Persien

Från Wikipedia
Irans historia
Fravashi
Denna artikel är en del av en serie
Förhistoria
Civilisationen i Jiroft (3000–500 f.Kr.)
Kungadömet Elam (2700–539 f.Kr.)
Efter indoeuropeiska invandringen
Medien (728–550 f.Kr.)
Akemeniderna (648–330 f.Kr.)
Alexander den store (330–323 f.Kr.)
Seleukiderna (323–150 f.Kr.)
Partien (250 f.Kr.–226 e.Kr.)
Sasaniderna (226–650)
Efter den islamiska erövringen
Umayyadernas kalifat (661–750)
Abbasidernas kalifat (750–1258)
Tahiriderna (820–873)
Saffariderna (861–1003)
Samaniderna (875–999)
Ziyariderna (928–1043)
Buyiderna (934–1055)
Ghaznaviderna (963–1187)
Seldjukerna (1037–1187)
Khwarezmiderna (1077–1231)
Ilkhanatet (1256–1353)
Muzaffariderna (1314–1393)
Timuriderna (1370–1506)
Modern tid
Safaviderna (1501–1736)
Afshariderna (1736–1802)
Zanddynastin (1750–1794)
Qajardynastin (1781–1925)
Pahlavidynastin (1925–1979)
Iranska revolutionen 1979
Islamiska republiken Iran 1979–

Persien kan syfta på:

  • Persien – före 1935 det officiella namnet på Iran
  • Persiska riket – historikernas namn på de akemenidiska, parthiska och sasanidiska dynastiernas välden 540 f.Kr. till 650-talet
  • Persiska – ett iranskt språk
  • Persiskt, se iranistik
  • Persisk mytologi – en mytologi med flera gudar och två grundläggande krafter i kosmos
  • Stor-Iran – den iranska kultursfärens och de iranska folkens geografiska utbredning i Asien
  • Paniranism – en politisk och social pannationell strömning som strävar efter att politiskt och kulturellt ena de iranska folken