Negabinära talsystemet

Från Wikipedia

Det negabinära talsystemet är en representation för tal som har talbasen (minus två). Det liknar det binära talsystemet men är mer optimerat för mindre negativa tal.

Precis som i det binära talsystemet är siffran längst till höger minst signifikant i värde, men inte värdemässigt på en traditionell tallinje. I det negabinära talsystemet skiftar tecknen för värdet av sifferpositionen omväxlande.

Om det binära talet är 10101101 betyder det att det decimala talet är

I det negabinära talsystemet blir det:

111111101

På samma sätt kan man uttrycka negativa tal så här, exempelvis det decimala talet -42:

101010