Nomineringsgrupper i Svenska kyrkan

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

En nomineringsgrupp är en sammanslutning kandidater till något av de direktvalda beslutande organen inom Svenska kyrkan. Nomineringsgrupper utövar samma funktion som politiska partier i de sekulära valen. För att få kandidera i något av de direkta kyrkliga valen inom Svenska kyrkan måste man vara nominerad av en nomineringsgrupp.

Svenska kyrkan har länge varit statskyrka och dess organisation har utformats efter den offentliga förvaltningen. Valen i kyrkan har också gått till på samma sätt och samma partier har ställt upp i de kyrkliga valen. Det har dock även länge funnits partipolitiskt obundna alternativ.

Vid statens skiljande från kyrkan år 2000 infördes termen "nomineringsgrupp". De sekulära partierna fortsatte dock att kandidera, nu som nomineringsgrupper. Sekulära partier har undan för undan lämnat kyrkan, men då ersatts av nomineringsgrupper med tydlig ideologisk koppling till sitt ursprungliga parti. Det har även tillkommit flera nomineringsgrupper som i huvudsak orienterar sig efter kyrkliga frågor.

Motsvarande begrepp i Finland heter valförening.

Nomineringsgrupper i kyrkomötet 2014–2017[redigera | redigera wikitext]

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Här följer en presentation av de nomineringsgrupper som finns representerade där under innevarande mandatperiod 2014-2017. Det finns även en mängd regionala och lokala nomineringsgrupper.

(De partipolitiskt obundna grupperna beskrivs här kortfattat, för att de kan antas vara mer okända än de politiska partierna.)

Politiska grupper[redigera | redigera wikitext]

(siffrorna i parentes är jämförelse från valet 2009)

Sekulära politiska partier[redigera | redigera wikitext]

Grupper med sekulär politisk anknytning[redigera | redigera wikitext]

Rent kyrkliga grupper[redigera | redigera wikitext]

Grupp baserad på att inte vara partipolitisk[redigera | redigera wikitext]

Grupper baserade på kyrklig inriktning[redigera | redigera wikitext]

 • Frimodig kyrka (FK). 12 (-1) mandat. Vill att kyrkan skall "våga vara kyrka": "Guds ord är inte ett hot utan en gåva" som ger oss "modet att våga vara annorlunda".[6] Bildad 2005.
 • Öppen kyrka – en kyrka för alla (ÖKA). 11 (+3) mandat. Vill att kyrkan skall vara öppen för "mångfald", "uttrycka tron på nya sätt" och "tolka Bibeln in i vår tid för vår tids människor".[7] Bildad 2001.[8]
 • Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK). 6 (+3) mandat. [9] Befrielseteologisk och kristen feministisk profil. Bildad 2004. [10]

Regional grupp[redigera | redigera wikitext]

Nomineringsgrupper i kyrkomötet 2010–2013[redigera | redigera wikitext]

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Här följer en presentation av de nomineringsgrupper som finns representerade där under innevarande mandatperiod.[11] Det finns även en mängd regionala och lokala nomineringsgrupper.

(De partipolitiskt obundna grupperna beskrivs här kortfattat, för att de kan antas vara mer okända än de politiska partierna.)

Politiska grupper[redigera | redigera wikitext]

Sekulära politiska partier[redigera | redigera wikitext]

Grupper med sekulär politisk anknytning[redigera | redigera wikitext]

Rent kyrkliga grupper[redigera | redigera wikitext]

Grupp baserad på att inte vara partipolitisk[redigera | redigera wikitext]

Grupper baserade på kyrklig inriktning[redigera | redigera wikitext]

 • Frimodig kyrka (FK). 13 mandat. Vill att kyrkan skall "våga vara kyrka": "Guds ord är inte ett hot utan en gåva" som ger oss "modet att våga vara annorlunda".[12] Bildad 2005.
 • Öppen kyrka – en kyrka för alla (ÖKA). 8 mandat. Vill att kyrkan skall vara öppen för "mångfald", "uttrycka tron på nya sätt" och "tolka Bibeln in i vår tid för vår tids människor".[13] Bildad 2001.[8]
 • Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK). 3 mandat. [14] Befrielseteologisk och kristenfeministisk profil. [15]

Regional grupp[redigera | redigera wikitext]

Grupper som kandiderar till kyrkomötet 2013[redigera | redigera wikitext]

Alla ovanstående nomineringsgrupper kandiderar till kyrkomötet i 2013 års kyrkoval, förutom Moderata Samlingspartiet. Istället har Borgerligt alternativ bildats (se nedan).

