Presens particip

Från Wikipedia

Presens particip eller presensparticip är en participalform som förekommer i många indoeuropeiska språk, som svenska, tyska, engelska och franska.

I svenskan fungerar presens particip som oböjliga adjektiv. De uttrycker att huvudordet genomgår verbhandlingen. Dessa particip är alltid aktiva,[1] vilket innebär att verbet i en motsvarande sats som har huvudordets referent som subjekt får aktiv diates: en sjungande man – en man som sjunger.

De bildas genom att till verbets stam foga -ande (simmande) eller om stammen slutar på lång vokal -ende (gående).

Presens particip kan användas både attributivt och predikativt, i det senare fallet med hjälp av hjälpverb.

Attributivt:

  • En dansande flicka kom runt hörnet.

Predikativt:

  • Flickan kom dansande runt hörnet.

Till presens particip kan även i vissa fall fogas ett -s, men dessa former tillhör snarare talspråket än skriftspråket. Det är svårt att urskilja någon betydelseskillnad på formerna med och utan detta -s, och de förekommer knappast som attribut.

  • Flickan kom dansandes runt hörnet.

Formen med -s kan anses uttrycka adverbial konjunktionell innebörd.

  • Flickan kom runt hörnet, dansandes med sin partner.[2]

Referenser[redigera | redigera wikitext]