Frimodig kyrka

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Frimodig kyrka är en nomineringsgrupp för kyrkliga val inom Svenska kyrkan. Många inom Frimodig kyrka har tidigare varit engagerade inom Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan.

Frimodig kyrka bildades 2005.[källa behövs] Gruppen uttrycker att de vill att bekännelsen till Jesus som Kyrkans Herre skall vara tydlig i kyrkan och hänvisar till portalparagrafen i kyrkoordningen: "Syftet är att människor skall komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas" (1 kap. 1§). Man vill vidare att kyrkan ska styras utan inblandning av politiska partier, och önskar att kyrkan ska bli frimodig (oförsagd, orädd[1]) "med en ökad kärlek till och förtroende för Ordet" (det vill säga det som förkunnas Bibeln).[2]

Frimodig kyrka är organiserad genom stiftsföreningar som finns i 12 av de 13 stiften. Ordförande från årsmötet 2014 är Jan-Erik Amilén. Det finns en stor mångfald av kyrkliga traditioner representerade inom Frimodig kyrka.

Valfrågor[redigera | redigera wikitext]

En viktig fråga för gruppen är att Svenska kyrkan ska avpolitiseras och att valen skall genomföras som i andra kyrkor utan inblandning av politiska partier. Frimodig kyrka anser att Svenska kyrkan inte har mandat utifrån Bibeln och Jesu egen undervisning att viga enkönade par, samt att Svenska kyrkan bör lämna ifrån sig den juridiska vigselrätten. Kyrkan skall, menar de, stå för välsignelse, glädje, högtid och kyrkbröllop medan samhället skall stå för myndighetsutövning. Andra viktiga frågor för dem är bland annat byggandet av levande församlingar, betoning på gudstjänst, mission och diakoni, knyta kontakter med växande församlingar och kyrkor runt om i Sverige och världen, friare församlingstillhörighet och att stiften skall återfå arbetsgivaransvaret för prästerna.[3]

Nomineringsgruppen vill i valet 2013 stärka församlingarnas ställning genom att bland annat återinföra direktvalen på församlingsnivå för de församlingar som ingår i pastorat[4] och är mot alltför omfattande församlings- och pastoratssammanslagningar.[5]

Frimodig kyrka arbetar för att såväl kvinnor som män som inte anser att kvinnor kan vara präster ska kunna vara verksamma inom kyrkans alla ämbeten.[6]

Kyrkoval[redigera | redigera wikitext]

2009[redigera | redigera wikitext]

Förutom valet till kyrkomötet ställde nomineringsgruppen i kyrkovalet 2009 upp i valet till stiftsfullmäktige i 10 stift, endast Linköpings, Karlstads och Visby stift undantagna. Personerna på Frimodig kyrkas valsedlar hade i kyrkovalet 2005, jämfört med de andra nomineringsgrupperna, en låg medelålder[7] och många av dem är kyrkligt anställda. I kyrkovalet 2009 ökade Frimodig kyrka från 7 mandat till 13 mandat i kyrkomötet. Frimodig kyrka tog mandat i alla de tio stiftsfullmäktige där de ställde upp och får nu sammanlagt 35 mandat i de olika stiftsfullmäktigeförsamlingarna runt om i landet. Man blir också representerad i flera stiftsstyrelser.

2013[redigera | redigera wikitext]

Förutom valet till kyrkomötet ställde nomineringsgruppen i kyrkovalet 2013 upp i valet till stiftsfullmäktige i 12 stift; endast i Visby stift saknade man egen lista. Jämfört med tidigare val ställde man också upp i fler lokala val.

I kyrkovalet 2013 förlorade Frimodig kyrka ett mandat i kyrkomötet och har nu 12 mandat (13 mandat 2009).

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ frimodig i SAOL, 13:e upplagan.
  2. ^ Valplattform för Frimodig kyrka, Våga vara kyrka, hämtad 2013-09-12.
  3. ^ frimodigkyrka.se - valplattform, hämtad 2008-11-05.
  4. ^ Valplattform för Frimodig kyrka, Demokrati, hämtad 2013-09-12.
  5. ^ Valplattform för Frimodig kyrka, Församlings- och pastoratssammanläggningar, hämtad 2013-09-12.
  6. ^ Valplattform: Ämbetsfrågan
  7. ^ Dagen 2005-09-01, hämtad 2008-11-05.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]