Mykologi

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Mykologi

Mykologi är vetenskapen om svampar. Till svampar räknas till exempel sporsäcksvampar, basidiesvampar, kopplingssvampar, gisselsvampar och arbuskulära mykorrhizasvampar men även jäst och mögel. Traditionellt sysslar mykologerna med mycelsvampar som slemsvampar och oomyceter trots att den senare ordningen numera räknas till protister. Ett närliggande område är läran om lavar (lichenologi). Mykologi överlappar ofta med mikrobiologi då många svampar – åtminstone i ett tidigt utvecklingsstadie – ofta är mikroorganismer.

Till pionjärerna inom mykologi räknas Elias Fries, Christiaan Hendrik Persoon, Anton de Bary, Oscar Brefeld och Lewis David von Schweinitz. I bland de tidiga svenska forskarna räknas Anna Stecksén, Nils Suber och Nils Fries.