Den fullständiga listan, utöver ovanstående, ser ut såhär:[16]

Grupp med sekulär politisk anknytning[redigera | redigera wikitext]

 • Borgerligt alternativ. Har anknytning till moderat politik och bildades när Moderaterna beslutade att lämna kyrkopolitiken.[17]

Regional grupp[redigera | redigera wikitext]

Grupper som utöver grupperna i Kyrkomötet har mandat i stiftsfullmäktige 2010-2013[18][redigera | redigera wikitext]

Lunds stift[redigera | redigera wikitext]

Karlstads stift[redigera | redigera wikitext]

Stockholms stift[redigera | redigera wikitext]

Grupper som, utöver dem som kandiderar till Kyrkomötet, kandiderar till stiftsfullmäktige 2013[18][redigera | redigera wikitext]

Linköpings stift[redigera | redigera wikitext]

Växjö stift[redigera | redigera wikitext]

Lunds stift[redigera | redigera wikitext]

Luleå stift[redigera | redigera wikitext]

Visby stift[redigera | redigera wikitext]

Stockholms stift[redigera | redigera wikitext]

Bildande av nomineringsgrupp[redigera | redigera wikitext]

För att få bilda en nomineringsgrupp måste ansöka om att få bildas och man måste ha ett visst stöd från de röstberättigade. Stödet bekräftas genom att samla in namnunderskrifter från de röstberättigade.

Inför kyrkovalet 2013 gäller följande: Det krävs minst

 • 10 röstberättigade personers stöd för val på lokal nivå (kyrkofullmäktige)
 • 100 röstberättigade personers stöd för val på regional nivå (stiftsfullmäktige)
 • 300 röstberättigade personers stöd för val på nationell nivå (Kyrkomötet)

För nomineringsgrupper som ställer upp på lokal eller regional nivå måste ansökan, tillsammans med namnunderskrifterna, vara stiftsstyrelsen i aktuellt stift tillhanda senast den 15 april valåret.

För nomineringsgrupper som ställer upp på nationell nivå måste ansökan, tillsammans med namnunderskrifterna, vara Kyrkostyrelsen tillhanda senast den 15 april valåret.

En nomineringsgrupp som är registrerad på val till nationell nivå, är också samtidigt registrerad till val på regional och lokal nivå. Likaså är en nomineringsgrupp som är registrerad för val på regional nivå samtidigt registrerad för val på lokal nivå.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b] Hemsida. 27 jan 2013
 2. ^ [a b] FiSKs hemsida. 27 jan 2013. Arkiverad 19 maj 2014 hämtat från the Wayback Machine.
 3. ^ [a b] Hemsida. 27 jan 2012.
 4. ^ [a b] POSKs hemsida: Om oss. 27 jan 2013 Arkiverad 2 november 2012 hämtat från the Wayback Machine.
 5. ^ [a b] POSKs hemsida: Historik. 27 jan 2013[död länk]
 6. ^ Frimodig Kyrkas hemsida: Varför. 27 jan 2013. Arkiverad 11 januari 2013 hämtat från the Wayback Machine.Frimodig Kyrkas hemsida. 27 jan 2013. Arkiverad 12 januari 2013 hämtat från the Wayback Machine.
 7. ^ Öppen Kyrkas hemsida: 27 jan 2013 Arkiverad 26 juni 2011 hämtat från the Wayback Machine.
 8. ^ [a b] Öppen Kyrkas hemsida: Öppen Kyrkas historia. 27 jan 2013[död länk]
 9. ^ ”Info | VISK - Vänstern i Svenska kyrkan”. www.visk.info. http://www.visk.info/info-10583119. Läst 2 december 2016. 
 10. ^ Köljing, Cecilia (1 februari 2016). ”Nyheter från Göteborgs universitet”. Göteborgs universitet. http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/nyheter/detalj//-feministteologi-kan-vidga-diskussionen-om-frigorelse-.cid1353696. Läst 2 december 2016. 
 11. ^ Svenska kyrkans hemsida: Mandatfördelning 2010-2013. 27 jan 2013 Arkiverad 13 september 2013 hämtat från the Wayback Machine.
 12. ^ Frimodig Kyrkas hemsida: Varför. 27 jan 2013. Arkiverad 11 januari 2013 hämtat från the Wayback Machine.Frimodig Kyrkas hemsida. Valplattform kykovalet 2009. 27 jan 2013. Arkiverad 12 januari 2013 hämtat från the Wayback Machine.
 13. ^ Öppen Kyrkas hemsida: Program. 27 jan 2013 Arkiverad 26 juni 2011 hämtat från the Wayback Machine.
 14. ^ ”Info | VISK - Vänstern i Svenska kyrkan”. www.visk.info. http://www.visk.info/info-10583119. Läst 2 december 2016. 
 15. ^ Köljing, Cecilia (1 februari 2016). ”Nyheter från Göteborgs universitet”. Göteborgs universitet. http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/nyheter/detalj//-feministteologi-kan-vidga-diskussionen-om-frigorelse-.cid1353696. Läst 2 december 2016. 
 16. ^ Svenska kyrkan: Vilka kan jag rösta på? Läst 2 aug 2013 Arkiverad 21 augusti 2013 hämtat från the Wayback Machine.
 17. ^ Läst 27 mars 2013.
 18. ^ [a b] Svenska kyrkans hemsida Läst 2 aug 2013