Region Skåne

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Region Skåne
Region Skåne vapen.svg
Region Skånes heraldiska vapen
HuvudortKristianstad
Inrättat1999
LandskapHalland
Skåne
LänSkåne län
RegionSödra sjukvårdsregionen
Antal kommuner33
Fullmäktigeledamöter149
Antal valkretsar6
Webbplatswww.skane.se

Region Skåne, formellt Skåne läns landsting, är landstinget i Skåne län. Regionen ansvarar, som alla landsting, främst för hälso- och sjukvård. Förutom dessa traditionella landstingsuppgifter har Region Skåne även, med stöd av Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, ett samordningsansvar för det regionala utvecklingsarbetet i länet.[1] Region Skåne ansvarar också för kollektivtrafiken inom länet och bedriver även kulturell verksamhet. Vidare inom det regionala utvecklingsområdet ingår frågor som infrastrukturplanering, näringslivsutveckling, miljö- och planeringsstrategiskt arbete samt interregionalt samarbete.

Administrativ historik[redigera | redigera wikitext]

Sedan Kristianstads län och Malmöhus län från den 1 januari 1997 slagits samman till Skåne län var det 1999 dags även för landstingen att gå samman. Från Malmö kommun, som ditintills stått utanför landstinget, överfördes sjukvård och annan landstingsverksamhet. Region Skåne har, liksom Västra Götalandsregionen, under en försöksperiod utökat ansvar i vissa frågor jämfört med andra landsting. För att markera skillnaden gentemot ett "vanligt" landsting har man beslutat använda benämningen Region Skåne. Det är därför som även benämningen regionfullmäktige brukas, även om den formella benämningen, som används av Valmyndigheten, även här är landstingsfullmäktige.

Heraldiskt vapen[redigera | redigera wikitext]

Till skillnad från andra landsting har Region Skåne beslutat anta ett heraldiskt vapen. Detta vapen är en variant av den kända Skånegripen. Vapnet visar ett gyllene griphuvud på blå botten, till skillnad från länsvapnet och landskapsvapnet som har rött och guld som tinkturer.

Sjukhus[redigera | redigera wikitext]

Länstrafik[redigera | redigera wikitext]

Region Skånes regionala utvecklingsnämnd är Skånes regionala kollektivtrafikmyndighet. Skånetrafiken är Skånes trafikhuvudman och är en förvaltning inom Region Skåne. Skånetrafiken planerar, marknadsför och upphandlar den lokala persontrafiken inom Skåne län. Trafiken utförs av entreprenörer.

Kultur[redigera | redigera wikitext]

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Skånehuset i Kristianstad var det politiska sätet för regionen till och med 2014.

Region Skåne (Skåne läns landsting) är, som alla landsting, en politiskt styrd organisation med regionfullmäktige (landstingsfullmäktige) som högsta beslutande organ. Regionstyrelsen (Landstingsstyrelsen) har det verkställande politiska ansvaret och bereder ärenden som behandlas i fullmäktige. Regionfullmäktige, regionstyrelsen och flera av nämnderna sammanträder i Rådhus Skåne i Kristianstad.

Under fullmäktige lyder facknämnder som ansvarar för de enskilda sakområdena inom regionens verksamheter: Hälso- och sjukvårdsnämnden, Regionala utvecklingsnämnden, Kollektivtrafiknämnden, Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden, Servicenämnden, Kulturnämnden, Patientnämnden. Under Hälso- och sjukvårdsnämnden finns också tre nämnder som motsvarar Region Skånes sjukvårdsförvaltningsstruktur: Sjukvårdsnämnd Kryh, Sjukvårdsnämnd Sund samt Sjukvårdsnämnd Sus.

Till nämnderna finns dessutom kopplat så kallade beredningar med visst mandat att fatta eller lägga fram förslag för nämndernas, regionstyrelsens och regionfullmäktiges beslut: Beredningen för e-hälsa, Beredningen för framtidens sjukvård, Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård, Demokratiberedningen, Folkhälsoberedningen, Handikappberedningen samt Upphandlingsstrategiutskottet.

Politik[redigera | redigera wikitext]

I Skåne styr en mittenkoalition bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, i minoritet.

Regionstyrelsens ordförande / Regionråd[redigera | redigera wikitext]

Namn Från Till Politisk tillhörighet
  Carl Sonesson 1998 2002 Moderaterna
  Uno Aldegren 2002 2006 Socialdemokraterna
  Jerker Swanstein 2006 2010 Moderaterna
  Pia Kinhult 2010 2014 Moderaterna
  Henrik Fritzon 2014 2018 Socialdemokraterna
  Carl Johan Sonesson 2018 Moderaterna

Regionfullmäktige 2018–2022[redigera | redigera wikitext]

Ordförande Vice ordförande Andre vice ordförande
M
Annika Annerby Jansson
C
Lennart Pettersson
S
[2]

Regionstyrelsen 2018–2022[redigera | redigera wikitext]

Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande
M
Carl Johan Sonesson
C
Anette Linander
S
Henrik Fritzon [3]

Nämndpresidier[redigera | redigera wikitext]

