Polisregion

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Polisregionerna med huvudsätena som röda punkter.

Polisregion är i Sverige en benämning på Polismyndighetens geografiska indelning. Mellan åren 1998 och 2014 var Sverige indelat i 21 polisdistrikt, vilka motsvarade geografiskt sett de svenska länen. I varje län fanns en polismyndighet. Den 1 januari 2015 slogs samtliga polismyndigheter samman och bildade Polismyndigheten.

Polisregioner[redigera | redigera wikitext]

Polismyndigheten är geografiskt indelad i sju polisregioner: Nord, Mitt, Bergslagen, Stockholm, Öst, Väst och Syd. Regionerna har ett helhetsansvar för polisverksamheten inom sitt område. Varje polisregion leds av en regionpolischef och en biträdande regionpolischef. Alla polisregioner har enheter för utredning, underrättelse och operativ verksamhet, samt ett regionkansli.

Polisområden[redigera | redigera wikitext]

Polisregionerna är i sin tur indelade i, totalt 30, polisområden, där ett polisområde i de flesta fall omfattar ett helt län. De största länen är indelade i mer än ett polisområde. Varje polisområde leds av en polisområdeschef och en biträdande polisområdeschef. Ett polisområde har enheter för utredning och underrättelse, lokalpolisområden och ett kansli.

Lokalpolisområden[redigera | redigera wikitext]

Ett polisområde är indelat i lokalpolisområden som ska ha enheter för utredning, brottsförebyggande- och ingripandeverksamhet. Lokalpolisområdet ansvarar för utredningar som kan färdigställas genom ett förenklat förfarande samt de utredningar som inte polisregionen eller polisområdet ansvarar för. Lokalpolisområdet ansvarar också för trafikärenden som inte hanteras regionalt och utredningar rörande unga lagöverträdare som inte handläggs av polisområdet. Lokalpolisområdet bedriver också lokal spaningsverksamhet.