Oscar I:s Minne (byggnad)

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Oscar I:s Minne med renoverade fasader, april 2022.

Oscar I:s Minne (kort Stiftelsen) är en kulturhistoriskt värdefull byggnad i kvarteret Stiftelsen vid Björngårdsgatan 23 på Södermalm i Stockholm. Huset uppfördes i början av 1870-talet för Stiftelsen Konung Oscar I:s Minne efter ritningar av arkitekt Per Ulrik Stenhammar. Huset har av Stadsmuseet i Stockholm blivit blåklassat vilket är den högsta klassningen som betyder "att bebyggelsen bedöms ha synnerligen höga kulturhistoriska värden".[1]

Historik[redigera | redigera wikitext]

Fasad mot Björngårdsgatan, 1870-tal.
Ritning bottenvåning.
Köket.

Bygget av Konung Oscar I:s Minne började 1873, och initiativtagaren änkedrottningen Josefina av Leuchtenberg hade själv varit med och utfört en del av skisserna. Arkitekten var Per Ulrik Stenhammar. Han ritade en palatsliknande vårdbyggnad i två våningar med flyglar och fasader i sandstensfärgad puts. I huvudbyggnaden fanns bland annat rum med två respektive sju sängplatser för "sjukavdelningen" respektive "fattigavdelningen". Från centralhallen nådde man en kyrksal med två våningars takhöjd. I flyglarna anordnades rum för administration och i norra flygeln låg köket.

Huset, som skulle vara "ett hem för mindre bemedlade fruntimmer af ståndsklassen" blev färdigt i slutet av år 1875.[2] När hemmet öppnade år 1875 hade det 45 platser, därav var två platser så kallade "friplatser" som var avgiftsfria. För de övriga platserna fick en avgift mellan 200 och 450 kronor årligen erläggas.[3] Intill byggnadens östra sida anlades en liten park som är idag en del av Mariagårdstäppan.

År 1952 lämnade stiftelsen huset och flyttade sin verksamhet till stadsdelen Bagarmossen. Orsaker till flytten var dels att huset vid Björngårdsgatan blivit för "tungt" för stiftelsen och dels den nya järnägstunneln och spårdiket för Västra stambanan som skulle anläggas intill byggnadens södra gavel och därigenom kom att inkräkta på husets trädgård. Stockholms stad förvärvade hela fastigheten Stiftelsen 1 och från behållningen kunde Stiftelsen Konung Oscar I:s Minne skaffa nya lokaler i Bagarmossen.

År 1957 följde en ombyggnad för sjukvårdsutbildning av sjuksköterskor och administration.[4] Det inrättades även en mentalvårdsbyrå i byggnaden. Fram till och med år 2008 bedrev Karolinska Institutet psykoterapeutisk verksamhet i huset. År 2004 utfördes en byggnadshistorisk inventering av Stockholms stadsmuseum på uppdrag av dåvarande Banverket.

2009 hyrdes hela huset ut till Trafikverket som bedrev verksamhet kopplad till bygget av Citybanans Södermalmstunneln, som passerar under delar av byggnaden.[5] I samband med det överfördes den forna vårdinrättningen till fastighetsnämnden från Micasa Fastigheter, som äger Stockholms stads omsorgsfastigheter.[6]

Tunneln under Oscar I:s Minne[redigera | redigera wikitext]

Tunnelbygget under flygeln, 2014

Den nya Södermalmstunneln för Citybanan passerar direkt under södra flygeln och ena halvan av huvudbyggnaden. För att bevara huset krävs omfattande och tekniskt avancerade insatser. Den berörda delen av huset väger omkring 8 700 ton, och den lyfts upp för att tunneln skall kunna dras fram. Medan grunden schaktas bort säkras huset av en tillfällig stålkonstruktion som bärs upp av cirka 180 stålpålar invändigt och 100 utvändigt. Därefter gjuts två tunnelrör. Gjutningen görs i "omvänd ordning": först tunneltaket sedan tunnelbotten och sist tunnelväggarna. Under arbetenas gång säkras delar av husets fasader med en korsett av stålbalkar. När arbetet är klart kommer husgrunden att vila direkt på Citybanans tunneltak.[7]

Husets framtid[redigera | redigera wikitext]

Husets tympanon med inskription.

Byggnaden var i tidvis mycket dåligt skick. Redan tidigare fanns sättningsskador. Trafikverket har fått i uppdrag att återställa Oscar I:s Minne till samma skick som före tunnelbygget. Men det krävs dessutom en omfattande renovering för att uppfylla gällande myndighetskrav. Fastigheten Stiftelsen 1 ingår som ett delprojekt i det pågående projektet Södermalms hjärta, vars vision är att göra Medborgarplatsen med kringliggande områden till en ”attraktiv och trygg bo- och mötesplats”.

Oscar I:s Minne kommer troligen inte längre nyttjas som vårdinrättning utan Stockholms fastighetskontors mål är att byggnaden framöver skall innehålla ”ändamålsenliga lokaler för staden samt att lyfta Fatbursparken så att den upplevs som mer trygg och attraktiv i samklang med visionen i projektet Södermalms hjärta”. Vidare skall ”utvecklingen av fastigheten tillföra mest nytta för Stockholms stads medborgare…”.[5]

Fastighetsbolaget Vasaparken beslutade 2018 att köpa huset för 110 miljoner kronor för att användas efter upprustning som hotell och restaurang.[8]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]