Västra Götalandsregionen

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Västra Götalandsregionen
Huvudort Vänersborg
Inrättat 1999
Landskap Bohuslän, Dalsland, Västergötland, mindre delar av Halland och Värmland
Län Västra Götalands län
Länsdelar Göteborg
Södra Bohuslän
Fyrbodal
Södra Älvsborg
Skaraborg
Region Västra sjukvårdsregionen
Antal kommuner 49
Fullmäktigeledamöter 149
Antal valkretsar 5
Webbplats www.vgregion.se

Västra Götalandsregionen, formellt Västra Götalands läns landsting, är landstinget i Västra Götalands län.

Ansvarsområden[redigera | redigera wikitext]

Västra Götalandsregionen ansvarar, som andra landsting, främst för hälso- och sjukvård. Regionen har den även, med stöd av Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, ett ansvar för regional utveckling i länet.[1] Västra Götalandsregionen har också ansvar för regional kollektivtrafik och är sedan 1 januari 2012 ensam ägare till kollektivtrafikbolaget Västtrafik. Därutöver äger Västra Götalandsregionen flera kulturella institutioner som Göteborgsoperan, Göteborgs Symfoniker, Film i Väst och Göteborgs botaniska trädgård.

Indelning[redigera | redigera wikitext]

Primärvård[redigera | redigera wikitext]

Västra Götalandsregionens primärvårdsförvaltningar.

Primärvården är indelad i fem primärvårdsförvaltningar:[2]

Fyrbodal består av Fyrstad, Norra Bohuslän och Dalsland. Södra Älvsborg och Södra Bohuslän har skapats av de gamla länsdelarna och delar som från den norra delen av gamla Älvsborgs län.

Sjukhus[redigera | redigera wikitext]

Regionens sjukhus är organiserade i fyra sjukhusgrupper och fyra fristående sjukhus:[3]

Sjukvårdsregion[redigera | redigera wikitext]

Den norra delen av Hallands län och Västra Götaland bildar tillsammans Västra sjukvårdsregionen, en av sex sjukvårdsregioner i Sverige. Sahlgrenska Universitetssjukhuset ägs och drivs av Västra Götalandsregionen, men det har sin status som ett av totalt sju regionsjukhus i landet från Västra sjukvårdsregionen.[4]

Valkretsar[redigera | redigera wikitext]

En karta över Västra Götalands län med ingående kommuner färgade efter valkrets.
  Göteborgs kommun
  Västra Götalands läns västra
  Västra Götalands läns norra
  Västra Götalands läns södra
  Västra Götalands läns östra

Val till såväl riksdag som regionfullmäktige sker i fem valkretsar:

De fyra sista motsvarar i tur och ordning de tidigare valkretsarna Bohuslän, Norra Älvsborg, Södra Älvsborg och Skaraborg.

Administrativ historik[redigera | redigera wikitext]

Sedan Göteborgs och Bohus län, Skaraborgs län och Älvsborgs län från den 1 januari 1998 slagits samman till Västra Götalands län var det 1999 dags även för landstingen att gå samman. Från Göteborgs kommun, som ditintills stått utanför landstinget, överfördes sjukvård och annan landstingsverksamhet. Västra Götalandsregionen har, liksom Region Skåne, utökat ansvar i vissa frågor jämfört med andra landsting. Efter en försöksperiod har denna ordning permanentats från 1 januari 2011.

För att markera skillnaden gentemot ett "vanligt" landsting har man beslutat använda benämningen Västra Götalandsregionen. Det är därför som även benämningen regionfullmäktige brukas, även om den formella benämningen, som används av Valmyndigheten, även här är landstingsfullmäktige.

Kollektivtrafik[redigera | redigera wikitext]

Västtrafik är Västra Götalands länstrafikbolag och ägdes tidigare gemensamt av regionen och de 49 kommunerna. Från 1 januari 2012 är Västra Götalandsregionen ensam ägare till bolaget.

Utbildning[redigera | redigera wikitext]

Skolor i Västra Götaland som är helt eller delvis finansierade av regionen.

Kultur[redigera | redigera wikitext]

Västarvet[redigera | redigera wikitext]

Västarvet är en enhet för gemensam förvaltning av natur- och kulturarvsfrågor. Tidigare bedrevs även verksamheten vid Västergötlands museum och Bohusläns museum av Västarvet på uppdrag av Stiftelsen Västergötlands museum respektive Stiftelsen Bohusläns museum, men med anledning av ett föreläggande från Länsstyrelsen i Västra Götalands län har båda museerna återgått till stiftelsedrift 2014 respektive årsskiftet 2015/2016.

