Sändlista

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

En sändlista är ett sätt att samordna e-post mellan många människor med ett gemensamt intresse. De flesta sändlistor behandlar ett specifikt ämne. För att kunna läsa mejlen på en sändlista måste man i allmänhet prenumerera på listan. Alla listdeltagare skickar sedan sina mejl till en viss adress och når sedan alla som prenumererar på listan.

Sändlista kan även benämnas e-postlista, mejllista eller mejlinglista, men termen sändlista rekommenderas av Svenska datatermgruppen.

Tekniskt fungerar listan genom att alla meddelanden sänds till listans e-postadress. Denna formella mottagare är då inte en normal e-postlåda utan ett datorprogram med tillgång till en lista på prenumeranternas e-postadresser. Programmet skickar e-posten vidare till alla prenumeranter. Programmet som hanterar vidarebefordringen har i allmänhet funktioner för att sålla bort skräppost och meddelanden som redan skickats ut och för att hantera felmeddelanden, prenumeration och olika typer av administration.

Programvaran bör klara att förhindra rundgång, som till exempel kunde föranledas av att någon av mottagarna skickar automatiska svar till listans adress (såsom om att de är på semester) eller att någon av mottagarna är en e-postlista som, eventuellt indirekt, har den ursprungliga e-postlistan bland sina mottagare. Problemet är icke-trivialt, då de automatiskt återsända meddelandena inte nödvändigtvis följer standarderna och kan lämna bort information programvaran lagt till för att känna igen sina egna meddelanden.