Nämnd Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande
Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden[4]
S
Ewa Pihl Krabbe
MP
Kjell Stjernholm
KD
Lars Lundborg
Hälso- och sjukvårdsnämnden[5]
S
Anna-Lena Hogerud
MP
Anders Åkesson
L
Gilbert Tribo
Kollektivtrafiknämnden[6]
S
Stefan Svalö
MP
Nicklas Ljungström
L
Cristina Glad
Kulturnämnden[7]
S
Maria Ward
MP
Inger Torstensdotter Åhlin
M
Ronny Johannessen
Patientnämnden[8]
MP
Ann Thoré
S
Anne-Maj Råberg
M
Matilda Malmberg
Personalnämnden[9]
S
David Westlund
MP
Thomas Eng
M
Mavis Zander
Regionala utvecklingsnämnden[10]
MP
Mätta Ivarsson
S
Ilmar Reepalu
M
Pontus Lindberg
Servicenämnden[11]
S
Margareta Dovsjö
MP
Katarina Toremalm
C
Lennart Pettersson
Sjukvårdsnämnden Kryh[12]
S
Maria Nyman Stjärnskog
S
Irene Nilsson
KD
Per Einarsson
Sjukvårdsnämnden Sund[13]
S
Yvonne Augustin
MP
Aina Andersson
C
Anette Linander
Sjukvårdsnämnden Sus[14]
S
Joakim Sandell
S
Ingrid Lennerwald
M
Stefan Lamme

Beredningspresidier[redigera | redigera wikitext]

Nämnd Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande
Arvodesberedningen[15]
S
Stefan Pettersson
M
Mikael Larsson
Beredning för e-hälsa[16]
MP
Dolores Öhman
M
Simon Röstin
Beredning för framtidens sjukvård[17]
S
Ingrid Lennerwald
MP
Anders Åkesson
M
Stefan Lamme
Beredning för primärvård, psykiatri och tandvård[18]
MP
Anders Åkesson
S
Stefan Malmberg
M
Ulrika Heindorff
Demokratiberedningen[19]
MP
Angela Everbäck
S
Susanne Jönsson
M
Adrian Borin
Folkhälsoberedningen[20]
MP
Ida Nilsson
M
Tony Rahm
Handikappberedningen[21]
S
Ewa Pihl Krabbe
L
Christer Sörliden

Utskottspresidier[redigera | redigera wikitext]

Nämnd Ordförande Vice ordförande
Regionstyrelsens arbetsutskott[22]
S
Henrik Fritzon
M
Carl Johan Sonesson
Upphandlingsstrategiutskottet[23]
S
Leif Göthed
M
Liliana Lindström
Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård[24]
MP
Anders Åkesson
M
Ulrika Heindorff

Regionledning[redigera | redigera wikitext]

Titel Namn[25] Titel Namn[25]
Regionråd
S
Henrik Fritzon Oppositionsråd
M
Carl Johan Sonesson
Regionråd
S
Anna-Lena Hogerud Oppositionsråd
M
Pontus Lindberg
Regionråd
S
Joakim Sandell Oppositionsråd
SD
Patrik Jönsson
Regionråd
S
Yvonne Augustin
Regionråd
S
Stefan Svalö
Regionråd
S
Maria Nyman Stjärnskog
Regionråd
MP
Anders Åkesson
Regionråd
MP
Mätta Ivarsson
Regionråd
MP
Dolores Öhman

Mandatfördelning i valen 1998-2018[redigera | redigera wikitext]

ValårVSMPSDSVCLKDMGrafisk presentation, mandat och valdeltagandeTOT%Könsfördelning (M/K)
1998115666981241
115666981241
14976,87
8663
2002106459191131
10649191131
14975,92
8564
2006753710913743
753710913743
14977,63
7772
20106471014712548
647101471248
14979,00
8267
2014851112379535
85111237935
14980,51
7673
201810416301010834
10416301010834
14982,64
8267
Data hämtat från Statistiska centralbyrån och Valmyndigheten.

För valresultat äldre än 1998, se respektive tidigare landsting; Malmöhus läns landsting, Kristianstads läns landsting eller Malmö kommun, som var eget landsting.

Skåne läns valkretsar vid val till landstingsfullmäktige.

Valkretsar[redigera | redigera wikitext]

Region Skåne är till fullmäktigevalet indelat i sex valkretsar kallade Mellankretsen, Nordostkretsen, Nordvästkretsen, Sydostkretsen, Sydvästkretsen I och Sydvästkretsen II [26] till skillnad från länets fyra valkretsar i riksdagsvalet.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [1] Lagen.nu: Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
 2. ^ [2], Regionfullmäktige - Region Skåne.
 3. ^ [3], Regionstyrelsen - Region Skåne.
 4. ^ [4], Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden - Region Skåne.
 5. ^ [5], Hälso- och sjukvårdsnämnden - Region Skåne.
 6. ^ [6], Kollektivtrafiknämnden - Region Skåne.
 7. ^ [7], Kulturnämnden - Region Skåne.
 8. ^ [8], Patientnämnden - Region Skåne.
 9. ^ [9], Personalnämnden - Region Skåne.
 10. ^ [10], Regionala utvecklingsnämnden - Region Skåne.
 11. ^ [11], Servicenämnden - Region Skåne.
 12. ^ [12], Sjukvårdsnämnd Kryh - Region Skåne.
 13. ^ [13], Sjukvårdsnämnd Sund - Region Skåne.
 14. ^ [14], Sjukvårdsnämnd Sus - Region Skåne.
 15. ^ [15], Arvodesberedningen - Region Skåne.
 16. ^ [16], Beredning för e-hälsa - Region Skåne.
 17. ^ [17], Beredning för framtidens sjukvård - Region Skåne.
 18. ^ [18], Beredning för primärvård, psykiatri och tandvård - Region Skåne.
 19. ^ [19], Demokratiberedningen - Region Skåne.
 20. ^ [20], Folkhälsoberedningen - Region Skåne.
 21. ^ [], - Region Skåne.
 22. ^ [21], Regionstyrelsens arbetsutskott - Region Skåne.
 23. ^ [22], Upphandlingsstrategiutskottet - Region Skåne.
 24. ^ [23], Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård - Region Skåne.
 25. ^ [a b] [24], Regionråd och gruppledare - Region Skåne.
 26. ^ http://www.val.se/val/val2010/valsedlar/L/lan/12/valsedlar.html

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]