Peptidhormon

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Ett peptidhormon är en peptid som fungerar som hormon. Peptidhormoner är endokrina budbärare som bildas i flera olika endokrina organ i kroppen, bland annat hypofysen och bukspottskörteln (pankreas). Insulin och glukagon är två vanliga exempel på peptidhormoner som reglerar sockerhalten i blodet.

Andra exempel på peptidhormoner är oxytocin, som bland annat hjälper till att frisätta mjölk vid amning, ADH som reglerar vätskebalansen, samt kalcitonin och PTH, som reglerar kalciumkoncentrationen i blodet. Ett peptidhormon består vanligtvis av ett fåtal aminosyror till skillnad från ett proteinhormon.

En del peptidhormoner fungerar också som neuropeptider.