Polarisering (samhälle)

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Polarisering är en tendens i en konflikt då alla parter grupperar sig i två läger, och det är svårt att upprätthålla neutralitet.

Partipolitisk polarisering[redigera | redigera wikitext]

I de flesta fungerande demokratier finns två politiska block, ofta kallat höger och vänster.

Världspolitisk polarisering[redigera | redigera wikitext]

Krig innebär kraftig polarisering. Kalla kriget var ett exempel där världen blev kraftigt polariserad, med USA och Sovjetunionen som huvudparter.

Polarisering som härskarteknik[redigera | redigera wikitext]

En debattör kan tvinga en politisk motståndare att "välja sida" och på så sätt skaffa sig fördelar.

Polarisering som politiskt begrepp[redigera | redigera wikitext]

Till exempel då man talar om att klyftorna mellan rika och fattiga ökar på många håll i världen.

Ideologisk polarisering[redigera | redigera wikitext]

Psykologerna Jonathan Haidt, Jesse Graham och Craig Joseph har inom moralpsykologin utvecklat moralfundamentsteorin. Den går ut på att olika uppsättningar av ”moraliska fundament” leder människor till att nå olika ståndpunkter. Teorin har använts för att förklara människors ideologiska hemvist samt förekomst av brist på förståelse mellan politiska motståndare. Forskningen har visat att konservativa tillämpar en större palett av moraliska fundament än vad socialister och socialliberaler gör.[1] Det innebär att konservativa förstår socialisters och socialliberalers moraliska fundament, medan socialister och socialliberaler kan vara helt oförstående inför hur konservativa resonerar. Socialister och socialliberaler kan därför uppfatta moraliskt baserade konservativa uttalanden eller beteenden som om de vore grundade i något annat – i bästa fall självintresse, i värsta fall ondska.[2]

Moralfundamentsteorin erbjuder därmed en modell för att förstå uppkomsten av ideologisk polarisering och Jonathan Haidt engagerar sig även för att motverka sådan polarisering. Bland de projekt som han medverkar i märks The Asteroids Club, Better Angels och CivilPolitics.org. The Asteroids Club uppmuntrar politiska motståndare till att försöka förstå de hot som motståndaren identifierar (varvid asteroid används som metafor för hot). Organisationens motto är: ”Jag hjälper dig att avleda din asteroid om du hjälper mig att avleda min.”[3]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Graham, Jesse; Haidt, Jonathan; Nosek, Brian A.: ”Liberals and Conservatives rely on different sets of moral foundations”, Journal of personality and social psychology, vol. 96 (2009), s. 1029–1046, länk.
  2. ^ ”Jonathan Haidt explains our contentious culture”, TV-program (Public Square Media, Inc., Lebanon), publicerat 2012-02-03, länk.
  3. ^ Webbadresserna är www.asteroidsclub.org, www.better-angels.org och www.civilpolitics.org. Citatet är översatt från engelska.

Se även[redigera | redigera wikitext]