Resandefolk

Från Wikipedia
Den här artikeln handlar om resandefolk i allmänhet. För det skandinaviska resandefolket, se Resandefolket.
Ett romskt läger, avbildat av Vincent van Gogh.

Ett resandefolk är någon av de etniska eller socioekonomiska grupper som huvudsakligen lever som nomader i Europa, parallellt med det moderna samhället. De är av olika ursprung, och talar i vissa fall egna folkspråk, eller dialekter och sociolekter av europeiska folkspråk. Många av Europas resandefolk tillhör delvis de romska grupperna rent kulturellt och historiskt. Europarådet använder begreppet Roma and Travellers.[1]

Både de resandefolk som åtminstone delvis tillhör de romska grupperna och andra romer såsom vlaxromer (lovara-kalderash etc) har genom historien kallats zigenare[2] eller på 1500-talet och tidigare för egyptier, därav den engelska benämningen gipsy. I Sverige på 1900-talet kallade de svenska kalderash-romerna sig för ”svenska zigenare”. Övriga resande kallade sig andra saker internt medan de i folkmun nedsättande benämndes ”tattare”.[3]

Svensk romani i skrift Resandefolkets språk[redigera | redigera wikitext]

Ordbok över svensk romani av Lenny Lindell. Den svenska romani som beskrivs i denna ordbok har talats av resanderomer i Sverige sedan 1500-talet. Språket har hållits hemligt för utomstående och överlevt mot alla odds. Det är ett rikt och varierat språk men utan officiella regler för stavning och grammatik.

»Ordbok över svensk romani – Resandefolkets språk och sånger« är den mest omfattande dokumentationen av resandefolkets språk i dag på vetenskaplig grund. Ur innehållet: – 1800 uppslagsord på romani, med utförliga exempel – 1600 uppslagsord på svenska – en första grammatisk beskrivning av språket – avsnitt om resandefolkets vistradition – flera visor. Bokens författare Lenny Lindell (f. 1981) och Kenth Thorbjörnsson Djerf (1949–2005) talar själva svensk romani. Fil. dr Gerd Carling är vetenskaplig medarbetare i ordboken.

Scandoromani: Remnants of a Mixed Language är den första, omfattande, internationella beskrivningen av svenska och norska Romanos språk, även märkt resande / resenär. Språket, ett officiellt minoritetsspråk i Sverige och Norge.

Resandefolket, tidigare kallare tattare, är ett skandinaviskt resandefolk som genom historien har talat en dialekt av romani, som är ett romskt språk. De finns i Norge och Sverige. Resandefolket själva anser att de tillhör "den första vandringens folk" till skillnad mot de andra senarekomna romska grupperna (1800- och 1900-tal). Det första omnämnandet av resande i Sverige kommer från Stockholms tänkebok 1512 då en greve Antonius med följe anlände till staden. Andra resandefolk är jeniska resande, och paveefolket från Irland.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Roma and Travellers”. Council of Europe. http://www.coe.int/t/dg3/romatravellers/default_en.asp.  (engelska)
  2. ^ Allan Etzler, Zigenarna och deras avkomlingar i Sverige, 1944, sidorna 94-95
  3. ^ Allan Etzler, Zigenarna och deras avkomlingar i Sverige, 1944, sidorna 94-95