Region Skåne

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Region Skåne
Region Skåne vapen.svg
Region Skånes heraldiska vapen
Huvudort Kristianstad
Inrättat 1999
Landskap Halland
Skåne
Län Skåne län
Region Södra sjukvårdsregionen
Antal kommuner 33
Fullmäktigeledamöter 149
Antal valkretsar 6
Webbplats www.skane.se

Region Skåne, formellt Skåne läns landsting, är landstinget i Skåne län. Regionen ansvarar, som alla landsting, främst för hälso- och sjukvård. Förutom dessa traditionella landstingsuppgifter har Region Skåne även, med stöd av Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, ett samordningsansvar för det regionala utvecklingsarbetet i länet.[1] Region Skåne ansvarar också för kollektivtrafiken inom länet och bedriver även kulturell verksamhet. Vidare inom det regionala utvecklingsområdet ingår frågor som infrastrukturplanering, näringslivsutveckling, miljö- och planeringsstrategiskt arbete samt interregionalt samarbete.

Administrativ historik[redigera | redigera wikitext]

Sedan Kristianstads län och Malmöhus län från den 1 januari 1997 slagits samman till Skåne län var det 1999 dags även för landstingen att gå samman. Från Malmö kommun, som ditintills stått utanför landstinget, överfördes sjukvård och annan landstingsverksamhet. Region Skåne har, liksom Västra Götalandsregionen, under en försöksperiod utökat ansvar i vissa frågor jämfört med andra landsting. För att markera skillnaden gentemot ett "vanligt" landsting har man beslutat använda benämningen Region Skåne. Det är därför som även benämningen regionfullmäktige brukas, även om den formella benämningen, som används av Valmyndigheten, även här är landstingsfullmäktige.

Heraldiskt vapen[redigera | redigera wikitext]

Till skillnad från andra landsting har Region Skåne beslutat anta ett heraldiskt vapen. Detta vapen är en variant av den kända Skånegripen. Vapnet visar ett gyllene griphuvud på blå botten, till skillnad från länsvapnet och landskapsvapnet som har rött och guld som tinkturer.

Sjukhus[redigera | redigera wikitext]

Länstrafik[redigera | redigera wikitext]

Region Skånes regionala utvecklingsnämnd är Skånes regionala kollektivtrafikmyndighet. Skånetrafiken är Skånes trafikhuvudman och är en förvaltning inom Region Skåne. Skånetrafiken planerar, marknadsför och upphandlar den lokala persontrafiken inom Skåne län. Trafiken utförs av entreprenörer.

Kultur[redigera | redigera wikitext]

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Skånehuset i Kristianstad var det politiska sätet för regionen till och med 2014.

Region Skåne (Skåne läns landsting) är, som alla landsting, en politiskt styrd organisation med regionfullmäktige (landstingsfullmäktige) som högsta beslutande organ. Regionstyrelsen (Landstingsstyrelsen) har det verkställande politiska ansvaret och bereder ärenden som behandlas i fullmäktige. Regionfullmäktige, regionstyrelsen och flera av nämnderna sammanträder i Rådhus Skåne i Kristianstad.

Under fullmäktige lyder facknämnder som ansvarar för de enskilda sakområdena inom regionens verksamheter: Hälso- och sjukvårdsnämnden, Regionala utvecklingsnämnden, Kollektivtrafiknämnden, Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden, Servicenämnden, Kulturnämnden, Patientnämnden. Under Hälso- och sjukvårdsnämnden finns också tre nämnder som motsvarar Region Skånes sjukvårdsförvaltningsstruktur: Sjukvårdsnämnd Kryh, Sjukvårdsnämnd Sund samt Sjukvårdsnämnd Sus.

Till nämnderna finns dessutom kopplat så kallade beredningar med visst mandat att fatta eller lägga fram förslag för nämndernas, regionstyrelsens och regionfullmäktiges beslut: Beredningen för e-hälsa, Beredningen för framtidens sjukvård, Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård, Demokratiberedningen, Folkhälsoberedningen, Handikappberedningen samt Upphandlingsstrategiutskottet.

Politik[redigera | redigera wikitext]

Skånes landsting, Region Skåne, styrs sedan 2014 av en koalition i minoritet bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Regionstyrelsens ordförande / Regionråd[redigera | redigera wikitext]

Namn Från Till Politisk tillhörighet
  Carl Sonesson 1998 2002 Moderaterna
  Uno Aldegren 2002 2006 Socialdemokraterna
  Jerker Swanstein 2006 2010 Moderaterna
  Pia Kinhult 2010 2014 Moderaterna
  Henrik Fritzon 2014 Socialdemokraterna

Mandatfördelning i valen 1998-2014[redigera | redigera wikitext]

Valår V S MP SD SV C FP KD M Grafisk presentation, mandat och valdeltagande TOT % Könsfördelning (M/K)
1998 11 56 6 6 9 8 12 41
11 56 6 6 9 8 12 41
149 76,87
86 63
2002 10 64 5 9 19 11 31
10 64 9 19 11 31
149 75,92
85 64
2006 7 53 7 10 9 13 7 43
7 53 7 10 9 13 7 43
149 77,63
77 72
2010 6 47 10 14 7 12 5 48
6 47 10 14 7 12 48
149 79,00
82 67
2014 8 51 11 23 7 9 5 35
8 51 11 23 7 9 35
149 80,51
76 73
Data hämtat från Statistiska centralbyrån och Valmyndigheten.

För valresultat äldre än 1998, se respektive tidigare landsting; Malmöhus läns landsting, Kristianstads läns landsting eller Malmö kommun, som var eget landsting.

Partiers starkaste valkrets, valet 2014[redigera | redigera wikitext]

Parti Valkrets Län
Starkaste Andel Andel
M Sydvästkretsen II 31,32 % 22,32  %
KD Nordvästkretsen 4,43 % 3,28  %
FP Mellankretsen 7,68 % 5,93  %
C Sydostkretsen 7,74 % 4,22  %
SD Nordostkretsen 19,25 % 14,54  %
MP Sydvästkretsen I 8,46 % 6,66  %
S Nordostkretsen 34,93 % 32,38  %
V Sydvästkretsen I 9,46 % 5,32  %
Data hämtat från Valmyndigheten.

Förtroendevalda[redigera | redigera wikitext]

Skåne läns valkretsar vid val till landstingsfullmäktige.

Regionstyrelse

Hälso- och sjukvårdsnämnd

Regional utvecklingsnämnd

Valkretsar[redigera | redigera wikitext]

Region Skåne är till fullmäktigevalet indelat i sex valkretsar kallade Mellankretsen, Nordostkretsen, Nordvästkretsen, Sydostkretsen, Sydvästkretsen I och Sydvästkretsen II [2] till skillnad från länets fyra valkretsar i riksdagsvalet.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ [1] Lagen.nu: Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
  2. ^ http://www.val.se/val/val2010/valsedlar/L/lan/12/valsedlar.html

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]