Ort (olika betydelser)

Från Wikipedia

Ort kan avse:

  • Ort – i geografin en avgränsad plats som har ett ortnamn
  • Ort (gruvdrift) – en underjordisk gång utsprängd i samband med gruvbrytning
  • Ort – ett provinsiellt namn på en fiskart i familjen karpfiskar, se id (fisk)
  • Geometrisk ort – mängden av de punkter, som satisfierar ett eller flera geometriska villkor
  • Ortlinjer – ett begrepp inom navigation
  • Ort – ett rymdmått, se jungfru (mått)
  • Ort (viktenhet) – ett viktmått
  • Ort – en myntenhet, se riksdaler
  • Orten – benämning av viss typ av förort
  • ORT – en rysk TV-kanal , se Pervyj Kanal