Västarvet bedriver verksamhet inom följande områden:

Politik[redigera | redigera wikitext]

Västra Götalandsregionen är en sekundärkommun (landsting) vars högsta beslutande organ är regionfullmäktige. Ledamöter och ersättare till regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen väljs i allmänna politiska val. Regionstyrelsen väljs av regionfullmäktige; har det verkställande politiska ansvaret och bereder ärenden som behandlas i regionfullmäktige. Västra Götalandsregionen har, liksom Region Skåne, övertagit ansvaret för regional utveckling från Länsstyrelsen.

Ledamöter i Regionsstyrelsen 2014-2018 är ordf Jonny Magnusson (m), v. Ordf. Eliasson, Helén (S) Linnarsson, Håkan (S) Bergström, Alex (S) Engdahl, Karin (S) Hult, Lena (S) Andréasson, Martin (M) Levén, Gunilla (M) Tännström, Annika (M) Klaavuniemi, Heikki (SD) Losman, Birgitta (MP) Olofsson, Eva (V) Andersson, Jonas (L) Jonäng, Kristina (C) Selin, Monica (KD)

Regionfullmäktigevalet 2010 överklagades, och Valprövningsnämnden beslutade i februari 2011 om att omval skulle ske i samtliga valkretsar i regionen Omvalet hölls den 15 maj 2011 och innebar att Socialdemokraterna ökade med 5 mandat, Sverigedemokraterna ökade med 2 mandat, Centerpartiet och Miljöpartiet ökade med 1 mandat vardera, Moderaterna och Folkpartiet minskade med 1 mandat vardera och att Sjukvårdspartiet – Västra Götaland minskade med 7 mandat jämfört med det ogiltigförklarade valet. Valdeltagandet minskade från 80,57% till 44,05%.

Mandatfördelning i valen 1998–2014[redigera | redigera wikitext]

Valår V S MP SVG SD C FP KD M Grafisk presentation, mandat och valdeltagande TOT % Könsfördelning (M/K)
1998 17 50 7 6 10 10 18 31
17 50 7 6 10 10 18 31
149 77,18
78 71
2002 13 55 6 6 10 20 15 24
13 55 6 6 10 20 15 24
149 76,69
79 70
2006 10 52 8 6 11 14 12 36
10 52 8 6 11 14 12 36
149 78,07
82 67
2010 9 47 11 7 7 8 12 9 39
9 47 11 7 7 8 12 9 39
149 80,57
81 68
2011 9 52 12 9 9 11 9 38
9 52 12 9 9 11 9 38
149 44,05
78 71
2014 13 46 13 14 10 11 9 33
13 46 13 14 10 11 9 33
149 82,07
76 73
Data hämtat från Statistiska centralbyrån och Valmyndigheten.

För valresultat äldre än 1998 se respektive landsting som numer ingår i Västra Götalands län; Göteborgs och Bohus läns landsting, Älvsborgs läns landsting, Skaraborgs läns landsting eller Göteborgs kommun, som var eget landsting.

Valkretsar vid landstingsval[redigera | redigera wikitext]

Valkretsarna vid landstingsvalet sammanfaller i Västra Götaland med riksdagsvalens valkretsar. De är Göteborg, Västra Götalands läns norra (tidigare Norra Älvsborg), Västra Götalands läns södra (tidigare Södra Älvsborg), Västra Götalands läns västra (tidigare Bohuslän) och Västra Götalands läns östra (tidigare Skaraborg).

Övrigt[redigera | redigera wikitext]

Regionfullmäktiges sammanträden hålls i Vänersborg och direktsänds via VGN, Västra Götalands Närradiodistrikt, över de flesta närradiostationerna inom regionen.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ [1] Lagen.nu: Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
  2. ^ ”Västra Götalandsregionens primärvårdsförvaltningar”. http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Vard-och-halsa/Primarvard1/Offentlig-primarvard/. Läst 24 juli 2011. 
  3. ^ ”Sjukhus - Västra Götalandsregionen”. http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Vard-och-halsa/Sjukhus/. Läst 24 juli 2011. 
  4. ^ Regionernas befolkningsunderlag och universitets-/regionsjukhus[död länk] (2007)

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Västarvets webbplats