Regionråd

Från Wikipedia

Regionråd är titeln på en heltidsarvoderad[1] förtroendevald politiker i en svensk region (före detta svenskt landsting).

Ett regionråd har föredragningsansvar i regionfullmäktige och är också där skyldigt att svara på frågor och interpellationer i regionfullmäktige. I några regioner förekommer fler än ett regionråd; dessa då kan ha ett prefix framför titeln som tydligare visar på ansvarsområdet, typ som finansregionråd, trafikregionråd och sjukvårdsregionråd.

I de flesta svenska regioner finns också arvoderade oppositionsregionråd. Dessa företräder oppositionen men saknar föredragningsansvar och skyldighet att svara på frågor och interpellationer.

Historia[redigera | redigera wikitext]

I samband med övergången i regional styrelseform från landsting till region bytte skedde också namnbyten för motsvarande beslutspositioner, från landstingsråd till regionråd. Region Skåne,[2] Region Halland och Västra Götalandsregionen[3] var tidigt ute med dessa namnändringar. Sedan nyåret 2015 har terminologin med region införts i flera ytterligare landsting, och sedan 2019 är begreppet landstingsråd helt utfasat i samtliga svenska regioner.[4]

Källor[redigera | redigera wikitext]