Myers-Briggs Type Indicator

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) är ett av världens mest använda personlighetstest.

Uppbyggnad[redigera | redigera wikitext]

MBTI är uppbyggt kring fyra skalor (dimensioner), var och en med två motsatta svarsalternativ vilka betecknas som preferenser. Testet tar fram de fyra preferenserna som bokstäver vilket tillsammans bildar så kallade personlighetstyper, t.ex. "ESTP" (Extraversion, Sinnesförnimmelse, Tanke och Perception) eller "INFJ" (Introversion, Intuition, Känsla och Bedömning).

Extraversion och Introversion[redigera | redigera wikitext]

Extroversion (E) och Introversion (I) handlar om varifrån vi hämtar och riktar vår energi. En vanlig missuppfattning är att det handlar om social kompetens, men det har alltså inte att göra med hur bra vi är på att kommunicera.

  • Extraversion: Uppmärksamhet och intresse främst riktat mot människor och ting i den yttre världen. Extroverter vill att deras energi ska få komma ut i sociala situationer och de får energi av att bolla sina upplevelser mot världen.
  • Introversion: Uppmärksamhet och intresse främst riktat mot idéer och koncept i den inre världen. Introverter hämtar sin energi inifrån och riktar sin energi inåt genom att visualisera koncept och idéer för sig själva.

Sinnesförnimmelse och Intuition[redigera | redigera wikitext]

Sinnesförnimmelse (S) och Intuition (N) handlar om hur vi samlar på oss information samt vilken information vi litar starkare på.

  • Sinnesförnimmelse: Uppfattning av världen sker direkt via de fem sinnena. Det primära intresset ligger i det befintliga. Föredrar information som är praktisk och konkret d.v.s. här och nu samt vad det innebär att något förblir som det är.
  • Intuition: Uppfattning av världen sker indirekt via det undermedvetna. Det primära intresset ligger i möjligheter - vad något skulle kunna vara eller bli. “Tänk om...?” Föredrar information som är teoretisk och töjbar, d.v.s. information som kan förändras genom byte av perspektiv.

Tanke och Känsla[redigera | redigera wikitext]

Tanke (T) och Känsla (F) handlar om hur vi fattar beslut.

  • Tanke: Beslutsfattande grundas på logik och objektivitet. Bedömer hur ting fungerar samt de objektiva för- och nackdelar som blir resultatet av ett beslut. 
  • Känsla: Beslutsfattande grundas på subjektivitet kring hur saker bör värderas. Letar efter harmoni mellan beslut och personliga principer.

Bedömning och Perception[redigera | redigera wikitext]

Bedömning (J) och Perception (P) handlar om hur vi hanterar den yttre världen och lever våra liv i den.

  • Bedömning: Hantering av den yttre världen sker helst genom bedömning såsom organisering, strukturering eller planering.
  • Perception: Hantering av den yttre världen sker helst genom perception såsom spontanitet, rörlighet eller tveksamhet.

Funktionerna[redigera | redigera wikitext]

På var och en av de fyra skalorna använder alla människor den ena eller den andra preferensen vid olika tillfällen,[källa behövs] men inte båda samtidigt och inte med lika stor tillförsikt.[källa behövs] Relationen mellan de fyra funktionerna har stor betydelse för dynamiken i personligheten.[källa behövs] I kombination med preferenserna på attitydskalorna (energi/uppmärksamhet och livsstil) samspelar funktionerna på ett alldeles speciellt sätt för varje preferensprofil.

Kritik[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]


Källor[redigera | redigera wikitext]

  • Briggs Myers, I med Myers, Peter B. (1980). Gifts Differing