Södertälje sluss

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Södertälje sluss, vy mot norr, 2017.

Södertälje sluss (lokalt endast Slussen) är en sluss mellan Östersjön (Maren) och Mälaren (Linasundet) i Södertälje kanal i centrala Södertälje i Stockholms län. Klaffbron över södra slussporten kallas Slussbron. Slussen i Södertälje är den största i Norden för handelssjöfart.[1]

Första slussen[redigera | redigera wikitext]

Det var under vattenbyggnadsingenjören Eric Nordewalls ledning mellan 1806 och 1809 som kanalen utrustades med sluss, och blev farbar hela vägen från Mälaren till Östersjön och tvärtom. Den första slusskammaren var 42 meter lång och portarna var handmanövrerade. Den låg ungefär 850 meter norr om dagens sluss. Över slussen fanns från början en rullbro av trä, som byttes mot en av järn 1889. På tidigt 1900-tal var kanalen dock alldeles för smal och kurvig för moderna fartyg, och under 1920-talet grävdes kanalen om och breddades. Eftersom kanalen breddades mot öster finns fortfarande rester i form av kajmur och maskineri bevarade. Uppe på Västra Kanalgatan kvarstår även gamla slusskontorets byggnad. 1924 invigdes en ny sluss längre söderut, samtidigt togs även en ny klaffbro i bruk (se Mälarbron).

Bilder, första slussen[redigera | redigera wikitext]

Dagens sluss[redigera | redigera wikitext]

Slussen är belägen mellan Lotsudden och friluftsområdet Kusens Backe. Tillsammans med den gamla Marenbron är Slussbron vid Södertälje sluss den mest centralt belägna förbindelsen mellan stadens östra och västra sida. Den nya slussen invigdes samtidigt med den ombyggda kanalen den 17 november 1924 av kung Gustaf V och blev betydligt större än den första. Slusskammaren är 135 meter lång och 19,6 meter bred. Vattendjupet över slusströsklarna är 8,00 m. Över södra slussporten leder en klaffbro som kallas Slussbron som invigdes samtidigt med slussen. De södra slussportarna byttes år 2007.

Lotsarna vid Sjöfartsverkets kontor sköter hela lotsfarleden från Landsort i söder till dess att kanalen upphör. De sköter fjärrstyrningen av Södertäljes samtliga broar, från Igelstabron (som inte är öppningsbar, men ändå övervakad) i söder till Mälarbron i norr. Personalen sitter i lotshuset som står intill södra slussporten. Det och ett nytt kanalkontor med kanalmästaren bostad uppfördes 1924. Lotshuset påbyggdes 1998 men den ursprungliga byggnadskroppen har 1920-talsklassicistiska stildrag.

Gatan som löper fram till bron på västra sidan Lotsudden heter Slussgatan, och går från Marenplan. Från brons östra sida utgår Grödingevägen, som går till Östertälje via Rosenlund och Viksängen.

Bilder, nuvarande sluss[redigera | redigera wikitext]

Mälarprojektet[redigera | redigera wikitext]

Arbetena i Södertälje kanal påbörjades hösten 2016 och hela projektet beräknas vara avslutat årsskiftet 2019/2020.[2] I samband med Mälarprojektet som skall göra farleden genom Södertälje kanal säkrare och tillgänglig för upp till 160 meter långa och 23 meter breda fartyg ändras slussens storlek och utformning.[3] Efter ombyggnad kommer slussen att vara strax över 200 meter lång och 25 meter bred (mot nuvarande 135 x 19,6 meter). Djupet blir oförändrad 7,8 meter. Enligt planen skall slussen vara öppen för båttrafik under hela projektet.[4]

De nya slussportarna inklusive en ny del av slusskammaren kommer att byggas i torrhet vid sidan av kanalen. När slusskonstruktionen är färdigbyggd installeras den nya slussporten och testkörs. Sedan lanseras hela konstruktionen ut i kanalen till i förväg utschaktade mottagningsgropar. När den nya delen är plats, rivs den gamla slussporten. Arbetsmetoden säkerställer att fartygstrafiken genom slussen kan fortgå. För några arbetsmoment kommer det dock att krävas kortare avbrott i fartygstrafiken.[5] Farleden breddas genom att kanalslänterna under vattenytan (som är rundade idag) spontas och muddras bort och bli rakare. Därmed blir vattenytans bredd oförändrad.

Uppdraget för ett av Sveriges för närvarande största marina projekt gick till tyska Züblin. Uppdragsgivaren är Sjöfartsverket. Kontraktsumman är 1 183 Mkr. Där ingår bland annat nya slusshuvuden, slussportar, slusskammare, teknikhus, ny klaffbro över kanalen, ny spont längs stora delar av kanalen samt nya gångvägar längs med kanalen.[6]

Bilder, Mälarprojektet[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Sjöfartsverket: Södertälje kanal.
  2. ^ Sjöfartsverket: Mälarprojektet.
  3. ^ Wiik, Christer (22 november 2016). ”Mälarprojektet igång!”. Infrastrukturnyheter. http://www.infrastrukturnyheter.se/20161228/18361/malarprojektet-igang. Läst 12 maj 2017. [död länk]
  4. ^ ”Ny sluss i Södertälje efter 90 år”. Byggindustrin. 18 augusti 2016. http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ny-sluss-i-sodertalje-efter-90-ar-23668#. Läst 12 maj 2017. 
  5. ^ Sjöfartsverket: Så här byggs Södertälje sluss.
  6. ^ Züblin bygger Södertälje kanal och sluss.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]