Plutarchos

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Plutarkos
För en mindre känd kollega och namne, se: Plutarkos från Alexandria

Plutarchos (andra stavningar Plutarkos, Plutark, el. Plutarch, etc), född cirka 46 e.Kr., död cirka 120 e.Kr., var en grekisk filosof och författare från Chaironeia i Boiotien. Han var en av det romerska rikets mest framstående författare, om man utgår från bevarat material vilket utgör en viktig del av den antika traditionen. Bland annat så har han efterlämnat sig 300 skrifter, varav 150 finns bevarade.

Liv[redigera | redigera wikitext]

Plutarchos växte upp i en ansedd och välbärgad aristokratisk familj. Han fick en anständig uppfostran, sändes till Aten för filosofiska studier, som gjorde att han kom i kontakt med både platonism och stoicism. Han fick också möjligheten att se sig om i världen genom vidsträckta resor i Grekland, Asien och Egypten. Som sin hemstads ambassadör besökte han flera gånger Rom och blev väl mottagen i ledande kretsar. Så pass väl att han tilldelades romerskt medborgarskap och umgicks i de närmsta kretsarna kring kejsarna Vespasianus och Trajanus.

Karriär[redigera | redigera wikitext]

Plutarchos har haft en fundamental betydelse för den västeuropeiska litteraturen, till exempel bygger Shakespeares Julius Caesar på Plutarchos Caesarbiografi.

Han har också skrivit ett stort antal etiska traktater, samlade som Moralia, vilka syftar till att tillämpa platonsk (och i viss mån även stoisk) filosofi för en allmänbildad läsekrets. Plutarchos viktigaste verk är Bioi paralleloi, levnadsbeskrivningar av framstående romare och greker, samlade i Vitae, där han utförligt beskriver personerna i par om en romare och en grek. Personerna skildras var för sig, men varje par sammanförs i ett avslutande jämförande avsnitt. Dessa jämförande levnadsteckningar har ett didaktiskt syfte då de är tänkta att fungera som en exempelsamling till ett system av moraliska principer. Personerna framhålls som antingen föredömen eller avskräckande exempel.

Levnadsteckningarna var standardläsning för skolelever från renässansen fram till 1900-talets början, då de ansågs förmedla etiska förebilder från historien. Termen "plutark" förekommer ibland som en generell beteckning för samlingar av levnadsteckningar.

Plutarchos kvinnosyn[redigera | redigera wikitext]

Plutarchos kvinnosyn är anmärkningsvärd för tiden han levde i. Han hävdade bestämt att flickor borde få en uppfostran i stil med pojkarnas, så att äktenskapet skulle kunna bli en mänsklig gemenskap, inte bara en allians till förmån för ekonomi och reproduktion. För att vara ett gott föredöme gav Plutarchos unga kvinnor tillträde till sin privatakademi i Chaironeia, vilket under denna tid var mycket ovanligt.

Konsten att lyssna[redigera | redigera wikitext]

Plutarchos skrev kring 100 e.Kr. skriften ”Konsten att lyssna”, som är skrivet som ett tal till en ung man som ska påbörja sina studier. Han påvisar skillnaden mellan att höra och att lyssna, han menar att var människa kan höra, medan lyssnandet är en konst att bemästra. Plutarchos förespråkar en aktiv och väl förberedd lyssnare. Att rakryggat, uppmärksamt hålla blicken på talaren ansåg han höra till vanligt folkvett. Och eftersom han utgick från att de flesta människor var dåliga lyssnare (något som han såg som ett problem bland de otaliga talare som uppträdde) gav han genom sin skrift vägledning i ämnet och en god introduktion i konsten att lyssna lärande. Plutarchos poängterar vikten av ett aktivt och engagerat lyssnande, för att kunna bli en så bra talare som möjligt.

Bioi paralleloi[redigera | redigera wikitext]

Följande personer avhandlas i Bioi paralleloi:

Greker:

 1. Theseus
 2. Lykurgos
 3. Solon
 4. Themistokles
 5. Perikles
 6. Alkibiades
 7. Timoleon
 8. Pelopidas
 9. Aristides
 10. Filopoimen
 11. Pyrrhus
 12. Lysander
 13. Kimon
 14. Nikias[förtydliga]
 15. Agesilaos
 16. Alexander den store
 17. Fokion
 18. Agis
 19. Demosthenes
 20. Demetrios
 21. Dion
 22. Aratos

Romare:

 1. Romulus
 2. Numa Pompilius
 3. Poplicola
 4. Camillus
 5. Fabius Maximus
 6. Coriolanus
 7. Aemilius Paulus
 8. Marcellus
 9. Cato
 10. Flamininus
 11. Gaius Marius
 12. Sulla
 13. Lucullus
 14. Crassus
 15. Sertorius
 16. Pompejus
 17. Julius Caesar
 18. Cato den yngre
 19. Tiberius Gracchus
 20. Cicero
 21. Marcus Antonius
 22. Brutus
 23. Galba

Översättningar till svenska[redigera | redigera wikitext]

 • Rådslag om barna-tuchtan (Libello de paedagogia) (översättning N. Hufvudsson Dal) (Stockholm, 1738)
 • Plutarchos's jemförande lefvernesbeskrifningar (Vitae parallelae) (översättning Per Jacob Emanuelsson) (Hierta, 1842-1845)
 • Ryktbare grekers lefnad i urval (Ur Vitae parallelae) (anonym översättning) (Bonnier, 1902)
 • Fyra levnadsteckningar (Ur Vitae parallelae) (översättning Hugo Bergstedt) (Norstedt, 1921)
 • Om barnens uppfostran (Libello de paedagogia) (översättning Wilhelm Norlind) (Gleerup, 1925)
 • Jämförande levnadsteckningar i urval (Ur Vitae parallelae) (översättning Ivar Harrie) (Natur och kultur, 1927)
 • Levnadsteckningar över berömda greker och romare (Vita parallelae) (översättning Carl Theander, Ivar Harrie, Hugo Bergstedt) (Natur och kultur, 1947)

Konsten att lyssna: till en ung man som skall börja sina akademiska studier (originaltitel okänd) (översättning Ingemar Düring) (Gleerup, 1952)

 • Om att äta kött (Peri sarkophagias) (översättning av Pia Åberg [m.fl.]) (Helsingfors: Summa, 2004) [även finsk översättning i samma bok]
 • Djurens rätt och vegetarism: fyra skrifter ur Moralia (Ur Moralia) (översättning Sven-Tage Teodorsson) (Åström, 2007)
 • Tio parallella biografier: tema Syrakusa (Ur Vitae parallelae) (översättning Sven-Tage Teodorsson) (Recito, 2009). Ny upplaga med titel Levnadsteckningar: tio parallella biografier (Daidalos, 2013)
 • Fem biografier ((Ur Vitae parallelae) (översättning Ingemar Lagerström) (Norstedt, 2010)
 • Kärlek och vänskap (Ur Moralia) (översättning Sven-Tage Teodorsson) (Atlantis, 2014)

Källor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]