Quote mining

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Quote mining, engelskt uttryck utan motsvarighet på svenska, ordagrant citatgruvbrytning. Quote mining är användningen av felaktiga eller missvisande citat med syftet att argumentera för en viss åsikt. Uttrycket syftar på möjligheten att söka igenom stora mängder text i ett ämne för att hitta enstaka formuleringar eller mindre motsägelser som kan användas som stöd för den egna åsikten. Quote mining har beskrivits som "…minute searching of the biological literature—including outdated literature—for minor slips and inconsistencies and for polemically promising examples of internal arguments. These internal disagreements, fundamental to the working of all natural science, are then presented dramatically to lay audiences as evidence of the fraudulence and impending collapse of 'Darwinism.'"[1][förtydliga]

Sådana citat kan användas för att få det att framstå som om den citerade har en motsatt åsikt mot den verkliga. Evolutionsbiologen Theodosius Dobzhansky skriver till exempel om kreationister som använder tekniken: "Their favorite sport is stringing together quotations, carefully and sometimes expertly taken out of context, to show that nothing is really established or agreed upon among evolutionists. Some of my colleagues and myself have been amused and amazed to read ourselves quoted in a way showing that we are really antievolutionists under the skin."[2][förtydliga]

Metoden omfattar:

  • Citat tas ur sitt sammanhang. En text som beskriver ett problem eller en hypotes kan brytas ut ur den omgivande texten som innehåller motargument.
  • Ekvivokation, där citatet egentligen behandlar något annat än det som det tycks handla om.
  • Uteslutning av ord eller hela stycken som förändrar citatets innebörd, ibland utan att det markeras med uteslutningstecken.
  • Tillägg i hakparenteser av föregivet underförstådda ord.
  • Redovisningar av andras åsikter citeras som om det var den citerades egna.

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Barbara Forrest & Paul R. Gross, Creationism's Trojan Horse, Oxford University Press, 2004
  2. ^ Nothing in Biology Makes Sense Except in the Light of Evolution