Neurotypisk

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Neurotypisk (NT) är en beteckning på personer som är neuropsykiatriskt normalfungerande, till skillnad från personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autismspektrumstörning och ADHD. En person som är neurotypisk kallas neurotyp. Neurotyp betyder alltså "person som inte har till exempel en autismspektrumstörning".

Begreppet myntades av personer med autismspektrumstörningar. Det används i stället för positivt värdeladdade begrepp som "normal" eller "frisk". Att använda begreppet neurotypisk är att ifrågasätta det ensidigt positiva med detta tillstånd och det ensidigt negativa med olika autismspektrumtillstånd. Användandet av "normal" eller "frisk" om neurotypa personer leder tankebanorna logiskt till att personer med autismspektrumtillstånd måste vara "sjuka" eller "onormala", vilket är mer negativt laddade begrepp.

Termen används oftast av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom Aspergers syndrom, högfungerande autism och ADHD, som är nöjda med sig själva och ser fördelar med sina funktionsnedsättningar som de inte skulle vilja byta bort för att bli neurotypiska.

På internet är användandet av uttrycket neurotyp, eller "NT", avseende "normalbefolkningen" vedertagen i vida kretsar av personer med AS, HFA och ADHD.