Utvecklingsbiologi

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Utvecklingsbiologi kan även vara ett antropologiskt fält, se utvecklingsbiologi (antropologi)
Ej att förväxla med evolution.
Teckningar av Leonardo da Vinci gjorda kring 1510-1512, som visar ett foster från olika vinklar. Fosterutveckling är ett stort ämne inom utvecklingsbiologion.

Utvecklingsbiologi är det fält inom biologin som studerar hur organismer växer och utvecklas. Modern utvecklingsbiologi studerar hur olika gener kontrollerar celldelning, cellers differentiering (hur de specialiserar sig) och morfogenes (den process som ger upphov till vävnader, organ och anatomi). Embryologi är den avdelning av utvecklingsbiologin som studerar organismerna från encellsstadiet, det vill säga i de flesta fall zygoten, till det embryonala stadiets slut (vilket inte alltid är synonymt med tillblivelsen av en fritt levande organism). Embryologi var fram till 1900-talet en nästan helt deskriptiv vetenskap. Dagens embryologi, liksom dagens utvecklingsbiologi, avhandlar med de stadier och skeenden som krävs för att en levande organisms kropp ska utformas korrekt och fullständigt.

Det besläktade fältet evolutionär utvecklingsbiologi, populärt ofta kallat evo-devo (efter den engelska termen evolutionary developmental biology) kom till på 1990-talet, och är en syntes av fynd från molekylär utvecklingsbiologi och evolutionsbiologi. Evo-devo studerar mångfalden av organismer och skillnaderna mellan dem i evolutionär kontext.

Utvecklingsbiologiska upptäckter kan ge en bas för förståelse av olika typer av fel i utvecklingsprocessen, exempelvis kromosomrubbningar såsom Downs syndrom. Kunskap om hur celler specialiserar sig under skapandet av ett embryo (embryogenesen) kan ge information om hur stamceller kan differentieras till specifika vävnader, vilket kan användas medicinskt. En viktig biologisk process som inträffar bland annat under organismens utveckling är apoptos, programmerad celldöd. Av detta skäl används många olika modeller för organismens utveckling för att kasta ljus över apoptosens fysiologi och de molekylära mekanismerna bakom den.

Källor[redigera | redigera wikitext]