diva, registrering av forskningspublikationer i Diva för spridning till nationella/internationella system, arkivering samt bibliometrisk analys. Avdelningen ger service till forskare/doktorander inklusive hjälp med systematisk litteratursökning, support på referenshanteringssystem och verktyg för val av publikationskanaler på Internet. Forskningsnära tjänster ansvarar i samarbete med arkiv, jurist och IT för uppbyggnad av en enhet för hantering av forskningsdata (DAU).

Vetenskaplig informationsförsörjning, VIF

Avdelningen hanterar allt som rör inköp och förmedling av medier till universitetets studenter, lärare och forskare. Det gäller bibliotekets urval och inköp av databaser, tidskrifter, kursböcker och annan litteratur, samt vår fjärrlåneservice. Avdelningen ser också till att universitetsbibliotekets samlingar blir sökbara och tillgängliga dels på plats och dels via bibliotekets webb.

Biblioteksråd

Biblioteksrådet är ett rådgivande organ till rektor, med uppgift att behandla frågor om bibliotekets långsiktiga utveckling och vägval.


Statistik från 2015[redigera | redigera wikitext]

Besökare[redigera | redigera wikitext]

UB/LRC hade ca 621 000 årliga besök vid campusbiblioteken 2015. Besökarna via webb uppgick till ca 330 000.

Antal frågor[redigera | redigera wikitext]

Ca 35 000 frågor besvarades via chatt, e-post, telefon, och vid informationsdiskarna. 1/3 av frågorna över disk handlade om tekniska frågor (studentportal, utskrifter, kopieringspapper m.m.)

Utlån[redigera | redigera wikitext]

Antalet utlån 161 749 varav 1915 fjärrinlån (material som lånats in från andra bibliotek). Framtagna dokument från elektronisk samling 585 002 (fulltext).

Undervisning[redigera | redigera wikitext]

5 000 studenter och anställda samt externa deltog i bibliotekets utbildning.

Handledning[redigera | redigera wikitext]

262 studenter bokade handledning via "Boka bibliotekarie".

Samlingarna[redigera | redigera wikitext]

Den tryckta samlingen bestod av ca 4 881 hyllmeter, ca 195 247 volymer. Löpande prenumerationer av tidskrifter 190 tryckta och 18 900 e-tidskrifter. Antalet databaser var 77 st. och antalet e-böcker ca 70 000st.

Bemannade öppettider[redigera | redigera wikitext]

54,5 timmar/vecka hölls bibliotekslokalerna öppna vid tre campusbibliotek.

Anställda[redigera | redigera wikitext]

UB hade ca 40 anställda och LRC ca 7.

Historik, campusbiblioteken[redigera | redigera wikitext]

Campusbiblioteket Härnösand[redigera | redigera wikitext]

Campusbiblioteket utgjorde tillsammans med kommunbiblioteket och Länsbiblioteket Västernorrland Sambiblioteket. [1]

Sambiblioteket, Campus i Härnösand

Arkitekt var Hans Tirsén vid FFNS Arkitekter AB som tillsammans med Arne Wistedt och Martin Häller vann den allmänna arkitekttävlingen om bibliotekets utformning år 1997. Inredningsarkitekt var Bertil Harström, Inredningsgruppen.

Upprinnelsen till universitetsbiblioteket i Härnösand kan sägas vara det lilla bibliotek från 1844 som fanns på Folkskolelärareseminariet år 1843 samt material från den navigationsskola som inrättades år 1842. Vad gäller seminariets bibliotek finns det i Härnösands domkapitels arkiv från 1844 en inventarieförteckning som förtecknar 82 böcker, 27 inköpta och 55 skänkta. [2]

Viktiga årtal

 • 1844 fanns ett mindre bibliotek på Folkskolelärareseminariet samt ett litet bibliotek med studiematerial vid Navigationsskolan
 • 1971 flyttade lärarhögskolan till Kastellgatan liksom biblioteket
 • 1982 flyttades biblioteket in i själva huvudbyggnaden
Campus i Sundsvall
 • 1999 flyttades all litteratur från Kastellgatan och från TNV (Institutionen för Teknik och naturvetenskap) i Härnösand till det nybyggda Sambiblioteket
 • 2000 invigdes Sambiblioteket i Härnösand. Samma år fick biblioteket utmärkelsen ”Årets bibliotek”
 • Under 2015/16 flyttar UB:s verksamhet i Härnösand till Sundsvall.

Campusbiblioteket Sundsvall[redigera | redigera wikitext]

Campusområdet Åkroken ritades av Arken Arkitekter AB och området har prisbelönats ett flertal gånger för sin stadsbyggnad. 1997 med Stadsmiljörådets utmärkelse och år 2005 med ett av världens mest prestigefyllda pris inom stadsbyggnation, utmärkelsen Charter Awards. Åkroken ägs av Akademiska Hus och hyrs av Mittuniversitetet.

Viktiga årtal

 • 1977 högskolan i Sundsvall/Härnösand bildades och biblioteket integreras i stadsbibliotekets lokal
 • 1987 flyttade biblioteket till Utvecklingscentrum (numera Metropol)
 • 1997 flyttade biblioteket till nya lokaler på Åkroken och vårdhögskolans bibliotek införlivades med högskolebiblioteket
 • 2016 campusbiblioteket i Härnösand stängs och slås ihop med Sundsvalls universitetsbibliotek
Campus i Östersund

Campusbiblioteket Östersund[redigera | redigera wikitext]

Husets arkitekt var Lennart Köpsén från SWECO FFNS. Inredningsarkitekt är Bertil Harström, Inredningsgruppen. Inredningen består av Fo:ras biblioteksinredning i björk med inslag av vinröd kulör.

Viktiga årtal

 • 1970 Högskolan i Östersund startade med ett mindre bibliotek
 • 1982-1992 var högskolebiblioteket integrerat med Jämtlands läns bibliotek
 • 1993 flyttade biblioteket tillbaka i högskolans lokaler
 • 1995 införlivades vårdhögskolans bibliotek i högskolebiblioteket
 • 2001 invigdes nya bibliotekslokaler på campus Östersund

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Sambibliotekets officiella webbplats
 2. ^ Sandhal, Gideon , ”Folkskoleseminariet i Härnösand : historisk översikt", 1910

Källor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]