Natriumsulfid

Från Wikipedia
Natriumsulfid
Kristallstruktur
Systematiskt namnDinatriumsulfid
Kemisk formelNa2S
Molmassa78,0452 g/mol
UtseendeFärglösa kristaller
CAS-nummer1313-82-2
SMILES[Na+].[Na+].[S-2]
Egenskaper
Densitet1,856 g/cm³
Löslighet (vatten)186 g/l (20 °C)
Smältpunkt1176 °C
Faror
Huvudfara
NFPA 704

1
3
1
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Natriumsulfid är ett salt som i torrt tillstånd har beteckningen Na2S. Ämnet är dock hygroskopiskt, det vill säga det tar upp vatten ur luften, och bildar då ett hydrat med formeln Na2· 9H2O. Båda varianterna är lättlösliga i vatten och ger starkt basiska lösningar där i stort sett alla sulfidjoner S2– har tagit upp protoner från vattnet och bildat HS; till viss del även H2S (vätesulfid), vilket i fuktig luft ger ämnet en lukt som av ruttna ägg.

Industriellt framställs ämnet genom att låta natriumsulfat reduceras tillsammans med kol.

Tillsammans med syror avges snabbt giftig vätesulfid.

Se även[redigera | redigera wikitext]