Sömnbrist

Från Wikipedia

Sömnbrist avser att en individ får för lite sömn, alternativt att den erhållna sömnen är fragmenterad eller av annan anledning har dålig kvalitet. Sömnbrist kan vara både akut och kronisk, och kan vara frivillig (orsakad av en livsföring där man inte tillåter sig den mängd sömn man behöver) eller orsakad av en oförmåga att erhålla tillräckligt mycket sömn av god kvalitet, som till exempel är fallet vid insomni, sömnapnésyndrom eller kroniska värktillstånd som stör sömnen. Till skillnad från sömnlöshet räknar man i begreppet sömnbrist också in sådan sömnbrist som beror på att individen frivilligt reducerar sin sömntid.

Sömnbrist kan användas som tortyrmetod, och har också använts för att framkalla uppenbarelser inom vissa religiösa riktningar. Experimentellt framställd sömnbrist är vidare ett viktigt forskningsintrument inom sömnforskningen för att studera sömnens funktioner. Långvarig svår sömnbrist kan hos känsliga individer framkalla psykotiska reaktioner eller epileptiska anfall. Akuta effekter av sömnbrist är bland annat sömnighet och försämrad koncentrations- och inlärningsförmåga. Kronisk sömnbrist har bland annat associerats med fetma och diabetes.

Orsaker till[redigera | redigera wikitext]

Sömnlöshet[redigera | redigera wikitext]

Insomni, en av de sex typerna av dyssomni, drabbar 21-37 % av alla vuxna.[1][2][3] Många av symptomen är lätta att känna igen, t.ex. överdriven sömnighet dagtid, sömnstörningar eller ångest, problem med uppmärksamhet, koncentration eller minne, kraftiga humörsvängningar eller irritabilitet, brist på energi eller motivation, dålig prestation i skolan eller på arbetet samt spänningshuvudvärk eller buksmärtor.

Frivillig sömnbrist[redigera | redigera wikitext]

Sömnbrist kan ibland vara frivillig på grund av bristande sömnbehov eller vanemässig användning av stimulerande mediciner. Sömnbrist är också självpåtaget för att uppnå personlig ära i samband med rekordbrytande stunts.

Koffein[redigera | redigera wikitext]

Koffein i stora mängder kan ha en negativ inverkan på sömncykeln. Även om koffeinkonsumtion ger kortsiktiga prestationsfördelar kan överdriven konsumtion leda till sömnlöshetssymptom eller förvärra redan existerande sömnlöshet.[4] Att konsumera koffein för att hålla sig vaken på natten kan leda till sömnlöshet, rastlöshet, täta nattvak och en övergripande minskning av sömnkvaliteten.[5]

Psykisk sjukdom[redigera | redigera wikitext]

Människor känner sig slöa och irriterade om de inte får tillräckligt med sömn, men sömnbrist kan också vara en faktor som orsakar allvarligare psykiska problem.[6] Kroniska sömnproblem drabbar mellan 50 och 80 % av patienterna inom allmänpsykiatrin. Sömnproblem är särskilt vanliga hos patienter med ångest, depression, bipolär sjukdom och ADHD (attention deficit hyperactivity disorder).[7][8][9]

Verkningar av för lite sömn[redigera | redigera wikitext]

Verkningar på kort sikt[redigera | redigera wikitext]

Verkningar på lång sikt[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Sleep and depression — results from psychobiological studies: an overview”. www.sciencedirect.com. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301051101000904?via%3Dihub. Läst 23 december 2023. 
  2. ^ ”Sleep Deprivation: Basic Science, Physiology, And Behavior”. books.google.com. https://books.google.com/books?vid=ISBN9780824759490&newbks=0&redir_esc=y. Läst 23 december 2023. 
  3. ^ ”Sleep deprivation in the rat by the disk-over-water method”. www.sciencedirect.com. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/016643289500020T?via%3Dihub. Läst 23 december 2023. 
  4. ^ ”What Is Insomnia?”. www.nhlbi.nih.gov. https://www.nhlbi.nih.gov/health/insomnia. Läst 23 december 2023. 
  5. ^ ”Obstructive sleep apnea”. www.mayoclinic.org. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/obstructive-sleep-apnea/symptoms-causes/syc-20352090. Läst 23 december 2023. 
  6. ^ ”How Sleep Deprivation Can Affect Your Mental Health, And Vice Versa”. www.mattressnextday.co.uk. https://www.mattressnextday.co.uk/snooze-news/post/how-sleep-deprivation-can-affect-your-mental-health-and-vice-versa. Läst 23 december 2023. 
  7. ^ ”Associations of sleep disturbance with ADHD: implications for treatment”. link.springer.com. https://link.springer.com/article/10.1007/s12402-014-0151-0. Läst 23 december 2023. 
  8. ^ ”Impact of a behavioural sleep intervention on symptoms and sleep in children with attention deficit hyperactivity disorder, and parental mental health: randomised controlled trial”. www.bmj.com. https://www.bmj.com/content/350/bmj.h68. Läst 23 december 2023. 
  9. ^ ”Sleep disorders in attention-deficit hyperactivity disorder and autism spectrum disorder: a pragmatic approach to assessment and management”. www.cambridge.org. https://www.cambridge.org/core/journals/bjpsych-advances/article/sleep-disorders-in-attentiondeficit-hyperactivity-disorder-and-autism-spectrum-disorder-a-pragmatic-approach-to-assessment-and-management/05F65C3DA279CA05A9F79BBD3B43505F. Läst 23 december 2023.