Hoppa till innehållet

Norges marinförsvar

Från Wikipedia
Norges marinförsvar
Information
Officiellt namnSjøforsvaret
Datum12 april 1814 -
LandNorge Norge
Del avNorges försvarsmakt
HögkvarterHaakonsvern
WebbplatsOfficiell webbplats
Befälhavare
Nuvarande befälhavareLars Saunes


KNM Fridtjof Nansen (F310)

Norges marinförsvar (norska: Sjøforsvaret) är den av de militära försvarsgrenarna i Norge vilken är ansvarig för havs och kustområdena. Totalt förfogar flottan över 7 000 man och 65 fartyg, varav 4 fregatter, 6 ubåtar, 8 minsveparfartyg, med mera. Framför fartygens namn sätts prefixet KNM för att visa att de tillhör Norges örlogsflotta, KNM står för Kongelig Norsk Marine som var det ursprungliga namnet på det Sjøforsvaret, anledningen till namnbytet var flottans och kustartilleriets sammanslagning under en ledning.

Organisation

[redigera | redigera wikitext]

Den norska marinen bestod före den stora omorganiseringen kring 2000 av tre vapenslag, flottan, kustartilleriet och kustbevakningen. I krigstid ingick även sjöhemvärnet. Nu består den av tre huvudavdelningar, marinen, marinens skolor och kustbevakningen.

 • Marinen
  • Fregattvapnet
  • Ubåtsvapnet
  • MTB-vapnet
  • Minvapnet
  • Marinens jägarvapen
  • Logistikvapnet (logistik på köl)
  • Marinens sjukvårdstjänst
  • Kommendanturen vid Vardøhus fästning
 • Marinens skolor
 • Kustbevakningen
Huvudartikel: Kystvakten
Det norska kustbevakningsfartyget KV Svalbard 2007

Den norska kustbevakningen, Kystvakten, är en av den norska marinens tre huvudavdelningar. Den upprättades 1977 när Norge etablerade en 200 nautiska mils ekonomisk zon. Samtidigt blev den tidigare fiskeriinspektionen nedlagd. Kystvaktens huvuduppgifter är att upprätthålla den nationella suveräniteten i de norska farvattnen, fiskeriinspektion, tullbevakning, miljötillsyn, anloppskontroll och sjöräddning.

Baser, förband och fartyg

[redigera | redigera wikitext]
Se även: Kystvakten

Marinen är uppdelat i fyra flottiljer över två örlogsbaser, Olavsvern vid Tromsø och Haakonsvern vid Bergen, varav den sistnämnda är högkvarter.

Ytflottiljen (Overflateflotiljen)

KNM Utstein (S 302)

Ubåtsflottiljen (Undervannsflotiljen)

KNM Skjold (P 960)

Kuststridsflottiljen (Kyststridsflotiljen)

Museifartyget KNM Alta (M 314)

Minkrigsföringsflottiljen (Minekrigsflotiljen)


Externa länkar

[redigera | redigera wikitext]